H

Een vrouw moet twee keer zo goed zijn als een man om het half zo ver te brengen.

— Hurst, Fanny, Amerikaanse schrijfster van kortverhalen, 1889-1968, in Anatomy of Me, 1958

Waarom zouden we belastingen moeten betalen wanneer we geen aandeel hebben in de eer, de macht, het staatsmanschap waar jullie om ijveren?

— Hortensia, Romeinse hervormster, in een toespraak voor het Triumviraat, in het jaar 42 voor de gebruikelijke jaartelling

Het oude feminisme sprak van bevrijding, het nieuwe spreekt van macht.

— Himmelfarb, Gertrude, Amerikaanse historica, °1922, in Seatle Times 14-05-1989

Een partij die (gelukkig) ook met andersdenkenden wil spreken moet haar eigen vrouwen de kans geven om aan het woord te komen. 

— Herman-Michielsen, Lucienne, liberale politica, 1926-1995, toespraak algemene vergadering PVV-vrouwen, 1970

Evenzeer dient het feit centraal gesteld dat levende democratie inhoudloos is als ze met de werkelijke problemen van vrouwen geen rekening houdt. 

— Herman-Michielsen, Lucienne, liberale politica, 1926-1995, toespraak algemene vergadering PVV-vrouwen, 1970

Als je je aan alle regels houdt, mis je alle lol.

— Hepburn, Katherine, Amerikaanse actrice, 1907-2003

Het kan me niet schelen wat er over me geschreven wordt, zolang het ni̩et waar is.

— Hepburn, Katherine, Amerikaanse actrice, 1907-2003

Politiek is een passie die een leven kan beheersen en een hart kan breken.

— Hemeldonck, Marijke Van, socialistische politica, °1931, in Een schip met acht zeilen, blz 7, uitg. Scoop 1995

Mijn hele politieke en journalistieke leven heb ik ervoor gestreden de solidariteit met andere vrouwen te behouden. Tenslotte waren er in alle kampen voldoende kerels aan te pakken, waarom zouden we vrouwen aanvallen!

— Hemeldonck, Marijke Van, socialistische politica, °1931, in Een schip met acht zeilen , uitg. Scoop 1995

Maar de laatste tien jaar gebeurt het steeds vaker, dat mannen met macht bepaalde vrouwen op een subtiele wijze inzetten tegen strijdbare vrouwen. Zelfs als deze op afstand bediende vrouwen niet altijd inzien waarvoor ze gebruikt worden, moeten deze praktijken ontmaskerd worden, want ze bedreigen alle vrouwen in de politiek.

— Hemeldonck, Marijke Van, socialistische politica, °1931, in Een schip met acht zeilen , uitg. Scoop 1995

(v/d partij)…lid worden …doe je, zoals je je in het vreemdelingenlegioen laat inschrijven : totaal en voor altijd.

— Hemeldonck, Marijke Van, socialistische politica, °1931, ibid

Nooit je ontslag geven, nooit weggaan was haar raad (van Isabelle Blume). Het zijn de anderen die moeten weggaan. En nooit toegeven, nooit meehuilen met de anderen.

— Hemeldonck, Marijke Van, socialistische politica , °1931, ibid

Met de jaren heb ik geleerd dat in de structuur van de macht het woord ‘raadgevend’ hetzelfde betekent als ‘van geen belang’. Men richt consultatieve organen op, als men ze vooral geen vat op de echte structuur wil geven. Een consultatief orgaan moet vooral nooit raad geven. Het is er om ‘ja’ of  ‘ok̩’ te zeggen, nooit wat anders.

— Hemeldonck, Marijke Van, socialistische politica, °1931, ibid

Je kunt een probleem niet plukken als een bloem, die je dan bekijkt los van haar omgeving, van haar historische bron, van haar diepere wortels.

— Han Suyin, Engelse schrijfster van Belgisch-Chinese afkomst, pseudoniem van Elisabeth Chou Comber, °1917, in Vrijdag n°1, 19-11-1971

De president wil geen ja-knikkers om zich heen. Als hij nee zegt, zeggen wij allemaal nee.

— Hanford Dole, Elisabeth, Amerikaans politica en ex-medewerkster Reagan, °1936, in The Observer 24-05-81

Republikeinen zijn tegen vrouwenonderdrukking en Democraten ook. Het is dan ook een beetje belachelijk om deze onderwerpen te politiseren. Vrouwenonderdrukking is gewoon een wereldvraagstuk.

— Hirsi Ali, Ayaan, (°13/11/1969) Nederlandse VVD politica in De Morgen 20 maart 2010

Behou je het recht voor om te denken, want zelfs fout denken is better dan helemaal niet denken.

— Hypatia van Alexandria, (355? – 415 CE), wiskundige en filosoof

Als ik een man was dan zouden ze denken dat ik gewoon sterke meningen heb. Maar aangezien ik een vrouw ben, ben ik ‘moeilijk’.

— Hadid, Zaha, (1950–2016), Britse architecte van Iraakse afkomst, in The Daily Beast 15-11-2011

Als politicus heb je macht, maar tegelijk heb je niet eens macht over jezelf. Je mag niet eens meer zeggen wat je zou willen zeggen, want elk verkeerd woord kan een rel veroorzaken. Dat is de ironie van de machthebber. Het risico van zeggen wat je echt denkt, is te hoog.

— Hedegaard, Connie, Deense politica, voormalig EU-commissaris Klimaat, °1961, in De Morgen, 7-05-2016

Dat je ook ander beleid krijgt met meer vrouwen aan de macht, geloof ik niet. Dat er met vrouwen in de bestuurskamer geen bankencrisis zou gekomen zijn? Ach, schei toch uit met die onzin. De mannelijke bestuurder is niet één type, de vrouwelijke ook niet.

— Hedegaard, Connie, Deense politica, voormalig EU-commissaris Klimaat, °1961, in De Morgen, 7-05-2016

Je zou kunnen zeggen dat vrouwen over het algemeen minder hun emoties verbergen op zo’n vergadering. En dat ze minder gezagsargumenten gebruiken. Je zult een vrouw zelden horen zeggen: ‘Het is zo omdat ik de baas ben’. Niet omdat we niet weten hoe het machtsspel gespeeld wordt. We vragen ons gewoon sneller af waarom je spelletjes moet spelen als het ook zonder kan.

— Hedegaard, Connie, Deense politica, voormalig EU-commissaris Klimaat, °1961, in De Morgen, 7-05-2016

Vrouwen moeten wel degelijk meer aan de top verschijnen, omdat je anders bakken talent wegkiepert, op basis van een arbitrair criterium. Als je uit de hele samenleving talent put, in plaats van alleen uit de mannelijke helft, heb je meer kans op nieuwe inzichten en andere perspectieven. Je hebt dus meer kans op beter bestuur. Maar dat betekent niet dat vrouwen in het bestuur automatisch tot een betere samenleving leiden.

— Hedegaard, Connie, Deense politica, voormalig EU-commissaris Klimaat, °1961, in De Morgen, 07-05-16

Als we de populisten willen ontwapenen moeten we de mensen bewapenen … met een liberale educatie als machtig wapen.

— Haité, Hakima El, Voorzitter Liberal International, °1963, in speech op 62nd LI congress in Dakar, Senegal, 02-12-18