G

Er bestaat geen enkele hoop zelfs dat de vrouw, met haar stemrecht, ooit de politiek zal zuiveren.

— Goldman, Emma, anarchiste, 1869-1940, in The Tragedy of Women’s Emancipation, 1911

Het politieke strijdperk laat ons geen alternatief : men moet ofwel een clown ofwel een schurk zijn.

— Goldman, Emma, anarchiste, 1869-1940, in Anarchism and other essays, 1911

De corruptie van de politiek heeft niets te maken met de waarden, of het gebrek aan waarden van de verschillende politieke personaliteiten. De oorzaak van corruptie is altijd puur materieel.

— Goldman, Emma, anarchiste, 1869-1940, in Anarchism and other essays, 1911

Ik zou met de duivel overeenkomen, wanneer het welslagen van een onderneming waarin ik geloof er van afhing.

— Giroud, Françoise, Franse politica, 1916-2003, n.a.v. een conflict met Chirac, in La com̩die du pouvoir 1977

Wie zou eraan weerstaan ? Maar wat is ze ijdel, dat soort macht. En de andere, de echte macht, het beheersen van de dingen, de bekwaamheid er de loop van te beïnvloeden, wat is het zeldzaam haar te kunnen uitoefenen …

— Giroud, Françoise, Franse politica, 1916-2003, in La com̩édie du pouvoir 1977

Wat weten we tenslotte over de macht, behalve dat de hermelijnen mantel ook van lood is?

— Giroud, Françoise, Franse politica, 1916-2003, in La com̩édie du pouvoir 1977

Macht maakt mannen meer vatbaar voor verleidingen, en vrouwen meer op hun hoede ervoor. Ook benaderen vrouwen met wantrouwen die snoepers die zeggen bang te zijn om te verdikken, terwijl ze een chocoladepudding voor zich hebben staan.

— Giroud, Fran̤çoise, Franse politica, 1916-2003, in La com̩édie du pouvoir 1977

Alle missionarissen zijn mijn vijanden, zelfs wanneer zij een goed doel hebben …

— Giroud, Françoise, voormalig Frans minister en oprichtster van Elle en L’Express, 1916-2003, in I give you my word 1974

Hoe subversiever de ideeën zijn, hoe bescheidener de taal zou moeten zijn om ze in uit te drukken. Maar wanneer je de meeste ideeën nader bekijkt, zie je dat, wanneer de terminologie weggeschrapt wordt, je meestal slechts platitudes overhoudt.

— Giroud, Françoise, Frans minister en oprichtster van Elle en L’Express, 1916-2003, in I give you my word 1974

Wanneer je een strijd voert moet je aanvaarden dat je vijanden hebt.

— Giroud, Françoise, Frans minister en oprichtster van Elle en L’Express, 1916-2003, in I give you my word 1974

Het is het volk dat optochten organiseert, politici lopen op kop alsof zij de leiding hebben.

— Gillman Rhinehart, Dana, als burgemeester van Columbus, Ohio, °1946, in Observer, 22-05-1988

Je kan niemand de hand schudden met gebalde vuist.

— Gandhi, Indira, eerste minister ’66-’77 van India, 1917-1984, persconferentie New Delhi op 19-10-71

Het lijkt mij dat westerse vrouwen vaak heel hard hebben moeten vechten om hun rechten te bekomen. Dat liet hen niet veel tijd om daarnaast ook nog hun kunde te bewijzen. Die tijd moet nog komen.

— Gandhi, Indira, eerste minister ’66-’77 van India, 1917-1984, in Oui, 1975

Er zijn veel soorten oorlog. De ene oorlog is juist voorbij maar ik weet niet of er al wel vrede is.

— Gandhi, Indira, eerste minister ’66-’77 van India, 1917-1984, toespraak in Ambala, 24 december 1971

Het is door balkanisering dat regimes zich kunnen bedienen van horreur en angst. Ieder dictatorschap is gebaseerd op dit principe. Men begint bang te zijn van de eigen schaduw…

— Gambaro, Griselda, Argentijnse schrijfster, °1928, in Interviews with Contemporary Women Playwrights, Betsko en Koenig, 1987

Tot voor kort wisten de toffe meiden niet hoe het toffe jongens netwerk in elkaar zat. Vrouwen wisten niet dat zij een netwerk nodig hadden om aan de top te komen. Ze dachten dat het voldoende was om hard te werken, en uiteindelijk zou de organisatie hun waarde erkennen en bekwàme mensen bevorderen. Vrouwen weten nu dat naast hard werken en bekwaam zijn, zij ook een ondersteunend netwerk nodig hebben.

— Gabler, June E., opvoedkundige, geciteerd op http://www.fiu.edu, nav oprichting 2000 Women’s Center Florida Int’l University

Niet alle verandering is groei, zoals niet alle beweging vooruitgang is.

— Glasgow, Ellen, (1873-1945) schrijfster, winnares Pulitzer Prize

Vrijheid is kwetsbaar en moet beschermd worden. Haar opofferen, zelfs als tijdelijke maatregel, is haar verraden.

— Greer, Germaine, °1939, Australische feministe, in The Female Eunuch 1970

Waarom worden vrouwen niet kwaad, delen ze niet links en rechts tikken uit? Het is tijd dat vrouwen ophouden om op een beleefde manier kwaad te zijn.

— Gbowee, Leymah Roberta, °1972, Liberiaanse Nobelprijswinnaar Vrede, op de Women in the World Summit, maart 2012

Ik kan enkel concluderen dat we heel weinig verschillen van chimpansees. We zijn allebei evengoed in staat tot geweld en oorlog als mededogen en liefde.

— Goodall, Jane, Engelse antropologe en biologe, °1934, in Metro NL, 28/05/2018

In tijden van polarisatie, waarin het debat eerder een duel dan een dialoog is, zijn de genuanceerde mening en de twijfel van grote waarde.

— Gescinska, Alicja, filosofe, °1981, in De Standaard 29-03-19 (waarom filosofie goed is voor de politiek)

Ooit was respect een morele en burgerlijke deugd. Vandaag is het onrespectvol gedrag waarmee veel stemmen gehaald worden.

— Gescinska, Alicja, filosofe, °1981, in The Brussels Times 02-04-19

Er heerst een stilzwijgend akkoord dat je politici hard mag aanpakken, en dat iemand die de stap waagt, er maar tegen moet kunnen. En gelukkig kan ik tegen veel.

— Gescinska, Alicja, filosofe, °1981, op FB 20-05-19