B

Ik ken geen enkele milieurechtengroep in geen enkel land die haar regering niet als tegenstander beschouwt.

— Brundtland, Gro Harlem, Noorse premier van 1981-1989, °1939, in Time 25-09-89

Er is een nauw verband tussen dokter zijn en politicus zijn. De dokter probeert eerst ziekte te voorkomen, dan haar te genezen als ze toch doorbreekt. Dat is precies hetzelfde als wat je als politicus probeert te doen, maar dan ten opzichte van de samenleving.

— Brundtland, Gro Harlem, Noorse premier van 1981-1989, °1939, in Time 25-09-89

Vrouwen zijn geëmancipeerd en hoog opgeleid, maar als het op macht en beslissingen aankomt zijn ze nergens. Waarom maken ze zich daar geen zorgen over?

— Braidotti, Rosi, Nederlands hoogleraar vrouwenstudies, , °1954, in interview Groene Amsterdammer, 03-06-2000

Soms krijg ik de indruk dat een vis in een aquarium meer recht op privacy heeft dan een politicus.

— Bracke, Lieve, filologe, °1947, in Humo 13 augustus 1992

Collega’s zijn mensen die op een receptie naast je komen staan als ze zien dat je gefotografeerd wordt..

— Bouwman, Mies, Nederlandse televisiedame, °1929 , in Snoeck’s Almanak 1969

Het is pijnlijk als je uit onverwachte hoek wordt aangevallen. Ik denk dat er ontzettend veel politici zijn die de schijn ophouden. Zo van: mij pakken ze niet. Ze doen flink. Maar geloof me, ’s avonds liggen ze in de armen van hun moeder te huilen.

Herhaaldelijk is er sprake van iets als een vrouwelijke visie (of vrouwenoordeel, vrouwelijk inzicht, vrouwelijke identiteit). Zoals ik al zei weet ik niet wat ik daaronder moet verstaan. Mijn hoop is dat het inhoudt dat vrouwen, als vrije personen, nadenken over de manier waarop we de verkeerde vanzelfsprekendheden in onze samenleving (waar zowel vrouwen als mannen onder lijden), kunnen blootleggen en bestrijden.

— Blokhuis, Alie, redacteur Staatscourant (NL), 1994, nav 100 jaar Vrouwenbelangen

…er is een vooroordeel dat er iets mis moet zijn met een ongehuwde vrouw. Wie wist of ze wel een betrouwbare leidster kon zijn? Wat zou ze doen onder druk? In plaats van naar mijn capaciteiten en het partijprogramma te kijken, had men de onuitgesproken bedenkingen dat een vrouw alleen wel te neurotisch zou zijn om het land te leiden, of te agressief, of te timide.

— Bhutto, Benazir, Pakistaanse politica, eerste vrouwelijke premier 1988, 1953-2007, in Dochter van het Oosten, autobiografie 1988

Een vrouw op een politiek podium was voor de menigte niet zo vreemd als het mij leek. Andere vrouwen op het subcontinent hadden voor mij de politieke banier van hun echtgenoot, vader of broer overgenomen. Het erfdeel van politieke gezinnen dat aan de vrouwen werd doorgegeven, was een zuidaziatische traditie geworden. Indira Gandhi in India, Sirimavo Banderanaike in Sri Lanka, Fatima Jinnah, mijn eigen moeder Nusrat en nu ikzelf in Pakistan.

— Bhutto, Benazir, Pakistaanse politica, eerste vrouwelijke premier 1988, 1953-2007, in Dochter van het Oosten, autobiografie 1988

Het is moeilijk een leider te beoordelen in een korte termijn perspectief – een leider is precies gekenmerkt door het hebben van een lange termijn visie, moet veranderingsprocessen kunnen inzetten die vele jaren duren. Daarom kan je pas echt zien of het een goed leiderschap geweest is nadat er een aantal jaren overheen gegaan zijn.

— Brundtland, Gro Harlem, Noorse premier van 1981-1989, °1939, in Women World Leaders, L. Liswood, 1995

Als politicus kan je best leren zwemmen voor het geval je uit de boot zou vallen.

— Bever, Suzy Van, kunstenares en dichteres, °1939, in Humorismen, 1992

Zonder ambitie is er geen sprake van talent.

— Berberova, Nina, Russische dichteres, °1901, in L’accompagnatrice, ed. Actes Sud, 1985, p. 36

Wij (….) vrouwen, we hebben stemrecht, maar dat is een volkomen abstract begrip als het niet vergezeld gaat van activiteiten buiten het gezinsverband; werkelijk deelnemen aan het maatschappelijk leven betekent helpen bouwen aan de wereld waarin wij leven.

— Beauvoir , Simone de, Franse schrijfster, 1908-1986, toespraak in Japan, 1966

Een vrijheid die slechts dient om de vrijheid te ontzeggen, moet ontzegd worden.

— Beauvoir , Simone de, Franse schrijfster, 1908-1986, in Pour une morale de l’ambiguit̩é

Op mijn twintigste dacht ik, dat je in je leven overal buiten moest blijven staan : nu denk ik het tegenovergestelde. (…) ik meende dat een schrijver a-politiek moest blijven.

— Beauvoir, Simone de, Franse schrijfster, 1908-1986, in interview met M Chapsal, 1960

Politici zijn soms ‘zeer bekwaam’, maar je zou er geen borrel mee willen drinken. Allemaal gevangen in dezelfde maalstroom, waardoor ze in al die jaren vergeten zijn hoe ze met hun achterban moeten praten.

— Barend, Sonja, Nederlandse televisie-icoon , °1940, in Humo 23/07/02

Als je met een politicus praat, is het vaak net of je aan twee kanten van het loket zit. Als er al een leuke bij zit, is dat er binnen twee maanden afgebikt door al die mediatrainers.

— Barend, Sonja, Nederlandse televisie-icoon, °1940, in Humo 23/07/02

Vrouwen zijn waarschijnlijk een beetje menselijker in hun leiderschap – mannen zijn te ongeduldig.

— Bandaranaike, Sirimavo, Sri Lankeese politica, eerste vrouwelijke premier ter wereld 1960 (toen nog Ceylon), °1916, in Women World Leaders, L. Liswood, 1995

Weten wat je niet kan is belangrijker dan weten wat je w̩l kan.

— Ball, Lucille, Amerikaanse komedienne, 1911-1989, in Real Story of L.B., E. Harris, 1954

90 percent van de mensen geloven wat ze zien, dus zijn het de informatiekanalen en de mensen die ze runnen die de echte leiders zullen zijn en de maatschappij beïnvloeden en vormgeven.

— Bhutto, Benazir, Pakistaanse politica, eerste vrouwelijke premier 1988, °1953, in Women World Leaders, L. Liswood, 1995

De beste idealisten staan wel met hun twee voeten in de modder, en ondertussen met hun hoofd in de wolken.

— Byttebier, Adelheid, groene politica, °1963, in Titaantjes op Radio 1, 23-11-2003

Behalve luisteren moeten we de mensen rust en houvast bieden, in een wereld waar alles sneller gaat. (…)’Het zijn elementen van het recept om meer kiezers te bekoren. Het hele recept ken ik niet.

— Bethune, Sabine de, christen-democratische politica, °1958, De Standaard 28-06-03

Als we de zitjes in het parlement op basis van competentie zouden invullen, dan hadden we allang een gelijke man-vrouwverdeling.

— Bethune, Sabine de, christen-democratische politica, °1958, De Standaard 22-03-03

Het onevenwicht M/V maakt deel uit van de kloof tussen de mensen en de politiek.

— Bethune, Sabine de, christen-democratische politica, °1958, De Standaard 22-03-2003

Ik hou m’n hart vast als een jonge politicus moet incasseren – omdat die niet op een andere manier reeds heeft leren omgaan met verwerken, met verlies.

— Byttebier, Adelheid, groene politica, °1963, in Titaantjes op Radio 1, 23-11-03

Als je aan partijpolitiek doet (…) wil je mee een beleid voeren. Elke kans die je krijg om dat te doen, moet je grijpen. Anders moet je maar vanuit een actiecomitee of een beweging actie voeren.

— Byttebier, Adelheid, groene politica, °1963 in De Tijd, 19-07-04

Wat mij stoort, is dat de mensen die de toekomst moeten maken, soms niet meer lijken te geloven in de toekomst. Hoe wil je van mensen vragen dat zij geloven in morgen als jij, als politicus, het al opgegeven hebt? Neem lukraak tien interviews van politici uit alle partijen: niet ̩̩n die durft te zeggen dat hij gelooft dat we de dingen beter kunnen maken.

— Bossche, Freya van den, SP-a politica, °1975, De Standaard, 01 maart 2010

De meeste mensen die een punt willen maken, zijn helaas niet scherp genoeg.

— Van Bouwel, Katrijn, (improvisatie-actrice) °1981 op Twitter 15-1-2015

Een plan B mag ik niet hebben, vind ik. Omdat ik dan zou denken dat er een gemakkelijkere weg is.

— Beloy, Tatyana, actrice, °1985, in Weekend Knack 02/11/2016

Het is ook onze morele plicht om als Westerse vrouwen (en mannen) begaan te zijn met de vrouwenrechten in andere delen van de wereld.

— Bleeker, Eva De, liberale politica, °1974, in Het Nieuwsblad 28/07/2016

Politiek is geen hobby maar veeleer een erg verrijkende activiteit. En daarom ga je in de politiek: omdat je er mee voor kunt zorgen dat we er met z’n allen op vooruit gaan.

— Bleeker, Eva De, liberale politica, °1974, in Het Nieuwsblad 28/07/2016

Politiek is slopend. Vroeger kruiste ik mijn man wel eens op de oprit van ons huis, maar zelfs dat zit er niet meer in. Tenzij ik hem niet herkend heb.

— De Block, Maggie, Belgische liberale politica, °28 April 1962 in De Tijd 29-12-18 (Kaaimanquotes)

In het Brexit-verhaal werd de politieke vraag niet meer wie de volgende premier zou worden, maar waar het hele land naartoe moest. Daarop heeft de vervreemde Britse politieke klasse geen antwoord.

— Beeckman, Tinneke, Vlaamse filosofe, in De Standaard 17-01-19

Gedurende heel mijn politieke carrière hebben ze me herhaaldelijk gezegd : jij bent zo geliefd, één of andere dag gaan ze een standbeeld voor je oprichten. Ik had toch liever gehad dat ze me minder graag hadden gezien en meer voor me gestemd hadden.

— Bonino, Emma, Italiaanse politica, °1948, in interview Repubblica.it, 16-02-15