E

Het malcontentement van het volk is gevaarlijker voor een koning dan al de macht van zijn vijanden op het slagveld.

— Isabella van Este, Italiaanse edelvrouw, 1474-1530, schoonzus van Lucrezia Borgia, in een brief aan de Markies van Mantua, februari 1495

Gezegend degene die, wanneer hij/zij niets te zeggen heeft, zich ervan weerhoudt ons daarvan uitgebreid kond te maken.

— Eliot, George, Engelse schrijfster, 1819-1880

E̩én manier om zich een idee te vormen van de miseries van de burgers, is hun pleziertjes van nabij te beschouwen.

— Eliot, George, Engelse schrijfster, 1819-1880, in Felix Holt, the Radical, 1866

Er is iets dat ons zou moeten verontrusten. De tegenstanders zeggen dat het wetsvoorstel tegen vlagverbranding nodig is om ons de vlag te doen respecteren. Maar onze cultuur is er toch wel slecht aan toe wanneer we iets respecteren zijn gaan definiëren als de onmogelijkheid om het in brand te steken.

— Ehrenreich, Barbara, Amerikaanse columniste, °1941, in Time, 3 juli 1995

Vrees niet diegenen die argumenteren, maar zij die ontwijken.

— Ebner Eschenbach, Marie von, Oostenrijkse schrijfster, 1830-1916, Aphorismen 1905

Tevreden zijn met een beetje is moeilijk, tevreden zijn met veel is onmogelijk.

— Ebner Eschenbach, Marie von, Oostenrijkse schrijfster, 1830-1916, Aphorismen 1905

We zijn zo ijdel dat we zelfs de mening belangrijk vinden van mensen die we helemaal niet belangrijk vinden.

— Ebner Eschenbach, Marie von, Oostenrijkse schrijfster, 1830-1916, Aphorismen 1905

Ik wil het doen omdat ik het wil doen. Vrouwen moeten proberen dingen te doen, net zoals mannen geprobeerd hebben. En wanneer zij mislukken, moet hun mislukking louter uitdaging zijn voor anderen.

— Earhart, Amelia, luchtvaartpionierster, 1898-1937, in Courage, 1927

De taak van de verdedigers van de rechten van de mens wordt zwaarder wanneer niet enkel tegenstanders, maar ook democratische Westerse landen ze schenden.

— Ebadi, Shirin, Nobelprijswinnaar Vrede 2003,°1947, in Gazet Van Antwerpen 10-12-03

Boos probeer ik op de cementen muur te schrijven met de onderkant van mijn lepel – dat we geboren zijn om te lijden omdat we geboren zijn in de derde wereld. Tijd en plaats worden ons opgedrongen. Laat ons dus geduldig zijn. We hebben geen andere keuze.

— Ebadi, Shirin, Nobelprijswinnaar Vrede 2003,°1947, in De Standaard 11-10-2003

Als protest rondrijden in toeterende auto’s – wat verander je daar nou mee? We moeten boeken schrijven, essays publiceren en toespraken geven.

— Ebadi, Shirin, Nobelprijswinnaar Vrede 2003,°1947, in De Standaard 10-12-2003

Vrouwen betalen voor alles de rekening… Ze krijgen meer eer dan mannen wanneer ze slagen voor vergelijkbare feiten. Maar, tegelijkertijd krijgen vrouwen ook meer aandacht wanneer ze falen.

Vrouwen moeten, net als mannen trouwens, proberen het onmogelijke waar te maken. En wanneer ze falen, moet hun mislukking juist een uitdaging betekenen voor anderen.

Als ik niet enige vorm van opvoeding had genoten, zou ik nu niet in staat zijn mijn geld te tellen.

— Elliott, Missy, Rap-zangeres, °1972, in Rolling Stone, 30-10-2003

Het is nooit te laat om te zijn wat je had kunnen zijn.

Mensen die niet gaan stemmen hebben geen kredietlijn bij de verkozenen, en vormen op die manier geen bedreiging voor die politici die tegen onze belangen ingaan.

— Edelman, Marian Wright, Amerikaanse advokate en kinderrechtenactiviste, °1939, op brainyquote.com

Denk niet dat je recht hebt op iets waarvoor je niet gezweet en gevochten hebt.

— Edelman, Marian Wright, Amerikaanse advokate en kinderrechtenactiviste, °1939, op brainyquote.com

Vrijheid kan niet opgesloten worden in een charter of kant-en-klaar overgedragen aan de volgende generatie. Iedere generatie moet vrijheid voor de eigen tijd her-maken. Of we vrijheid al dan niet kunnen instellen hangt van onszelf af.

— Ellinwood Allen, Florence, (1884-1966), in This Constitution of Ours, 1940