L

Betrokkenheid, het gevoel er bij te horen en niet geïsoleerd te zijn, geeft burgers een goed gevoel, verhoogt hun creativiteit, hun optimisme en stimuleert hun ondernemingsgeest.

— Leduc, Jeannine, liberale politica, °1939, toespraak universele waarden van het liberalisme- juli 2001

Niet de afhankelijkheid van de staat moet beloond worden, maar wel de on-afhankelijkheid van deze staat.

— Leduc, Jeannine, liberale politica, °1939, toespraak universele waarden van het liberalisme- juli 2001

Mensen verdienen meer bewogen politici.

— Leduc, Jeannine, liberale politica, °1939, in Burgerkrant april 2000

Luisteren (_) is het aanvoelen en herkennen van gistingsprocessen en latent ongenoegen, is het tijdig zien van oorzaken en remediërend optreden alvorens dit ongenoegen en deze mistevredenheid escaleert en uitdeint.

— Leduc, Jeannine, liberale politica, °1939, in Burgerkrant april 2000

Geef een vrouw in de derde wereld zaadjes en ze zal met de helft iets koken en de andere helft planten. Een paar jaar later heeft ze een hele tuin of zelf een kleine plantage. Geef die zaadjes aan een man en hij zal er een gsm mee kopen.

— Liekens, Goedele, mediamadam en Vlaams UN ambassadeur, °1963, toespraak 14-02-04

Vrijheid is alleen en uitsluitend vrijheid voor de andersdenkende.

— Luxemburg, Rosa, revolutionaire, 1870-1919

Ik heb geen warme persoonlijke vijand meer over. Ze zijn allemaal dood. Ik mis hen vreselijk, want ze hebben mijn persoon mee gedefinieerd.

— Luce, Clare Boothe, Amerikaanse diplomate en auteur, 1905-1987, gecit. in Uncommon Scold door Abby Adams, 1989

De Europese vooruitgang is nog lang niet ambitieus genoeg.

— Lindh, Anna, Zweedse politica, minister van buitenlandse zaken tot 2003, 1955-2003, in The Malta Independent, 26-11-2000

We moeten de rapporten over schendingen van mensenrechten leren begrijpen als waarschuwingssignalen. Om te voorkomen dat een crisis escaleert in een gewapend conflict moeten we leren om in een vroeg stadium actie te ondernemen.

— Lindh, Anna, Zweedse politica, minister van buitenlandse zaken tot 2003, 1955-2003, in een statement van de EU voor de mensenrechtencommissie in Gen̬eve, maart 2001

De Verenigde Naties, die het nodig vonden een decennium van de vrouw uit te roepen (…), geven in hun eigen organisatie niet bepaald lijfelijk een goed voorbeeld van evenwichtige vertegenwoordiging – het is nog steeds nogal een mannelijk bastion.

— Liberia-Peters, Maria, eerste vrouwelijke premier Nederlandse Antillen 1984, °1941

Ik dacht: ik zal het eens proberen in de politiek, en als het mij niet aanstaat ben ik weg. Maar dan besef je dat je een enkele richtingsstraat bent ingeslagen, en je blijft omdat er een voortdurende uitdaging is.

— Liberia-Peters, Maria, eerste vrouwelijke premier van de Nederlandse Antillen 1984, °1941, op een conferentie van vrouwelijke wereldleiders CWWL, september 1997

Er zijn bepaalde types die politiek geworden zijn uit een soort religieuze overweging. Ik denk dat dit redelijk veel voorkomt bij socialisten. (…) Als je niet in de hemel gelooft, dan geloof je maar in socialisme.

— Lessing, Doris, Britse feministe, auteur en scenarioschrijfster, 1919-2013, in NY Times Magazine 25-07-1982

Het is bijna onmogelijk voor een westerling om het Westen niet te zien als een godsgeschenk aan de wereld.

— Lessing, Doris, Britse feministe, auteur en scenarioschrijfster, 1919-2013, in NY Times Magazine 25-07-1982

Politieke correctheid is het natuurlijke continuüm van de harde partijlijn. We zien hier immers opnieuw een zelfuitgeroepen groep vigilanten hun visie aan anderen opdringen. PC is eigenlijk een erfenis van het communisme, alleen zien de PC’ers dat zelf niet in.

— Lessing, Doris, Britse feministe, auteur en scenarioschrijfster, 1919-2013, in de Sunday Times, 10-05-1992

Het is goed om een eindpunt te hebben waar je heen wil, maar het is uiteindelijk de reis die van belang is.

— LeGuin, Ursula K., meisjesnaam Kroeber, SF-schrijfster, °1929, in The Left hand of Darkness, hfdst 15, 1969

Mogelijkheden zijn gewoonlijk vermomd als hard werk, dus herkennen de meeste mensen hen niet.

— Landers, Ann, alias van Esther Pauline “Eppie” Lederer, Amerikaanse columniste, mediafenomeen, 1918-2002

We moeten niet langer “beter dan mannen” zijn om aanvaard te worden, en onze huidige strijd is niet langer voor de jure maar voor de facto erkenning. Toch worstelt men er nog steeds mee om ons top posities te geven: het delen van verantwoordelijkheid, gelijk loon, en evenwicht tussen professioneel en privéleven worden niet altijd hetzelfde ervaren aan de twee kanten van het glazen plafond.

— Lagarde, Christine, °1956, Franse politica en zakenvrouw, sinds 2011 directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in The International Herald Tribune 10-05-2010

Als antwoord aan een journalist die me een paar maand geleden vroeg naar de kracht van vrouwen in tijden van crisis, heb ik geglimlacht en geantwoord dat als Lehman Brothers “Lehman Sisters” waren geweest, de huidige economische crisis er heel anders zou hebben uitgezien. het was een geestigheidje, natuurlijk, maar eentje dat toch wel iets zegt over hoe ik de dingen zie.

— Lagarde, Christine, °1956, Franse politica en zakenvrouw, sinds 2011 directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in een eigen opiniestuk The International Herald Tribune 10-05-10

Deze eeuw zal de vrouwelijke eeuw worden, met de start van she-politics, she-economy en she-society.

— Lu, Annette, Taiwan’s eerste vrouwelijke Vice President 2000-2008, °1944, toespraak op internationale vrouwenconferentie 10-14 August 2017 in Taipei

Een publiek ambt betekent publiek vertrouwen. Punt. Punt aan de lijn. Iedereen die een publiek ambt nastreeft moet dan ook over eerlijkheid en integriteit beschikken. Ook de kandidaten al. Want welke idioot zal geloven dat een oneerlijke kandidaat later wel een eerlijk politiek verkozene kan zijn ?

— Lima, Leila de, Fillipijnse senator in gevangenschap, laureate Vrijheidsprijs 2018 van Liberal International, in een open brief 26-03-19