A

Een attente echtgenoot, zegt het campagnehandbook, moet alle geruchten de kop in drukken dat zijn vrouw de politiek in wil omdat hun huwelijk op de klippen is (Want waarom zou een vrouw anders het Parlement in willen?)

— Abzug, Bella, Amerikaanse advocate en parlementslid, 1920-1998, in Ms. Magazine, april 1974

Als ik een man geweest was, dan hadden ze me moedig genoemd in plaats van agressief, sterk in plaats van nijdig.

— Abzug, Bella, Amerikaans advocate en parlementslid, 1920-1998

Het gevaarlijkst zijn de mensen die alles willen veranderen en de mensen die niets willen veranderen.

— Astor, Lady, eerste vrouwelijke afgevaardigde in het Britse House of Commons, 1879-1964

De radicaalste revolutionair zal de dag na de revolutie conservatief worden.

— Arendt, Hannah, filosofe, 1906-1975, in The New Yorker 12-09-1970

Politiek bedrijven, leven in een polis, betekende dat alles werd beslist door woorden en overreding, en niet door macht en geweld. Mensen met geweld tot iets dwingen, bevelen i.p.v. overreden, waren naar Griekse begrippen voor-politieke regeermethoden, kenmerkend (…) voor het huiselijke en gezinsleven, waar het hoofd van de huishouding de onbetwiste oppermachtige heer en meester was, of voor het leven in de barbaarse rijken – het despotisme in deze rijken werd vaak vergeleken met het besturen van de huishouding.

— Arendt, Hannah, filosofe, 1906-1975, in Vita Activa, 1958

Voor mannen hun rechten en niets meer; voor vrouwen hun rechten en niets minder.

— Anthony, Susan B., Amerikaanse suffragette, 1820-1906, in The Revolution, 1868

Vergroting van het aantal vrouwen in politieke functies heeft een positieve uitstraling op de verbetering van het aantal vrouwen op besluitvormende posities in andere sectoren van de samenleving.

— Angerman, drs. Arina, coordinator actie M/V 50/50, Vrouwenbelangen NL, 1994

Verzoening zou moeten vergezeld gaan van rechtvaardigheid, want anders is ze niet duurzaam. Hoewel we allemaal hopen op vrede, moet het geen vrede-tot-elke-prijs zijn, maar gebaseerd op principes, op rechtvaardigheid.

— Aquino, Corazon, Filippijnse politica, eerste vrouwelijke president 1986, °1933

Meestal schrijven wij de mensen gezond verstand toe als zij onze mening delen.

— Ashrawi, Hanan, Palestijns politica, °1946

Geliefd te zijn betekent geluk hebben, maar gehaat worden betekent een grote onderscheiding!

— Antrim, Minna, Amerikaanse schrijfster, °1861, in Naked truth and veiled allusions, 1902

Een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft, hij zingt omdat hij een lied heeft.

— Angelou, Maya, schrijfster, °1928, in I know why the caged bird sings, 1969

Wanneer een vrouw voldoende snel denkt, noemen ze het intuïtie.

— Alving, Barbro, Zweedse oorlogscorrespondente, 1909-1987, geciteerd in The Distinct Voice – a biography, 2001

Het belangrijkste in de oppositie is de eenheid.

— Allende, Hortensia, weduwe van de vermoorde Chileense president Salvator Allende, 1915-2009

Ver weg in de zonneschijn liggen mijn hoogste aspiraties. Misschien bereik ik ze niet, maar ik kan er wel naar omhoog lijken, hun schoonheid zien, erin geloven, en ze volgen waarheen ze mij leiden.

— Alcot, Louisa May, schrijfster Little Women, 1832-1888

Ontdaan van ethische rationalisaties en filosofische pretensies is een misdaad alles wat de machthebbers verkiezen te verbieden.

— Adler, Freda, schrijfster en opvoedkundige, °1934, in Sisters in Crime, 1975

Een stad is in veel opzichten een grote zakelijke onderneming, maar in andere opzichten een uitvergrote huishouding. Kunnen we dus niet stellen dat de stadshuishouding niet goed werkt, gedeeltelijk omdat vrouwen, de traditionele huishoudsters, niet geconsulteerd werden over de vele stedelijke domeinen?

— Addams, Jane, Nobelprijswinnaar voor de Vrede ’31, 1860-1935, in Utilization of Women in City Government, 1907

Onze strijd vandaag is niet om een vrouwelijke Einstein benoemd te krijgen als assistent aan de universiteit. Maar wel om een vrouwelijke sukkel even snel gepromoveerd te krijgen als een mannelijke sukkel.

— Abzug, Bella, Amerikaanse advocate en parlementslid, 1920-1998

Een parlement dat de noden van de vrouwen behartigt kan dit alleen wanneer een deel van de verkozenen hen vertegenwoordigt. En ook ga je geen maatschappij hebben die haar eigen menselijkheid tenvolle begrijpt zonder meer vrouwen aan de macht.

— Abzug, Bella, Amerikaanse advocate en parlementslid, 1920-1998, in Redbook 1974, aangehaald door Claire Safran

Oorlogsvoering beperkt zich niet tot het winnen van een oorlog. Het is even belangrijk dat ook de vrede wordt gewonnen.

— Amanpour, Christiane, Brits-Iraanse journaliste voor CNN, °1958, in De Morgen 03-01-2004

Terwijl democratie op lange termijn de meest stabiele regeringsvorm blijkt, is zij op korte termijn de meest kwetsbare.

— Albright, Madeleine, Amerikaanse politica, °1937, geciteerd op Brainyquote.com

Om Europa te begrijpen moet je een genie zijn – of Frans.

— Albright, Madeleine, Amerikaanse poltica, °1937, geciteerd op Brainyquote.com

Als partijvoorzitter wordt er van je verwacht continu beschikbaar te zijn. En dat terwijl kinderen net structuur nodig hebben. In de politiek vandaag wordt daar veel te weinig rekening mee gehouden. Noem mij één vrouwelijke partijvoorzitter met kleine kinderen. Die is er niet.

— Almaci, Meyrem, Belgische groene politica, °1976, in De Morgen 03 maart 2010

Er is een speciale plaats in de hel voor vrouwen die andere vrouwen niet helpen.

— Albright, Madeleine, Amerikaanse politica, °1937, Keynote speech at Celebrating Inspiration luncheon with the WNBA’s All-Decade Team, 2006

Vrijheid kan niet gekooid worden in een charter of klaar-voor-gebruik overgemaakt worden aan de volgende generatie. Elke generatie moet vrijheid heruitvinden voor haar eigen tijd. Of we de vrijheid wel of niet kunnen grondvesten ligt dus in onze eigen handen.

— Allen, Florence Ellinwood, (1884-1966) , in This Constitution of Ours, 1940

Het gebruiken van ‘godsdienst’ als een excuus om de vrijheid van mening de onderdrukken en mensenrechten te ontzeggen, is niet beperkt tot één bepaald land of tijdperk.

— Atwood, Margaret, °1939, Canadese schrijfster, in Letter, Index on Censorship, 1995

Ik hoop dat de Amerikanen een vrouwelijke president zullen hebben nog voor wij een vrouwelijke premier hebben.

— Almaci, Meyrem, Belgische groene politica (partijvoorzitter op moment uitspraak), °1976, in Humo 31 oktober 2016

Als je iets niet begrijpt, stel vragen. Als je je ongemakkelijk voelt over het stellen van vragen, zeg dan dat je je ongemakkelijk voelt voor het stellen van vragen en stel dan toch je vragen.

— Adichie, Chimamanda Ngozi, Nigeriaanse schrijfster en activiste, °1977. in Americanah, 2013, blz 354

We moeten allemaal feminist zijn. (we should all be feminists)

— Adichie, Chimamanda Ngozi, Nigeriaanse schrijfster en activiste, °1977. tijdens de TEDxEuston lezing april 2013

We kunnen de grotere thema’s niet aanpakken tenzij we ook zaken over persoonlijke vrijheden aanpakken.

— Alinejad, Masih, Iraanse journaliste en activiste tegen gedwongen hijab, °11 september 1976, interview revolutionfeministe 03-10-16

Je moet zuinig zijn op het woord fascisme, anders verliest het elke betekenis.

— Albright, Madeleine, Amerikaanse politica, °1937, in De Standaard 07-07-18

Een fascistisch leider is iemand die de verschillen in een land aanscherpt, minderheden rechten ontzegt en uiteindelijk geweld tegen hen gebruikt. Kortom, een pestkop met een leger. Bij economische of andere problemen kan hij de vreemdeling inzetten als de zondebok. Trump is geen fascist, maar hij is wel de minst democratische president in de Amerikaanse geschiedenis.

— Albright, Madeleine, Amerikaanse politica, °1937, in De Standaard 07-07-18

Diplomatie wordt weleens vergeleken met een schaakspel, maar dat klopt niet. Dat zijn twee mensen die rustig aan een tafel zitten. Diplomatie lijkt op biljarten. De ballen kunnen alle kanten uit. Nadenken over onbedoelde gevolgen is dus zeer belangrijk en dat zie ik te weinig gebeuren.

— Albright, Madeleine, Amerikaanse politica, °1937, in De Standaard 07-07-18

Ik begrijp niet waarom verwerpelijke zaken minder verwerpelijk werden als zij door migranten werden begaan. Migranten hebben recht op gelijke rechten, niet op aparte rechten.

— Arib, Khadija, Nederlandse socialistische politica, vz 2e Kamer, °1960, in de Abel Herzberglezing, 17-09-17

De ideale onderdaan van de totalitaire heerschappij is niet de overtuigde nazi, noch de overtuigde communist, maar de mens voor wie het onderscheid tussen feit en fictie, en het onderscheid tussen waar en onwaar niet langer bestaat.

— Arendt, Hannah, filosofe (1906-1975) in The Origins of Totalitarianism (1951), Deel 3, hoofdst. 13, § 3.