Lijst van alle citaten

Een attente echtgenoot, zegt het campagnehandbook, moet alle geruchten de kop in drukken dat zijn vrouw de politiek in wil omdat hun huwelijk op de klippen is (Want waarom zou een vrouw anders het Parlement in willen?)

— Abzug, Bella, Amerikaanse advocate en parlementslid, 1920-1998, in Ms. Magazine, april 1974

Als ik een man geweest was, dan hadden ze me moedig genoemd in plaats van agressief, sterk in plaats van nijdig.

— Abzug, Bella, Amerikaans advocate en parlementslid, 1920-1998

Het gevaarlijkst zijn de mensen die alles willen veranderen en de mensen die niets willen veranderen.

— Astor, Lady, eerste vrouwelijke afgevaardigde in het Britse House of Commons, 1879-1964

De radicaalste revolutionair zal de dag na de revolutie conservatief worden.

— Arendt, Hannah, filosofe, 1906-1975, in The New Yorker 12-09-1970

Politiek bedrijven, leven in een polis, betekende dat alles werd beslist door woorden en overreding, en niet door macht en geweld. Mensen met geweld tot iets dwingen, bevelen i.p.v. overreden, waren naar Griekse begrippen voor-politieke regeermethoden, kenmerkend (…) voor het huiselijke en gezinsleven, waar het hoofd van de huishouding de onbetwiste oppermachtige heer en meester was, of voor het leven in de barbaarse rijken – het despotisme in deze rijken werd vaak vergeleken met het besturen van de huishouding.

— Arendt, Hannah, filosofe, 1906-1975, in Vita Activa, 1958

Voor mannen hun rechten en niets meer; voor vrouwen hun rechten en niets minder.

— Anthony, Susan B., Amerikaanse suffragette, 1820-1906, in The Revolution, 1868

Vergroting van het aantal vrouwen in politieke functies heeft een positieve uitstraling op de verbetering van het aantal vrouwen op besluitvormende posities in andere sectoren van de samenleving.

— Angerman, drs. Arina, coordinator actie M/V 50/50, Vrouwenbelangen NL, 1994

Verzoening zou moeten vergezeld gaan van rechtvaardigheid, want anders is ze niet duurzaam. Hoewel we allemaal hopen op vrede, moet het geen vrede-tot-elke-prijs zijn, maar gebaseerd op principes, op rechtvaardigheid.

— Aquino, Corazon, Filippijnse politica, eerste vrouwelijke president 1986, °1933

Wat mij betreft is er geen sprake van rivaliteit, maar ik weet niet hoe zij erover denkt.- nadat ze de eerste stap zette door een feestje van haar aartsrivale ‘de wees’ bij te wonen

— Zia, Khaleda, eerste minister Bangladesh in 1991, °1945, bijgenaamd de weduwe , geciteerd in De Vrouw Beslist, Hans Muys, uitg. Standaard, 1994

Meestal schrijven wij de mensen gezond verstand toe als zij onze mening delen.

— Ashrawi, Hanan, Palestijns politica, °1946

Geliefd te zijn betekent geluk hebben, maar gehaat worden betekent een grote onderscheiding!

— Antrim, Minna, Amerikaanse schrijfster, °1861, in Naked truth and veiled allusions, 1902

Een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft, hij zingt omdat hij een lied heeft.

— Angelou, Maya, schrijfster, °1928, in I know why the caged bird sings, 1969

Wanneer een vrouw voldoende snel denkt, noemen ze het intuïtie.

— Alving, Barbro, Zweedse oorlogscorrespondente, 1909-1987, geciteerd in The Distinct Voice – a biography, 2001

Het belangrijkste in de oppositie is de eenheid.

— Allende, Hortensia, weduwe van de vermoorde Chileense president Salvator Allende, 1915-2009

Ver weg in de zonneschijn liggen mijn hoogste aspiraties. Misschien bereik ik ze niet, maar ik kan er wel naar omhoog lijken, hun schoonheid zien, erin geloven, en ze volgen waarheen ze mij leiden.

— Alcot, Louisa May, schrijfster Little Women, 1832-1888

Ontdaan van ethische rationalisaties en filosofische pretensies is een misdaad alles wat de machthebbers verkiezen te verbieden.

— Adler, Freda, schrijfster en opvoedkundige, °1934, in Sisters in Crime, 1975

Een stad is in veel opzichten een grote zakelijke onderneming, maar in andere opzichten een uitvergrote huishouding. Kunnen we dus niet stellen dat de stadshuishouding niet goed werkt, gedeeltelijk omdat vrouwen, de traditionele huishoudsters, niet geconsulteerd werden over de vele stedelijke domeinen?

— Addams, Jane, Nobelprijswinnaar voor de Vrede ’31, 1860-1935, in Utilization of Women in City Government, 1907

Onze strijd vandaag is niet om een vrouwelijke Einstein benoemd te krijgen als assistent aan de universiteit. Maar wel om een vrouwelijke sukkel even snel gepromoveerd te krijgen als een mannelijke sukkel.

— Abzug, Bella, Amerikaanse advocate en parlementslid, 1920-1998

Een parlement dat de noden van de vrouwen behartigt kan dit alleen wanneer een deel van de verkozenen hen vertegenwoordigt. En ook ga je geen maatschappij hebben die haar eigen menselijkheid tenvolle begrijpt zonder meer vrouwen aan de macht.

— Abzug, Bella, Amerikaanse advocate en parlementslid, 1920-1998, in Redbook 1974, aangehaald door Claire Safran

Ik ken geen enkele milieurechtengroep in geen enkel land die haar regering niet als tegenstander beschouwt.

— Brundtland, Gro Harlem, Noorse premier van 1981-1989, °1939, in Time 25-09-89

Er is een nauw verband tussen dokter zijn en politicus zijn. De dokter probeert eerst ziekte te voorkomen, dan haar te genezen als ze toch doorbreekt. Dat is precies hetzelfde als wat je als politicus probeert te doen, maar dan ten opzichte van de samenleving.

— Brundtland, Gro Harlem, Noorse premier van 1981-1989, °1939, in Time 25-09-89

Vrouwen zijn geëmancipeerd en hoog opgeleid, maar als het op macht en beslissingen aankomt zijn ze nergens. Waarom maken ze zich daar geen zorgen over?

— Braidotti, Rosi, Nederlands hoogleraar vrouwenstudies, , °1954, in interview Groene Amsterdammer, 03-06-2000

Soms krijg ik de indruk dat een vis in een aquarium meer recht op privacy heeft dan een politicus.

— Bracke, Lieve, filologe, °1947, in Humo 13 augustus 1992

Collega’s zijn mensen die op een receptie naast je komen staan als ze zien dat je gefotografeerd wordt..

— Bouwman, Mies, Nederlandse televisiedame, °1929 , in Snoeck’s Almanak 1969

Het is pijnlijk als je uit onverwachte hoek wordt aangevallen. Ik denk dat er ontzettend veel politici zijn die de schijn ophouden. Zo van: mij pakken ze niet. Ze doen flink. Maar geloof me, ’s avonds liggen ze in de armen van hun moeder te huilen.

Herhaaldelijk is er sprake van iets als een vrouwelijke visie (of vrouwenoordeel, vrouwelijk inzicht, vrouwelijke identiteit). Zoals ik al zei weet ik niet wat ik daaronder moet verstaan. Mijn hoop is dat het inhoudt dat vrouwen, als vrije personen, nadenken over de manier waarop we de verkeerde vanzelfsprekendheden in onze samenleving (waar zowel vrouwen als mannen onder lijden), kunnen blootleggen en bestrijden.

— Blokhuis, Alie, redacteur Staatscourant (NL), 1994, nav 100 jaar Vrouwenbelangen

…er is een vooroordeel dat er iets mis moet zijn met een ongehuwde vrouw. Wie wist of ze wel een betrouwbare leidster kon zijn? Wat zou ze doen onder druk? In plaats van naar mijn capaciteiten en het partijprogramma te kijken, had men de onuitgesproken bedenkingen dat een vrouw alleen wel te neurotisch zou zijn om het land te leiden, of te agressief, of te timide.

— Bhutto, Benazir, Pakistaanse politica, eerste vrouwelijke premier 1988, 1953-2007, in Dochter van het Oosten, autobiografie 1988

Een vrouw op een politiek podium was voor de menigte niet zo vreemd als het mij leek. Andere vrouwen op het subcontinent hadden voor mij de politieke banier van hun echtgenoot, vader of broer overgenomen. Het erfdeel van politieke gezinnen dat aan de vrouwen werd doorgegeven, was een zuidaziatische traditie geworden. Indira Gandhi in India, Sirimavo Banderanaike in Sri Lanka, Fatima Jinnah, mijn eigen moeder Nusrat en nu ikzelf in Pakistan.

— Bhutto, Benazir, Pakistaanse politica, eerste vrouwelijke premier 1988, 1953-2007, in Dochter van het Oosten, autobiografie 1988

De meeste vrouwen kunnen geen budget lezen. Toch slagen we er allemaal op een of andere manier is ons huishoudbudget in evenwicht te houden. Soms beter dan een regering of lokaal bestuur met hààr budget doet. Dat kan een aanmoediging zijn voor vrouwen om zich niet door grote budgetten of politieke budgetten te laten afschrikken.

— Zulu, Lindiwe, Zuidafrikaanse politica (ANC), toespraak op het 6e interdisciplinaire Vrouwencongres in Adelaide, Australië, 26-04-1996

Het is moeilijk een leider te beoordelen in een korte termijn perspectief – een leider is precies gekenmerkt door het hebben van een lange termijn visie, moet veranderingsprocessen kunnen inzetten die vele jaren duren. Daarom kan je pas echt zien of het een goed leiderschap geweest is nadat er een aantal jaren overheen gegaan zijn.

— Brundtland, Gro Harlem, Noorse premier van 1981-1989, °1939, in Women World Leaders, L. Liswood, 1995

Als politicus kan je best leren zwemmen voor het geval je uit de boot zou vallen.

— Bever, Suzy Van, kunstenares en dichteres, °1939, in Humorismen, 1992

Zonder ambitie is er geen sprake van talent.

— Berberova, Nina, Russische dichteres, °1901, in L’accompagnatrice, ed. Actes Sud, 1985, p. 36

Wij (….) vrouwen, we hebben stemrecht, maar dat is een volkomen abstract begrip als het niet vergezeld gaat van activiteiten buiten het gezinsverband; werkelijk deelnemen aan het maatschappelijk leven betekent helpen bouwen aan de wereld waarin wij leven.

— Beauvoir , Simone de, Franse schrijfster, 1908-1986, toespraak in Japan, 1966

Een vrijheid die slechts dient om de vrijheid te ontzeggen, moet ontzegd worden.

— Beauvoir , Simone de, Franse schrijfster, 1908-1986, in Pour une morale de l’ambiguit̩é

Op mijn twintigste dacht ik, dat je in je leven overal buiten moest blijven staan : nu denk ik het tegenovergestelde. (…) ik meende dat een schrijver a-politiek moest blijven.

— Beauvoir, Simone de, Franse schrijfster, 1908-1986, in interview met M Chapsal, 1960

Politici zijn soms ‘zeer bekwaam’, maar je zou er geen borrel mee willen drinken. Allemaal gevangen in dezelfde maalstroom, waardoor ze in al die jaren vergeten zijn hoe ze met hun achterban moeten praten.

— Barend, Sonja, Nederlandse televisie-icoon , °1940, in Humo 23/07/02

Als je met een politicus praat, is het vaak net of je aan twee kanten van het loket zit. Als er al een leuke bij zit, is dat er binnen twee maanden afgebikt door al die mediatrainers.

— Barend, Sonja, Nederlandse televisie-icoon, °1940, in Humo 23/07/02

Vrouwen zijn waarschijnlijk een beetje menselijker in hun leiderschap – mannen zijn te ongeduldig.

— Bandaranaike, Sirimavo, Sri Lankeese politica, eerste vrouwelijke premier ter wereld 1960 (toen nog Ceylon), °1916, in Women World Leaders, L. Liswood, 1995

Weten wat je niet kan is belangrijker dan weten wat je w̩l kan.

— Ball, Lucille, Amerikaanse komedienne, 1911-1989, in Real Story of L.B., E. Harris, 1954

90 percent van de mensen geloven wat ze zien, dus zijn het de informatiekanalen en de mensen die ze runnen die de echte leiders zullen zijn en de maatschappij beïnvloeden en vormgeven.

— Bhutto, Benazir, Pakistaanse politica, eerste vrouwelijke premier 1988, °1953, in Women World Leaders, L. Liswood, 1995

Een vrouw als leider is een verandering – de verwachting is er dan ook dat zij zelf ook andere veranderingen zal kunnen brengen, en dan nog wel snel en makkelijk oude problemen oplossen – in de derde wereld heb ik dat nochtans niet zo makkelijk gevonden

— Zia, Khaleda, eerste minister Bangladesh in 1991, °1945, bijgenaamd de weduwe

Nergens tiert het dilettantisme weliger dan in de politiek.

— Zernike, Elisabeth, Nederlandse schrijfster, 1891- 1982

De uitdrukking ‘de val van het communisme’ laat veronderstellen dat het uit eigen beweging is ‘gevallen’, alsof de mensen uit deze landen helemaal niets te maken hebben gehad met de maatschappelijke veranderingen.

— Zarkov, Dubravka, onderzoekster Vrouwenstudies Nijmegen, °1958, in Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 1996-66

Men moet niet langer bang zijn voor woorden als men heeft toegestemd in dingen.

— Yourcenar, Marguerite, Belgisch-Franse schrijfster, 1903-1987, in Alexis, 1929

Er is meer dan ̩̩n wijsheid, en ze zijn allemaal nodig in de wereld, het is ook niet slecht dat ze elkaar afwisselen.

— Yourcenar, Marguerite, Belgisch-Franse schrijfster, 1903-1987, in Les M̩moires d Hadrien, Disciplina Augusta, 1951

Om de Japanners te bestrijden moeten we Japans leren!

— Deng, Yingchao, Chinese hoge ambtenaar en weduwe van Zhou Enlai, °1903, geciteerd in Women in Modern China, H Foster Snow, 1967

Vrijheid en Gelijkheid, die twee onvervreemdbare rechten van het individu, maar de Broederschap moet nog verworven worden.

— Soong, Ching-ling, meer bekend als mvr Sun Yat-sen, medestichtster van de Chinese republiek, 1893-1981, geciteerd in The Wesleyan, april 1912

Nochtans is het eigenlijk een zeer natuurlijke stap om paritaire democratie te zien als een echt belangrijke vernieuwing in de politiek, maar de mannelijke bondgenoten die dat verband kunnen zien, ontbreken.  

— Woodward, Alison E., sociologe, hoogleraar VUB Vesaliuscollege, ibid

Wat nieuw is in de huidige context, is de crisis in de politieke cultuur. Hier hebben vrouwen een voordeel. Zij zijn nieuwkomers op het slagveld, en zodoende minder gekleurd door de gewoontes van de oude politieke cultuur. Kan men zich betere partners indenken voor een Nieuwe Politieke Cultuur?  

— Woodward, Alison E., sociologe, hoogleraar VUB Vesaliuscollege, ibid

Het is een feit dat als de witte storm wat gaat liggen, de hoofdrolspelers in de hervorming van de justitie, het bepalen van de spelregels van vertegenwoordiging en cumulatie, het opstarten van nieuwe partijen en partijprogramma’s bijna uitsluitend mannen zijn – zelfs geen ‘excuustruzen’. 

— Woodward, Alison E., sociologe, hoogleraar VUB Vesaliuscollege, in ‘Sterft de NPC door gebrek aan vrouwen?’ VrouwEnRaad 3e trim1998

Radicale verschuivingen traden na de introductie van het vrouwenstemrecht nergens op. De politieke machtsverhoudingen tussen de partijen bleven dezelfde en de vertegenwoordigende organen werden geenszins overspoeld met vrouwelijke politici, noch stemden vrouwelijke kiezers massaal op vrouwelijke kandidaten.

— Witte, Els, historica, ere-rector van de VUB, °1941, in Politiek en democratie, VUBPress 1996

Alles wat vrouwen doen moeten ze twee keer zo goed doen als mannen om half zo goed gevonden te worden. Gelukkig is dat niet moeilijk.

— Whitton, Charlotte, Canadese politica, burgemeester van Ottawa, 1896-1975, geciteerd in Canada Month, juni 1963

Politieke correctheid is iets dat totaal uit zijn proporties is gegroeid. En politiek correct taalgebruik is zeker niet iedereen gegeven : er zijn meer plaatsen waar je ongestoord de woorden makak en dom blondje kunt gebruiken dan waar je mag roken.

— Whitehorn, Katherine, Britse journaliste, °1926, in de Observer van 25/08/1991 (in het Engels staat er ‘spic’ en ‘bitch’)

Wantrouw ook diegene die u komt vertellen iedereen te wantrouwen.

— Wheeler-Wilcox, Ella, journaliste en dichteres, 1855-1919, in The NY-Sun, 1883

Wat er ook gebeurt, vergeet nooit dat de mensen liever naar de nederlaag geleid willen worden door een man, dan naar de overwinning door een vrouw.

— West, Rebecca, journaliste en schrijfster, 1892-1983, uitspraak gedateerd november ’79, gecit. Sunday Telegraph 13-1-88

Het is in het omgaan met de eerste feministisch golf dat de regering de tact en handigheid ontwikkelde waarmee zij nu de Ierse kwestie aanpakt …

— West, Rebecca, journaliste en schrijfster, 1892-1983, in The Young Rebecca, 1982

Goedgemanierde vrouwen schrijven geen geschiedenis.

— West, Mae, actrice en scenariste, 1892-19??, geciteerd door J.Weintraub, ed, in The wit and wisdom of Mae West, 1967

Daden liegen nog luider dan woorden.

— Wells, Carolyn, humoriste, 1869-1942, in The book of humorous verse, 1920

De instellingen van de EG hebben Europese boter geproduceerd, kaas, wijn, vlees en zelfs varkens. Maar zij hebben geen Europeanen geproduceerd.

— Weiss, Louise, eerste lichting Europese Parlementsleden, 1893-1983, in The Observer, 27-01-1980

De echte, de eerste voorloper van Hitler sedert de oudheid is zonder twijfel Richelieu. Hij heeft de Staat uitgevonden.

— Weil, Simone, filosofe, 1909-1943 in Histoire, quelques réflexions sur les origines de l’Hitlerisme

Ik heb uit ervaring geleerd dat het grootste stuk van ons geluk of ongeluk afhangt van onze eigen instelling, en niet van onze omstandigheden.

— Washington, Martha, Amerikaanse first lady, 1731-1802, in een brief aan Mrs Warren 26-12-1789

Van elke vergadering houd ik zowel mijn notities als de verslagen bij.

— Mulier, Rita, feministe, °1934, in Dwars en Loyaal, een getuigenis van 40 jaar engagement, uitg. Van Halewyck 1999

Het realisme van de beroepspolitici holt het project van de politieke vernieuwing uit.

— Mulier, Rita, feministe, °1934, in Dwars en Loyaal, een getuigenis van 40 jaar engagement, uitg. Van Halewyck 1999

De definitie van succes is dat je nooit meer verplicht bent te luisteren naar iemand waar je het niet mee eens bent.

— Moss Kanter, Rosabeth, Amerikaanse sociologe, °1943, in Men and Women of the Corporation, 1977

Het onderscheid tussen harde en zachte sectoren vind ik flauwekul.

— Moerman, Fientje, liberale politica, °1958, in De morgen, 14-07-2003

Help de Chinezen rijk worden, bezorg tv’s, faxen, informatie: dat is wat een dictatuur kapot krijgt.

— Min, Anchee, Chinese schrijfster, °1957, in Humo 30-06-1994

Politici zijn beroepsschizofrenen.

— Meulenbelt, Anja, Nederlanse feministe, °1944, in De Schaamte Voorbij, uitg. Van Gennep, 1976

Een man zal alles proberen met een vrouw, maar hij zal niet voor haar stemmen.

— Messiek, Dale, Amerikaanse schrijfster en tekenares, °1906, in MS van dec.1975

Nog belangrijker dan een oorlog winnen is om helemaal geen oorlog te hebben.

— Meïr, Golda, Israëlische politica, eerste vrouwelijke premier, 1898-1978

Moderne geschiedenis moet je met een potlood schrijven.

— Meïr, Golda, Israëlische politica, eerste vrouwelijke premier, 1898-1978

Vroeger of later zal ik sterven, maar ik ga ni̩ét met pensioen.

— Mead, Margaret, Amerikaanse antropologe, 1901-1978

In de politiek is de aftocht blazen schijnbaar eervol wanneer militaire overwegingen haar dicteren, en een schande wanneer ze zelfs maar gesuggereerd wordt om ethische redenen.

— McCarthy, Mary, Amerikaanse schrijfster, 1912-1989, in Solutions

De PRL is mij komen vragen, omdat ze na het internationaal jaar van de vrouw (1975) toch een vrouw moesten hebben. Gevraagd geworden zijn is achteraf een goede onderhandelingsbasis.

— Mayence, Jacqueline, liberale politica, °1932, in L’Ev̩énement, 22 november 1980

Mijn interesse wordt bepaald door de macht, ja, maar niet door het prestige.

— Mayence, Jacqueline, liberale politica, °1932, in Le Soir, november 1985

Er is niets nieuws behalve datgene wat men vergeten had.

— Marie Antoinette, onthoofde koningin van Frankrijk, 1755-1793

Ik was geen Marie Antoinette. Ik werd niet in de adelstand geboren, maar ik had een mensenrecht op adel!

— Marcos, Imelda, echtgenote van Filippijnse tiran en befaamd verzamelaarster van schoenen, °1929, in tv-programma Sixty Minutes, 21-09-86

Als je weet hoeveel je hebt, heb je waarschijnlijk niet veel.

— Marcos, Imelda, echtgenote van Filippijnse tiran en befaamd verzamelaarster van schoenen, °1929, in tv-programma Sixty Minutes, 21-09-86

Er is niets dat sneller van een radikaal een reactionair maakt dan zijn verkiezing…

— Marbury, Elisabeth, Amerikaanse literair agent en theaterdirecteur, 1856-1933, in Careers for Women

Gender verschillen zijn fascinerend, maar ze verklaren echt niets van de verschillen tussen de ene leider en de andere.

— Mansbridge, Jane, van Center for Urban Affairs and Policy Research, Illinois, in Harvard Business Review jan-feb 1991

Ware het niet voor de feministen uit de jaren zeventig, ware het niet voor al de inhaalmanoeuvres en de peptalk van de laatste twintig jaar, dan zou er geen solide basis geweest zijn van vrouwen die nu klaar zijn om van de lokale politieke participatie over te stappen naar de nationale.

— Mandel, Ruth B., directeur Center for the American Woman and Politics, persconferentie nav resultaten verkiezingen 5/11/1992

Ik ben stoer, ambitieus en ik weet precies wat ik wil.

— Madonna, Amerikaanse rockzangeres, °1958

In Texas hebben we geen grote verwachtigen van politici; in het verleden waren het meestal boeven, sullen of comapatiënten.

— Ivins, Molly, humoriste en columniste, °1944, in Texas: Molly can’t say that, can she?

Vrouwelijke parlementairen worden nog steeds beschouwd als de decoratieve elementen van de democratie.

— Ivanisevic, Katica, Kroatische politica, °1933, op het 5e int’l congres voor vrouwelijke parlementsvoorzitters, geciteerd in Lolapress n°10 nov 1998

Koningen die willen regeren moeten inspanningen leveren.

— Isabella van Spanje, koningin van Castillië en Leon, 1451-1504, opmerking uit 1476, geciteerd in een biografie uit 1930, Isabella of Spain, Thomas Walsh

Het malcontentement van het volk is gevaarlijker voor een koning dan al de macht van zijn vijanden op het slagveld.

— Isabella van Este, Italiaanse edelvrouw, 1474-1530, schoonzus van Lucrezia Borgia, in een brief aan de Markies van Mantua, februari 1495

Het is beter rechtopstaand te sterven dan op je knieën te leven.

— Ibarruri, Dolores, alias La Passionaria, Spaanse revolutionaire, 1895-1989, in een radiotoespraak op 18-07-1936

Non pasaran.

— Ibarruri, Dolores, alias La Passionaria, Spaanse revolutionaire, 1895-1989, geciteerd in hfdst 4 van The Passionate War, Peter Wyden, 1983

Gezegend degene die, wanneer hij/zij niets te zeggen heeft, zich ervan weerhoudt ons daarvan uitgebreid kond te maken.

— Eliot, George, Engelse schrijfster, 1819-1880

E̩én manier om zich een idee te vormen van de miseries van de burgers, is hun pleziertjes van nabij te beschouwen.

— Eliot, George, Engelse schrijfster, 1819-1880, in Felix Holt, the Radical, 1866

Er is iets dat ons zou moeten verontrusten. De tegenstanders zeggen dat het wetsvoorstel tegen vlagverbranding nodig is om ons de vlag te doen respecteren. Maar onze cultuur is er toch wel slecht aan toe wanneer we iets respecteren zijn gaan definiëren als de onmogelijkheid om het in brand te steken.

— Ehrenreich, Barbara, Amerikaanse columniste, °1941, in Time, 3 juli 1995

Vrees niet diegenen die argumenteren, maar zij die ontwijken.

— Ebner Eschenbach, Marie von, Oostenrijkse schrijfster, 1830-1916, Aphorismen 1905

Tevreden zijn met een beetje is moeilijk, tevreden zijn met veel is onmogelijk.

— Ebner Eschenbach, Marie von, Oostenrijkse schrijfster, 1830-1916, Aphorismen 1905

We zijn zo ijdel dat we zelfs de mening belangrijk vinden van mensen die we helemaal niet belangrijk vinden.

— Ebner Eschenbach, Marie von, Oostenrijkse schrijfster, 1830-1916, Aphorismen 1905

Ik wil het doen omdat ik het wil doen. Vrouwen moeten proberen dingen te doen, net zoals mannen geprobeerd hebben. En wanneer zij mislukken, moet hun mislukking louter uitdaging zijn voor anderen.

— Earhart, Amelia, luchtvaartpionierster, 1898-1937, in Courage, 1927

De taak van de verdedigers van de rechten van de mens wordt zwaarder wanneer niet enkel tegenstanders, maar ook democratische Westerse landen ze schenden.

— Ebadi, Shirin, Nobelprijswinnaar Vrede 2003,°1947, in Gazet Van Antwerpen 10-12-03

Boos probeer ik op de cementen muur te schrijven met de onderkant van mijn lepel – dat we geboren zijn om te lijden omdat we geboren zijn in de derde wereld. Tijd en plaats worden ons opgedrongen. Laat ons dus geduldig zijn. We hebben geen andere keuze.

— Ebadi, Shirin, Nobelprijswinnaar Vrede 2003,°1947, in De Standaard 11-10-2003

Pas nadat u hebt opgegeven, bent u overwonnen.

— Juliana, prinses, voormalige koningin van Nederland, 1909-2004

Jullie zijn geinteresseerd in de keuken van de wereld – jullie willen ontdekken wat er op het vuur staat, wie een vinger in de pap heeft, en wie zijn vingers zal verbranden.

— Juliana, prinses, voormalige koningin van Nederland, 1909-2004, in gesprek met journalisten in Washington, geciteerd in Time 14-04-52

Ik begrijp het niet. Ik begrijp zelfs de mensen die het begrijpen niet.

— Juliana, prinses, voormalige koningin van Nederland, 1909-2004

…als ik al iets bijzonders heb dat mij invloedrijk maakt, dan kan ik het niet definiëren. Wanneer ik de ingrediënten kende zou ik ze bottelen, mooi verpakken en verkopen, want ik zou willen dat iedereen in staat was samen te werken in een geest van medewerking en compromis, zonder toegevingen onder druk, of zonder zichzelf of haar/zijn principes te laten verkrachten.

— Jordan, Barbara, Amerikaanse congresswoman, °1936, in Ebony, februari 1975

Als je het spel behoorlijk wil spelen, kun je beter al de spelregels kennen.

— Jordan, Barbara, Amerikaanse congresswoman, °1936, in Ebony, februari 1975

Advies is datgene waar we om vragen als we het antwoord al kennen maar wensen dat we dat ni̩t deden.

— Jong, Erica, Amerikaanse feministe en pulpauteur, °1943

Wanneer je niets riskeert, riskeer je eigenlijk veel meer.

— Jong, Erica, Amerikaanse feministe en pulpauteur, °1943

Compromiteer jezelf niet. Je bent alles wat je hebt. 

— Joplin, Janis, Amerikaanse zangeres, 1943-1970

Ik las de mannelijke namen van de leiders van het land, en ik zei tegen mijn moeder : Waarom maak je geen man van mij? Ze antwoordde : Als je onder een regenboog doorloopt, dan zul je een man worden. Bij de eerste regenboog liep ik er op af. Maar de regenboog bleef altijd even ver af. Net zoals de politici altijd ver van de mensen blijven…. Ik keerde terug en zegde aan mijn moeder : De regenboog loopt altijd voor me weg.

— Jesus, Carolina Maria de, Braziliaanse schrijfster, °1923, Child of the Dark, my diary, 1958

In ons land is alles aan het verzwakken. Het geld is zwak. De democratie is zwak en de politici zijn heel zwak. Alles wat zwak is sterft op een dag.

— Jesus, Carolina Maria de, Braziliaanse schrijfster, °1923, ibid, op datum 20-05-58

Beslissend voor het leiderschap is niet dat men vooroploopt, maar dat men de kracht heeft alleen te zijn.

— Jelinek, Elfriede, Oostenrijks schrijfster, °1946, in Wolken. Thuis. uitg. Van Gennep, 1991

Ik verafschuw de opvatting dat acteren niet meer is dan spelletjes spelen, en ik veracht evenzeer de gedachte dat politiek niets anders is dan een of andere vorm van theater. In beide metiers is het bijzonder hard werken.

— Jackson, Glenda, Britse actrice en politica, °1936, in Knack, 23-02-2000

Het is niet macht die corrumpeert, maar schrik. De schrik om de macht de verliezen corrumpeert.

— Kyi, Aung San Suu, politica in Birma (Myanmar), °1945, uitspraak gedateerd 1991

Het is perfect mogelijk dat iemand de foute keuze maakt, een verkeerd oordeel velt, maar vrijheid moet ruimte laten voor zulke vergissingen.

— Kyi, Aung San Suu, politica in Birma (Myanmar), °1945, uitspraak gedateerd 1991

Mijn lust om bv. schriftelijke vragen te stellen is gereduceerd sinds ik weet hoe die schriftelijke vragen op zo’n ministerie worden beantwoord. Dan bel ik liever zo’n minister en vraag: joh, hoe zit dit of dat in elkaar.

Succes en verlies worden hooglijk overschat. Maar verlies geeft je wel veel meer om over te praten.۝

— Knef, Hildegarde, Duitse zangeres en actrice, 1925-2002

In campagnetijd moet je jezelf altijd naar voren stuwen, je eigen claxon schallen om op ̩één of andere manier je superioriteit en dominantie aan te geven. Dames zijn meestal beter opgevoed, en ondervinden dat dit hen hindert in het vertonen van dominant gedrag.

— Kirkpatrick, Jeane J., Amerikaanse activiste, 1916-2006, in Political Woman, Basic Books NY,1974

Wees niet getormenteerd maar georganiseerd.

— Kennedy, Florynce, Amerikaanse advokate en oprichter Feminist Party, abortusactiviste, °1916, in Color me Flo, 1976

Daar waar een systeem van onderdrukking geïnstitutionaliseerd geraakt is, is het voor individuen niet meer nodig om nog onderdrukkers te zijn.

— Kennedy, Florynce, Amerikaanse advokate en oprichter Feminist Party, abortusactiviste, °1916, in Sisterhood is Powerful, red Robin Morgan, 1970

Er is een manier om met zekerheid vast te stellen wanneer politici niet de waarheid zeggen: hun lippen bewegen.

— Kendall, Felicity, Britse actrice, °1946

Wanneer mannen zich een veranderde maatschappij voorstellen, dan zien zij een wereld waarin vrouwen mannen overheersen zoals de mannen vrouwen hebben overheerst. Hun schuldgevoel stelt hen niet in staat een ander model te zien.

— Kempton, Sally, Amerikaanse feministe, °1943, in Cutting Loose, Esquire juli 1970

Omdat ik niet alles kan doen zal ik niet weigeren het stukje te doen dat ik wel kan doen.

— Keller, Hellen, Amerikaanse blinde en dove schrijfster, 1880-1968

Gevaar vermijden is op termijn niet veiliger dan zich eraan blootstellen. Het leven is ofwel een gedurfd avontuur, ofwel niets.

— Keller, Hellen, Amerikaanse blinde en dove schrijfster, 1880-1968, in The Open Door, 1957

Veiligheid is grotendeels bijgeloof. Ze bestaat niet in de natuur, en over  t algemeen ervaren mensenkinderen haar ook niet.

— Keller, Hellen, Amerikaanse blinde en dove schrijfster, 1880-1968, in The Open Door, 1957

We hebben alleen het slechte geglobaliseerd: terroristische aanslagen, ziekten, milieurampen.

— Keersmaeker, Anne Theresa De, danshernieuwster, °1962, in Humo van 23 april 2002

Wie de kop in het zand steekt biedt een erg aanlokkelijk doelwit. Wanneer het in de politiek gebeurt, is het de kiezer die de trekker overhaalt.

— Keenan, Mabel A., 1905-1997, geciteerd in Standaard Modern Citatenboek, 1988

De beroepspoliticus, met het oog reeds op de volgende verkiezing, wil natuurlijk de potentieel controversiële punten verzachten of totaal omzeilen. Het resultaat is dat het algemeen belang daaraan onderworpen wordt.

— Kassebaum, Nancy, Amerikaanse politica, °1932, in American Political Women, E. Stineman, 1980

Politici ! G̩̩een papieren beloften. denk aan onze bomen.

— Couzin, Lea, actrice, °1938, in Aan de haak, uitg. Albatros, 1972

De vertrouwelingen van prinsen zijn als leeuwentemmers; zij kunnen de beesten zo ver krijgen om honderenden bewegingen en duizenden handelingen uit te voeren, zodat wie dit ziet zou geloen dat ze volledig getemd zijn. Maar wanneer de vertrouweling dit het minst verwacht, wordt hij door een geweldige klap van de poot van het dier omvergeworpen, hetgeen bewijst dat zulke beesten nooit helemaal getemd kunnen worden.

— Christina van Zweden, Zweedse Koningin, 1626-1689, in Pens̩es de Christine, reine de Suede, 1825

Het is nodig om altijd te proberen zichzelf te overstijgen, en deze bezigheid moest minstens een levenlang duren.

— Christina van Zweden, Zweedse Koningin, 1626-1689

Ik stelde mij kandidaat omdat iemand de eerste moet zijn die het durft. In dit land kan zogezegd iedereen presidentkandidaat zijn, maar dat is nooit ̩echt waar geweest. Ik stelde mij kandidaat juist OMDAT de meeste mensen nog denken dat het land niet klaar is voor een zwarte president, of een vrouwelijke president. Maar ooit …

— Chisholm, Shirley, zwarte US presidentskandidate, 1924-2005, in The Good Fight, 1973

Iedere ‘clique’ is een veilige haven voor onbekwaamheid. Zij bevordert corruptie en verraad, verwekt lafheid, en is dus ook een last en een stap achteruit voor de vooruitgang. De instincten en handelingen van een clique zijn die van de meute honden.

— Chiang Kai-Shek, Mevrouw, Chinese hervormster, (1898-2003) in China shall rise again, 1941, hfst 8

Iedere politicus die zichzelf ernstig neemt zou een dagboek moeten bijhouden.

— Castle, Barbara, Britse politica, °1911, in The Observer 08-03-1981

Mannen maken beslissingen en laten het aan anderen over om ze uit te voeren. Vrouwen volgen veel meer op om te zien wat er met hun oorspronkelijk plan gebeurt.

— Charles, Maria Eugenia, premier van de Dominicaanse Republiek van 80-95, op een conferentie van vrouwelijke wereldleiders CWWL, september 1997

Gelijkheid is voor mij het allerbelangrijkste – daarom wil ik als vrouw ook geen privileges.

— Charles, Maria Eugenia, meermaals eerste minister van Dominicaanse Republiek, verkozen in 1980, °1919

In mijn positie moet je lezen wanneer je wil schrijven, en spreken wanneer je zou willen lezen; je moet lachen wanneer je hoofd naar huilen staat; twintig dingen botsen met twintig andere; je hebt geen ogenblik voor een gedachte en nochtans moet je voortdurend klaar zijn om te handelen zonder jezelf enige vermoeidheid toe te staan, zij het van lichaam of geest; ziek of gezond maakt geen verschil, alles tegelijk eist dat je het onmiddellijk zou aanpakken.

— Catharina de Grote, Russische tsarina , 1729-1796, in Correspondentie met Baron F.M. Grimm, brief van 23 augustus 1776

Om te regeren heb je ogen en handen nodig, en een vrouw heeft alleen oren.

— Catharina de Grote, Russische tsarina, 1729-1796, geciteerd in Daughters of Eve, Gamaliel Bradford, 1928

In verleiding brengen en in verleiding gebracht worden zijn practisch hetzelfde.

— Catharina de Grote, Russische tsarina, 1729-1796, in Memoires, red A. Herzen, 1857

Waar de mannen strijden, wint de vrouw.

— Drucker, Wilhelmina, Nederlands voorvechtster vrouwenrechten, 1847-1925, in Het Groene Boek van Dolle Mina, 1970

Uit mijn werk als voorzitter van de Internationale Federatie van Journalisten (1986-1992) houd ik meer dan ooit de overtuiging over dat vrijheid, het recht op je twee voeten te staan, zelfstandig te denken en vrij te spreken, geen ,,westerse” waarde is, maar het geboorterecht en de betrachting van alle mensen.

— Doornaert, Mia, journaliste De Standaard , ° 1945, in interview met zelfde n.a.v. haar barones-titel, 17-07-03

De mensen beseffen best hoe de politiek hun dagelijks leven beïnvloedt. Het zijn de politici die achterlopen.

— Doi, Takako, eerste vrouwelijke partijvoorzitter in Japan, 1928-2014, geciteerd in Time 07-08-89

Bovenal verafschuw ik liegende mensen, het betekent dat ze bang voor je zijn.

— Diekmann, Miep, Nederlandse jeugdschrijfster, °1925, in Wat is het Toppunt van Ellende?, Arbeiderspers, 1977

Politici zouden voortrekkers moeten zijn in plaats van nalopers.

— D’Hondt, Paula, christen-democratische politica, °1926, in Humo 14-03-1991

Een vrouw is blijkbaar sneller oud dan een man.

— Detiége, Leona, socialistische politica, oud-burgemeester van Antwerpen, °1942, interview radio2, 25/10/2003

Alleen de eerste stap kost moeite.

— Deffand, Madame du, Marie, Franse markiezin en saloniste, 1697-1784, – een antwoord aan kardinaal de Polignac. Voltaire schrijft haar in januari 1764 met de mededeling dat haar bon-mot gebruikt werd in La Pucelle, canto 1

Voltaire is de uitvinder van de geschiedenis.

— Deffand, Madame du, Marie, Franse markiezin en saloniste, 1697-1784, geciteerd door Fournier in L’Esprit dans l’Histoire, p191

Politici zijn niet erg lief met elkaar.

— Dayan, Yael, Israëlische schrijfster ,°1939, gecit. in Los Angeles Times, 7 maart 1974

Een geheim laten uitlekken ? Neem een Belgisch topambtenaar in vertrouwen.

— Dankaart, Marie-Jeanne, in Op een dwaalspoor (m.a.), 1991

…een bloempot of excuus-truus aan de top verandert de stereotypen van het maatschappelijke systeem ni̩t, maar houdt ze juist in stand, omdat het de impuls van verzet ertegen verzwakt.

— Daly, Mary, Amerikaans schrijfster, (1928-2010), in Beyond God the Father, 1973

Een vrouw moet twee keer zo goed zijn als een man om het half zo ver te brengen.

— Hurst, Fanny, Amerikaanse schrijfster van kortverhalen, 1889-1968, in Anatomy of Me, 1958

Waarom zouden we belastingen moeten betalen wanneer we geen aandeel hebben in de eer, de macht, het staatsmanschap waar jullie om ijveren?

— Hortensia, Romeinse hervormster, in een toespraak voor het Triumviraat, in het jaar 42 voor de gebruikelijke jaartelling

Het oude feminisme sprak van bevrijding, het nieuwe spreekt van macht.

— Himmelfarb, Gertrude, Amerikaanse historica, °1922, in Seatle Times 14-05-1989

Een partij die (gelukkig) ook met andersdenkenden wil spreken moet haar eigen vrouwen de kans geven om aan het woord te komen. 

— Herman-Michielsen, Lucienne, liberale politica, 1926-1995, toespraak algemene vergadering PVV-vrouwen, 1970

Evenzeer dient het feit centraal gesteld dat levende democratie inhoudloos is als ze met de werkelijke problemen van vrouwen geen rekening houdt. 

— Herman-Michielsen, Lucienne, liberale politica, 1926-1995, toespraak algemene vergadering PVV-vrouwen, 1970

Als je je aan alle regels houdt, mis je alle lol.

— Hepburn, Katherine, Amerikaanse actrice, 1907-2003

Het kan me niet schelen wat er over me geschreven wordt, zolang het ni̩et waar is.

— Hepburn, Katherine, Amerikaanse actrice, 1907-2003

Politiek is een passie die een leven kan beheersen en een hart kan breken.

— Hemeldonck, Marijke Van, socialistische politica, °1931, in Een schip met acht zeilen, blz 7, uitg. Scoop 1995

Mijn hele politieke en journalistieke leven heb ik ervoor gestreden de solidariteit met andere vrouwen te behouden. Tenslotte waren er in alle kampen voldoende kerels aan te pakken, waarom zouden we vrouwen aanvallen!

— Hemeldonck, Marijke Van, socialistische politica, °1931, in Een schip met acht zeilen , uitg. Scoop 1995

Maar de laatste tien jaar gebeurt het steeds vaker, dat mannen met macht bepaalde vrouwen op een subtiele wijze inzetten tegen strijdbare vrouwen. Zelfs als deze op afstand bediende vrouwen niet altijd inzien waarvoor ze gebruikt worden, moeten deze praktijken ontmaskerd worden, want ze bedreigen alle vrouwen in de politiek.

— Hemeldonck, Marijke Van, socialistische politica, °1931, in Een schip met acht zeilen , uitg. Scoop 1995

(v/d partij)…lid worden …doe je, zoals je je in het vreemdelingenlegioen laat inschrijven : totaal en voor altijd.

— Hemeldonck, Marijke Van, socialistische politica, °1931, ibid

Nooit je ontslag geven, nooit weggaan was haar raad (van Isabelle Blume). Het zijn de anderen die moeten weggaan. En nooit toegeven, nooit meehuilen met de anderen.

— Hemeldonck, Marijke Van, socialistische politica , °1931, ibid

Met de jaren heb ik geleerd dat in de structuur van de macht het woord ‘raadgevend’ hetzelfde betekent als ‘van geen belang’. Men richt consultatieve organen op, als men ze vooral geen vat op de echte structuur wil geven. Een consultatief orgaan moet vooral nooit raad geven. Het is er om ‘ja’ of  ‘ok̩’ te zeggen, nooit wat anders.

— Hemeldonck, Marijke Van, socialistische politica, °1931, ibid

Je kunt een probleem niet plukken als een bloem, die je dan bekijkt los van haar omgeving, van haar historische bron, van haar diepere wortels.

— Han Suyin, Engelse schrijfster van Belgisch-Chinese afkomst, pseudoniem van Elisabeth Chou Comber, °1917, in Vrijdag n°1, 19-11-1971

De president wil geen ja-knikkers om zich heen. Als hij nee zegt, zeggen wij allemaal nee.

— Hanford Dole, Elisabeth, Amerikaans politica en ex-medewerkster Reagan, °1936, in The Observer 24-05-81

De beste idealisten staan wel met hun twee voeten in de modder, en ondertussen met hun hoofd in de wolken.

— Byttebier, Adelheid, groene politica, °1963, in Titaantjes op Radio 1, 23-11-2003

Eigenlijk zou iedereen die een beetje vastgeroest zit in zijn politieke of vakbonds- en andere positie in ons land, eens naar Azië moeten gaan kijken wat daar aan het gebeuren is.

— Moerman, Fientje, liberale politica, °1958, in interview met Dirk Sterckx december 2003

Oorlogsvoering beperkt zich niet tot het winnen van een oorlog. Het is even belangrijk dat ook de vrede wordt gewonnen.

— Amanpour, Christiane, Brits-Iraanse journaliste voor CNN, °1958, in De Morgen 03-01-2004

De rol van de politiek is ondersteuning te bieden voor de rijke waaier van elementen in het hele menselijke leven.۝

— Nussbaum, Martha, filosofe , °1947, geciteerd in A World of Ideas, Bill Moyers 1989

Nergens ter wereld bestaat absolute vrijheid. Vrijheid is altijd relatief.

— Zhang Jie, Chinese schrijfster, °1937, in Newsweek 26-05-1986

Het blunderboek van het heden kan niet gesloten worden zoals je dat w̩l kunt met het boek dat de moeilijkheden en de vergissingen van het verleden bevat.

— Winegarten, Ren̩e, Engelse schrijfster en criticus, °1922, in Commentary september 1974

Geef vrouwen gelegenheid en kans, en ze zullen niet erger zijn dan mannen.۝

— Ptaschkina, Nelly, Russische dagboekschrijfster, 1903-1920, item van 01-10-1918 in dagboek gepubliceerd 1923

Ik kan me nauwelijks een vrouw, een politica voorstellen die er op uit is om oorlog uit te lokken of te laten escaleren.

— Prunskiene, Kazimiera, voormalig premier Litouwen, °1943, in Women World Leaders, Laura A Liswood, uitg. Pandora 1995

Ik kan mij moeilijk voorstellen dat iemand, op het staatsniveau, de politiek binnenvalt, zomaar per toeval, een persoon met geen enkele voorafgaande ervaring in leiderschap, zelfs op een lager echelon

— Prunskiene, Kazimiera, voormalig premier Litouwen, °1943, geciteerd in Women Prime Ministers and Presidents, uitg. McFarland, 1993, auteur Olga Opfell

Het is de wolf die de schapen aan het nadenken zet.

— Pompadour, Mme de, Jeanne-Antoinette Poisson de P., Franse saloniste en mątresse van Lodewijk XV, 1721-1764, in M̩moires van Lod. XV en mme de P., 1802, geschreven door mme du Hausset) – het motto van Mme de Pompadour was Apr̬ès nous le d̩éluge.

Er zijn delen van de wereld waar mensen nog op straat bidden. In ons land noemen we hen voetgangers.

— Pitzer, Gloria, aforiste en schrijfster kookboeken

Democratie is niet alleen praten, maar ook luisteren.

— Pétry, Irène, Belgische socialistische politica, (1922-2007), in toespraak BSP-congres 16-11-1974

Het is niet omdat alles anders is dat er iets veranderd is.

— Peter, Irene, Britse aforiste, in Quotations for Our Time, Souvenir Press, London 1977

Begin met nee te zeggen op elk verzoek. Als je achteraf toch ja moet zeggen, OK dan. Maar als je met ja begint, kun je achteraf geen nee meer zeggen.

— Perlman, Mildred, topambtenaar stadsbestuur New York, °1915, in The New York Times, 1975

Er is geen wet die macht kan geven aan enkelingen, elke wet transfereert macht van enkelingen naar de overheid.

— Paterson, Isabel, in The God of the Machine, 1943

…als de beschaving vooruit wil gaan in de toekomst, dan moet het met de hulp van de vrouwen gebeuren – vrouwen bevrijd van hun politieke ketenen, vrouwen met volle macht om hun stempel op de maatschappij te drukken.

— Pankhurst, Emmeline, Britse suffragette, 1858-1928, in My Own Story, 1914

Je moet meer lawaai maken dan wie ook, je moet jezelf meer een stoorfactor maken dan wie ook, je moet meer in de kranten verschijnen dan wie ook, in feite moet je alomtegenwoordig zijn en zorgen dat ze je niet ondersneeuwen, als je werkelijk jouw veranderingen wil doordrukken.

— Pankhurst, Emmeline, Britse suffragette, 1858-1928, in een toespraak When civil war is waged by women, 13 nov. 1913

Verlies nooit je geduld met de pers of het publiek – dat is de hoofdregel in het politieke leven.

— Pankhurst, Christabel, Britse suffragette, dochter van Emmeline, 1880-1958, in Unshackled 1959

Parlementen stralen mannelijkheid uit. (exude male-ness)

— Pandor, Naledi, Zuid-Afrikaanse politica (ANC), °1953, op het 5e int’l congres voor vrouwelijke parlementsvoorzitters, geciteerd in Lolapress n°10 nov 1998

Politieke gevangenschap is een langzaam dagelijks offer dat zoveel dodelijker kan zijn dan een groot heroïsch gebaar in een ogenblik van emotionele ontworteling.

— Pandit, Vijaja Lakshmi, Indische diplomate, 1900-1990, voorzitter van de algemene vergadering van de VN in 1953, tante van Indira Gandhi, in Prison Days, 1946

Moeilijkheden, oppositie, kritiek – deze dingen zijn bedoeld om overwonnen te worden, en er is een bijzonder genoegen in het trotseren ervan en in het als winnaar uit het strijdperk komen.

— Pandit, Vijaja Lakshmi, Indische diplomate, 1900-1990, voorzitter van de algemene vergadering van de VN in 1953, tante van Indira Gandhi- geciteerd door Vera Brittain in The Envoy Extraordinary, 1964

Vrijheid is niet voor kneusjes. Wie zich in de politiek wil begeven, moet op alles voorbereid zijn.

— Pandit, Vijaja Lakshmi, Indische diplomate, 1900-1990, voorzitter van de algemene vergadering van de VN in 1953, tante van Indira Gandhi – geciteerd door Vera Brittain in The Envoy Extraordinary, 1964

Radicaliteit is het onvermogen om verandering aan te kunnen, om een begrip complexer te laten zijn.

— Palmen, Connie, Nederlandse dichteres, °1955, in De Erfenis, p227

Niet het zoeken van de waarheid is de kunst – haar te leren verdragen, daar gaat het om.

— Palmen, Connie, Nederlandse dichteres, °1955, in De Vriendschap, p228

Vrouwen hebben niet dezelfde toegang tot informele kanalen. Ze spelen geen golf of tennis met invloedrijke mannen, zij lopen niet even langs in een bar om hun politieke contacten te onderhouden, zij zijn geen lid van die societeiten die meestal de eerste treden van de politieke ladder vormen.

— Paizis, Suzanne, Amerikaanse politica, in Getting her elected, a political woman’s handbook, Creative Ed., Sacramento,1977

Sterke politicae worden afgedaan als schril, luidruchtig, emotioneel. En als doodsteek zegt men dan .

— Paizis, Suzanne, Amerikaanse politica, in Getting her elected, a political woman’s handbook, Creative Ed., Sacramento,1977

Nadat je de eed hebt afgelegd lig je voortdurend onder de microscoop, je wordt continu bekeken, werkelijk continu.

— Ciller, Tansu, in 1993 verkozen als premier van Turkije, °1946, in Women World Leaders, L. Liswood, 1995

Ik ben niets, maar in het leven kun je alles leren.

— Chamoro, Violeta, president Nicaragua in 1990, °1929, geciteerd in De Vrouw Beslist, Hans Muys, uitg. Standaard, 1994

Hoog tijd dat mannelijke leiders  naar vrouwelijke leiders kijken als rolmodellen. Ze zullen ontdekken dat overhalen betere resultaten behaalt dan confronteren. In het omgaan met de wereldvolkeren, is het tenslotte verzoening die mensen samenbrengt en hen toelaat samen te werken.

— Chamoro, Violeta, president Nicaragua in 1990, °1929, speech in Denver Colorado 1992 in Int’l Hall of Fame

Economische plannen? Die hebben we wel, maar ze blijven geheim.

— Chamoro, Violeta, in 1990 tijdens een verkiezingsrally

Ik ben weliswaar president, maar ook nog steeds huisvrouw. En aan het einde van mijn termijn word ik dat opnieuw.

— Chamorro, Violeta, °1929, geciteerd in De Vrouw Beslist, Hans Muys, uitg. Standaard, 1994

Zonder vijand stelt de mens niets voor.

— Nothomb, Amelie, schrijfster, °1967, in Vuurwerk en Ventilators, Manteau-Goossens 1994

In een vrije samenleving is het conflict tussen sociale aanpassing en individuele vrijheid permanent, onoplosbaar, en noodzakelijk.

— Norris, Kathleen, Amerikaans schrijfster, 1880-1966

Als je meeregeert, doe dan rustig je bijdrage en ga verder. Doe niet mee om mee te doen; doe je best en wanneer je moet -en je zal moeten- stap dan op en wordt iets anders.

— Noonan, Peggy, Amerikaanse journaliste, ex-speechwriter voor Bush sr, in What I saw at the revolution, uitg. Random House 1990

Opgelet voor diegenen die door de politiek bezeten zijn. Zij zijn vaak snugger en interessant, maar er ontbreekt iets in hun aard; er is een gat, een lege plek – en zij gebruiken de politiek om die te vullen. Het laat hen enigszins misvormd.

— Noonan, Peggy, Amerikaanse journaliste, ex-speechwriter voor Bush sr, in What I saw at the revolution, uitg. Random House 1990

Als de presidentskandidaat geen gevoel voor humor heeft, moet je er niet op stemmen.

— Noonan, Peggy, Amerikaanse journaliste, ex-speechwriter voor Bush sr, in What I saw at the revolution, 1990

Politici moeten open staan voor kritiek over de manier waarop zij campagne voeren, journalisten moeten openstaan voor kritiek over de manier waarop zij de campagnes verslaan.

— Nofziger, Lyn, (1924-2006) in Newslink, 1997

Ombudsdiensten kunnen nogal zelfingenomen zijn in hun kritiek. Maar het geweldige aan deze samenleving is dat we onze media overleven en dat we onze politici overleven.

— Nofziger, Lyn, (1924-2006) communicatiespecialiste en voormalig lid van de Reagan-administratie in Newslink, 1997

Als je de wereld draaglijk maakt voor jezelf, dan maak je hem ook draaglijk voor anderen.

— Nin, Anaïs, Franse schrijfster, 1903-1977, in Dagboeken, deel V, 1974

Het kwaad van de politiek kan niet met politiek bestreden worden…. Als we vijftig jaar geleden Freud achterna gegaan waren (in het bestuderen en aanpakken van de agressie in onszelf) in plaats van Marx, zouden we dichter bij vrede kunnen zijn dan we zijn.

— Nin, Anaïs, Franse schrijfster, 1903-1977, in een Brief aan Geismar, San Francisco – Dagboeken, deel V, 1974

Stellen dat geslacht, afkomst, huidkleur, religie, cultuur, … geen determinismen (mogen) zijn, betekent niet dat wordt ontkend dat er geslachten, afkomsten, huidkleuren, religies, culturen,… bestaan ̩n dat ze gevolgen hebben. Waar het om te doen is, is dat ze niet zouden worden ingeroepen om het menselijk handelen aan banden te leggen, dat ze niet zouden worden ingeroepen om onvrijheid en afhankelijkheid te rechtvaardigen.

— Neyts, Annemie, liberale politica, eerste vrouwelijke partijvoorzitter Vlaanderen, °1944, in Liberalisme Vandaag, 1992

Omdat mensen onvolmaakt zijn en blijven, is niets ooit verworven. Noch de democratie, noch de vrijheid noch de emancipatie van de vrouw: noch de vrede. We moeten eraan blijven werken, anders verdorren die principes.

— Neyts, Annemie, liberale politica, eerste vrouwelijke partijvoorzitter Vlaanderen, °1944, interview Dag Allemaal 20 juli 1999

De vrije markt is geen mantra.

— Neyts, Anemie, liberale politica, eerste vrouwelijke partijvoorzitter Vlaanderen, °1944, in Annemie in Wonderland, uitg Lannoo 2003, p100

Het is mijn overtuiging dat het onbegrip van de Amerikanen voor Europa groter is dan omgekeerd.

— Neyts, Annemie, liberale politica, eerste vrouwelijke partijvoorzitter Vlaanderen, °1944, in Annemie in Wonderland, uitg Lannoo 2003, p45

Politiek is tevens de kunst van het mogelijke en van de geleidelijkheid, en die te beoefenen is een dagelijkse uitdaging .

— Neyts, Annemie, liberale politica, eerste vrouwelijke partijvoorzitter Vlaanderen, °1944, in Annemie in Wonderland, uitg Lannoo 2003, p9

Het moment van overwinning is te kort om uitsluitend en alleen daarvoor te leven.

— Navratilova, Martina, Amerikaanse tennisicoon, °1956

Ik denk dat de sleutel is dat vrouwen zich geen limieten moeten stellen.

— Navratilova, Martina, Amerikaanse tennisicoon, °1956

Betrokkenheid, het gevoel er bij te horen en niet geïsoleerd te zijn, geeft burgers een goed gevoel, verhoogt hun creativiteit, hun optimisme en stimuleert hun ondernemingsgeest.

— Leduc, Jeannine, liberale politica, °1939, toespraak universele waarden van het liberalisme- juli 2001

Niet de afhankelijkheid van de staat moet beloond worden, maar wel de on-afhankelijkheid van deze staat.

— Leduc, Jeannine, liberale politica, °1939, toespraak universele waarden van het liberalisme- juli 2001

Mensen verdienen meer bewogen politici.

— Leduc, Jeannine, liberale politica, °1939, in Burgerkrant april 2000

Luisteren (_) is het aanvoelen en herkennen van gistingsprocessen en latent ongenoegen, is het tijdig zien van oorzaken en remediërend optreden alvorens dit ongenoegen en deze mistevredenheid escaleert en uitdeint.

— Leduc, Jeannine, liberale politica, °1939, in Burgerkrant april 2000

Politiek is geen levenslang metier.

— Moerman, Fientje, liberale politica, °1958, De Standaard

Ik denk ook niet graag in termen van mannen en vrouwen. Het is voor niemand een zacht wereldje, iedereen in de politiek moet op zijn strepen staan.

— Moerman, Fientje, liberale politica, °1958, interview Libelle september 2003

Je moet regels maken om je samenleving te organiseren, maar je moet zo weinig mogelijk regels maken die geïnspireerd worden vanuit een fundamenteel wantrouwen in die mens. Ik vind dat te veel maatregelen vanuit wantrouwen vertrekken.

— Moerman, Fientje, liberale politica, °1958, in De Morgen 21-12-02

De senaat is iets voor ouwe heren h̩. Men beslist er of je de as van een overledene mee naar huis mag nemen of niet.

— Vogels, Mieke, groene politica, °1954, in Humo, 28/07/1998

Politici zijn de meest paranoïde mensen die ik ken. Wij hebben zoveel reglementen en wetten nodig om onszelf in goede banen te leiden, dat de mensen wel mo̩ten denken dat we foefelaars zijn.

— Vogels, Mieke, groene politica, °1954, in Humo, 28/07/1998

Kom je met een idee, dan zegt iedereen: knap prachtig, dat moeten we doen. Vervolgens gaan diezelfde mensen op alle mogelijke manieren op de rem staan.

— Vogels, Mieke, groene politica, °1954, in Knack, 14/05/1997

Als ambitieuze vrouwen opkomen voor minderheden of voor ‘zachte waarden’ voedt dat immers de vooroordelen dat vrouwen als het erop aankomt, toch niet in staat zijn hard op te treden en eigenlijk niet gemaakt zijn voor de politiek.

— Vogels, Mieke, groene politica, °1954, nawoord in De Vrouw Beslist, Hans Muys, uitg. Standaard, 1994

Je bent voorzitter van mannen en vrouwen. Het is duidelijk dat wanneer je een vrouw bent, er eisen en debatten zijn waarvoor je meer vatbaar bent.

— Vits, Mia De, voorzitter van het ABVV, °1950 , in Vers l’Avenir, oktober 2002

Ik had al lang geleerd dat geschiedenis niet een verslag was van wat werkelijk was gebeurd, maar van wat de mensen in het algemeen dachten dat was gebeurd.

— Victoria, Koningin, Britse monarche, 1819-1901

Het woord ‘perceptie’ is plotseling opgedoken en praktisch overal aanwezig. Naast de waarheid heb je ook ‘de perceptie’ en blijkbaar liggen beide zo ver uit elkaar dat het de moeite is om er aandacht aan te besteden.

— Vervotte, Inge, christen-democratisch politica, °1977, in Humo 23-12-2003

Maar lieve meisjes in een pastel mantelpakje, die een beetje beduusd op de drempel blijven staan bij het betreden van de politieke cenakels, charmeren misschien wel in eerste instantie de pollcomit̩s en de kiezer. Ze staan zo mooi op een affiche. Op lange termijn zullen ze in de arena van de macht enkel bruikbaar blijken als ze een flinke laag eelt op hun ziel en op hun tenen kweken.

— Vermeiren, Tessa, journaliste en hoofdredactrice Weekend Knack, °1949, in Van kracht naar macht, 1998

Als vrouwen niet langer alleen maar veilige softe posten bekleden, worden ze gedwongen om staalharde posities in te nemen en daden te stellen waarvan we geneigd zijn ze als mannelijk en dus verwerpelijk te catalogeren.

— Vermeiren, Tessa, journaliste en hoofdredactrice Weekend Knack, °1949, in Van kracht naar macht, 1998

In 1949 prees Van Cauwelaert de vrouwen omdat ze zich zo bescheiden opstelden en van hun numerieke meerderheid geen misbruik hadden gemaakt om v̩̩l vrouwen naar het parlement te sturen. Dat doen ze tot de dag van vandaag.

— Verleyen, Misjoe, journaliste, °1948, in Knack, 11-11-1998

Het toekennen van vrouwenstemrecht gebeurde niet vanuit een gevoel voor rechtvaardigheid, of uit respect voor de democratie. Kille berekening sommeerde de vrouwen naar de stembus. Vrouwen, zo luidde de redenering, stemden juist en dus conservatief.

— Verleyen, Misjoe, journaliste, °1948, in Knack, 11-11-1998

Politici zijn vaak heel gedreven, maar hebben zeker niet de waarheid in pacht. Daarom is het voor mij heel nuttig om een paar oude krokodillen naast me te hebben. Die moeten nu en dan zeggen: ‘Veulen, gij zijt goed aan het springen, maar je zult snel in de prikkeldraad hangen’.

— Vautmans, Hilde, liberale politica, °1972, in De Morgen, 29-12-2003

Het mag gemakkelijk zijn om je antinationalisme in het openbaar uit te dragen, maar dan ook nog a-nationaal blijven is veel moeilijker. Want ook in het West-Europese milieu houdt men niet van mensen die zich nationaal onverschillig opstellen. De trotse West-Europese ideologie van de multiculturele samenleving eist dat je je etnische culturele identiteit duidelijk laat blijken, zodat men je grootmoedig de vrijheid kan schenken om die overal uit te dragen.

— Ugresic, Dubravka, Kroatische schrijfster, °1949, in De Morgen 18-04-2001

Je kunt niet regeren zonder daartoe opgeleid te zijn. Zelfs Plato heeft dat gezegd. Maar het Amerikaanse publiek stelt zich tegenwoordig tevreden met entertainers.

— Tuchman, Barbara, historica en eerste vrouwelijke voorzitter van de Am. Academy of Arts en Letters (1979), 1912-1989, in A World of Ideas, Bill Moyers, 1989

Oorlog is het zich ontvouwen van foute berekeningen.

— Tuchman, Barbara, historica en eerste vrouwelijke voorzitter van de Am. Academy of Arts en Letters (1979), 1912-1989, in The Tower

Als het waar is dat mannen beter zijn dan vrouwen omdat ze sterker zijn, waarom zitten onze sumo-worstelaars dan niet in de regering?

— Kishida, Toshiko, Japanse feministe, 1863–1901

Waarom zou je bij een vrouwenlobby aansluiten om de regering te beïnvloeden over vrouwenzaken, als je zelf minister kan worden?

— Toner, Pauline, Australische politica, geciteerd door i5ive comm.inc, 1998

Voor een koning is de dood beter dan de troon te verliezen en verbannen te worden.

— Theodora, Keizerin, Byzantia, 508-547/48 – uitspraak toegewezen aan, niet gedateerd

helaas is ook deze uitspraak aan Mrs. T toegewezen : Ik heb niets aan de vrouwenbeweging te danken.

— Thatcher, Margaret, Engelse politica, eerste vrouwelijke premier, 1925-2013

Eens een vrouw tot mans gelijke gemaakt is, wordt ze zijn meerdere.

— Thatcher, Margaret, Engelse politica, eerste vrouwelijke premier, 1925-2013

Eén van de dingen die ik uit de politiek geleerd heb, is dat de mannelijke kunne niet beredeneerd en niet redelijk is.

— Thatcher, Margaret, Engelse politica, eerste vrouwelijke premier, 1925-2013

Als je in de politiek iets wil gezégd hebben, dan vraag je ’t aan een man. Als je iets wil gedààn hebben, dan vraag je ’t aan een vrouw.

— Thatcher, Margaret, Engelse politica, eerste vrouwelijke premier, 1925-2013, geciteerd in Free to Fly Inside the Cage, Michael Kramer, in Time 2-10-89

Ik blijf tot ik het beu ben. En zo lang Engeland me nodig heeft, zal ik het nooit beu worden.

— Thatcher, Margaret, Engelse politica, eerste vrouwelijke premier, 1925-2013

Niemand zou zich de goede Samaritaan herinneren als hij alleen maar goede bedoelingen had gehad – maar hij had ook geld.

— Thatcher, Margaret, Engelse politica, eerste vrouwelijke premier, 1925-2013, in The Observer, 13-01-1980

Soms moet je een strijd meer dan ̩één keer vechten om hem te winnen.

— Thatcher, Margaret, Engelse politica, eerste vrouwelijke premier, 1925-2013 bron niet zo duidelijk, waarschijnlijk is het een herformulering – wel zo opgenomen in Concise Columbia Dictionary of Quotations, C.UnivPress1980

Behalve luisteren moeten we de mensen rust en houvast bieden, in een wereld waar alles sneller gaat. (…)’Het zijn elementen van het recept om meer kiezers te bekoren. Het hele recept ken ik niet.

— Bethune, Sabine de, christen-democratische politica, °1958, De Standaard 28-06-03

Ik ben in de politiek vanwege het conflict tussen goed en kwaad, en ik geloof dat uiteindelijk het goede zal triomferen.

— Thatcher, Margaret, Engelse politica, eerste vrouwelijke premier, 1925-2013, in The Guardian, 23-10-1990

Consensus is de ontkenning van leiderschap.

— Thatcher, Margaret, Engelse politica, eerste vrouwelijke premier, 1925-2013

Als je altijd ja knikt ben je een trut, maar ̩̩één keer ‘neen’ en je bent een stout wijf – maar liever dat h̩ee.

— Tanghe, Jenny, Belgische actrice (1926-2009), interview op tv1 op 1-1-2004

Je kunt twee dingen doen: je mond houden – wat ik niet makkelijk vind, of een heleboel heel snel leren – wat ik geprobeerd heb te doen.

— Fonda, Jane, Amerikaanse actrice en activiste, °1937

In het algemeen zijn vrouwen grotere pacifisten dan mannen.

— Finnbogadottir, Vigdis, IJslandse politica en eerste vrouwelijke president 1980, °1930, in Running as a Woman, Linda Witt ea, NY Free Press 1994

Er is geen democratie in onze mooie democratische landen. Waarom? Vrouwen hebben niet hetzelfde aandeel in het beslissingsproces als mannen.

— Finnbogadottir, Vigdis, IJslandse politica en eerste vrouwelijke president 1980, °1930, geciteerd in Women World Leaders, Laura A Liswood, uitg. Pandora 1995

Ik denk dat het groeiend aantal vrouwen als staatshoofd er is dankzij de inspanning die vrouwen zelf hebben gedaan om vrouwen te promoten.

— Finnbogadottir, Vigdis, IJslandse politica en eerste vrouwelijke president 1980, °1930, geciteerd in Women World Leaders, Laura A Liswood, uitg. Pandora 1995

Ze hebben mij verkozen omdat ik een vrouw ben en ondanks het feit dat ik een vrouw ben.

— Finnbogadottir, Vigdis, IJslandse politica en eerste vrouwelijke president 1980, °1930, geciteerd in Women World Leaders, Laura A Liswood, uitg. Pandora 1995

We zijn een realiteit geworden, wij vrouwen die de top bereikt hebben. En onze eerste doelstelling moet onze zichtbaarheid zijn, voor vrouwen en mannen.

— Finnbogadottir, Vigdis, IJslandse politica en eerste vrouwelijke president 1980, °1930, openingstoespraak conferentie van vrouwelijke wereldleiders CWWL, september 1997

Iedere keer dat een vrouw zich verkiesbaar stelt, is het zoals een steen in een vijver gooien. Het uitkringend effect is voelbaar ver buiten het contactpunt.

— Ferraro, Geraldine A., Amerikaanse democratische politica, in 1984 genomineerd voor het vicepresidentschap, °1935, geciteerd in Campaigning for Office: A Woman Runs, Jewel Lansing, Saratoga, uitg. R&E, 1991

Vice-president – dat klinkt wel goed!

— Ferraro, Geraldine A., Amerikaanse democratische politica, in 1984 genomineerd voor het vicepresidentschap, °1935

De eigenaardige aantrekkingskracht van deze job (volksvertegenwoordiger) is de illusie dat je ofwel nuttig bent, of het zou kùnnen zijn (…) en dat is zo verleidelijk.

— Fenwick, Millicent, Amerikaanse politica, °1910, in Sixty Minutes op CBS-tv, 01-02-1981

Partijstructuren doen er welzeker toe. Wanneer de deur van een rokerige kamer gesloten wordt, zit er zelden een vrouw aan de binnenkant.۝

— Fenwick, Millicent, Amerikaanse politica, °1910, in Sixty Minutes op CBS-tv, 01-02-1981

Winnen mag dan niet alles zijn, verliezen is ook niet aanbevelenswaardig.

— Feinstein, Dianne, burgemeester van San Francisco in de jaren tachtig, °1933, in Time 04-06-1984

Stoerheid hoeft niet in een driedelig maatpak te zitten.

— Feinstein, Dianne, burgemeester van San Francisco in de jaren tachtig, °1933, in Time 04-06-1984

Indien de Verenigde Naties als een land op zichzelf zijn, dan is hun voornaamste exportproduct: woorden.

— Fein, Esther B., journaliste bij de New York Times, in NY Times 14-10-1985

Vriendschap en erkenning staan zeer zwak tegenover ambitie.

— Fayette, Madame de la, Frankrijk, 1634-1693, in Zaïde (1669)

Je verandert wetten door van wettenmakers te veranderen.

— Farenthold, Cissy, Amerikaanse advocate en politica, °1926, interview The Bakersfield Californian, 22-04-78

Ik werk nu voor de tijd dat ongekwalificeerde zwarten, kleurlingen en vrouwen de ongekwalificeerde mannen zullen vervoegen om onze regering te leiden.

— Farenthold, Cissy, Amerikaanse advocate en politica, °1926, LA Times, 18.09.1974

Roem is een zware last, een dodelijk gif – en het is een kunst om het te dragen. Weinigen bezitten die kunst.

— Fallaci, Oriana, Italiaanse journaliste, (1934-2006), in The Egotists, 1963

Er bestaat geen enkele hoop zelfs dat de vrouw, met haar stemrecht, ooit de politiek zal zuiveren.

— Goldman, Emma, anarchiste, 1869-1940, in The Tragedy of Women’s Emancipation, 1911

Het politieke strijdperk laat ons geen alternatief : men moet ofwel een clown ofwel een schurk zijn.

— Goldman, Emma, anarchiste, 1869-1940, in Anarchism and other essays, 1911

De corruptie van de politiek heeft niets te maken met de waarden, of het gebrek aan waarden van de verschillende politieke personaliteiten. De oorzaak van corruptie is altijd puur materieel.

— Goldman, Emma, anarchiste, 1869-1940, in Anarchism and other essays, 1911

Ik zou met de duivel overeenkomen, wanneer het welslagen van een onderneming waarin ik geloof er van afhing.

— Giroud, Françoise, Franse politica, 1916-2003, n.a.v. een conflict met Chirac, in La com̩die du pouvoir 1977

Wie zou eraan weerstaan ? Maar wat is ze ijdel, dat soort macht. En de andere, de echte macht, het beheersen van de dingen, de bekwaamheid er de loop van te beïnvloeden, wat is het zeldzaam haar te kunnen uitoefenen …

— Giroud, Françoise, Franse politica, 1916-2003, in La com̩édie du pouvoir 1977

Wat weten we tenslotte over de macht, behalve dat de hermelijnen mantel ook van lood is?

— Giroud, Françoise, Franse politica, 1916-2003, in La com̩édie du pouvoir 1977

Macht maakt mannen meer vatbaar voor verleidingen, en vrouwen meer op hun hoede ervoor. Ook benaderen vrouwen met wantrouwen die snoepers die zeggen bang te zijn om te verdikken, terwijl ze een chocoladepudding voor zich hebben staan.

— Giroud, Fran̤çoise, Franse politica, 1916-2003, in La com̩édie du pouvoir 1977

Alle missionarissen zijn mijn vijanden, zelfs wanneer zij een goed doel hebben …

— Giroud, Françoise, voormalig Frans minister en oprichtster van Elle en L’Express, 1916-2003, in I give you my word 1974

Hoe subversiever de ideeën zijn, hoe bescheidener de taal zou moeten zijn om ze in uit te drukken. Maar wanneer je de meeste ideeën nader bekijkt, zie je dat, wanneer de terminologie weggeschrapt wordt, je meestal slechts platitudes overhoudt.

— Giroud, Françoise, Frans minister en oprichtster van Elle en L’Express, 1916-2003, in I give you my word 1974

Wanneer je een strijd voert moet je aanvaarden dat je vijanden hebt.

— Giroud, Françoise, Frans minister en oprichtster van Elle en L’Express, 1916-2003, in I give you my word 1974

Het is het volk dat optochten organiseert, politici lopen op kop alsof zij de leiding hebben.

— Gillman Rhinehart, Dana, als burgemeester van Columbus, Ohio, °1946, in Observer, 22-05-1988

Je kan niemand de hand schudden met gebalde vuist.

— Gandhi, Indira, eerste minister ’66-’77 van India, 1917-1984, persconferentie New Delhi op 19-10-71

Het lijkt mij dat westerse vrouwen vaak heel hard hebben moeten vechten om hun rechten te bekomen. Dat liet hen niet veel tijd om daarnaast ook nog hun kunde te bewijzen. Die tijd moet nog komen.

— Gandhi, Indira, eerste minister ’66-’77 van India, 1917-1984, in Oui, 1975

Er zijn veel soorten oorlog. De ene oorlog is juist voorbij maar ik weet niet of er al wel vrede is.

— Gandhi, Indira, eerste minister ’66-’77 van India, 1917-1984, toespraak in Ambala, 24 december 1971

Het is door balkanisering dat regimes zich kunnen bedienen van horreur en angst. Ieder dictatorschap is gebaseerd op dit principe. Men begint bang te zijn van de eigen schaduw…

— Gambaro, Griselda, Argentijnse schrijfster, °1928, in Interviews with Contemporary Women Playwrights, Betsko en Koenig, 1987

Tot voor kort wisten de toffe meiden niet hoe het toffe jongens netwerk in elkaar zat. Vrouwen wisten niet dat zij een netwerk nodig hadden om aan de top te komen. Ze dachten dat het voldoende was om hard te werken, en uiteindelijk zou de organisatie hun waarde erkennen en bekwàme mensen bevorderen. Vrouwen weten nu dat naast hard werken en bekwaam zijn, zij ook een ondersteunend netwerk nodig hebben.

— Gabler, June E., opvoedkundige, geciteerd op http://www.fiu.edu, nav oprichting 2000 Women’s Center Florida Int’l University

Het verlangen om grote inspiratie op te wekken, wekt uiteindelijk alleen meer verlangen.

— Underwood-Kerr, Sophie, Amerikaanse schrijfster, 1880-1965, in The man who knew the date, 1951

Wat zou ik een fantastisch mens kunnen zijn als ik een bekwame jonge man had die zijn leven aan mij zou wijden, zoals al die secretaresses en helpsters doen voor hun mannelijke bazen.

— Ulrich, Mabel, dokter en directeur van het Rode Kruis, 1882-?, in Scribner’s Magazine juni 1933

Een ‘goed mens’ zijn is iets waar je aan moet werken; goedheid houdt de keuze in om goed te zijn.

— Ullman, Liv, Noorse actrice, °1939, geciteerd door Judith Viorst in Necessary Losses, 1986

Ik probeer m̩̩eer te doen dan ik beloofd heb, in plaats van andersom.

— Uhnak, Dorothy, politievrouw en schrijfster, °1933, in ‘Investigation’, 1977

Als protest rondrijden in toeterende auto’s – wat verander je daar nou mee? We moeten boeken schrijven, essays publiceren en toespraken geven.

— Ebadi, Shirin, Nobelprijswinnaar Vrede 2003,°1947, in De Standaard 10-12-2003

Als we de zitjes in het parlement op basis van competentie zouden invullen, dan hadden we allang een gelijke man-vrouwverdeling.

— Bethune, Sabine de, christen-democratische politica, °1958, De Standaard 22-03-03

Het onevenwicht M/V maakt deel uit van de kloof tussen de mensen en de politiek.

— Bethune, Sabine de, christen-democratische politica, °1958, De Standaard 22-03-2003

Vrouwen betalen voor alles de rekening… Ze krijgen meer eer dan mannen wanneer ze slagen voor vergelijkbare feiten. Maar, tegelijkertijd krijgen vrouwen ook meer aandacht wanneer ze falen.

Vrouwen moeten, net als mannen trouwens, proberen het onmogelijke waar te maken. En wanneer ze falen, moet hun mislukking juist een uitdaging betekenen voor anderen.

Als ik niet enige vorm van opvoeding had genoten, zou ik nu niet in staat zijn mijn geld te tellen.

— Elliott, Missy, Rap-zangeres, °1972, in Rolling Stone, 30-10-2003

Het is nooit te laat om te zijn wat je had kunnen zijn.

Er komen nu meer en meer vrouwen in de politiek, maar het blijft een zwaar beroep, vooral fysiek.

— Deti̬ége, Leona, socialistische politica, oud-burgemeester van Antwerpen, °1942, in Divazine 18-11-2003

Zonder quota stonden we geen stap verder. Er waren meer dan honderd jaar geen vrouwen in de politiek, en nu w̬el!

— Deti̬ége, Leona, socialistische politica, oud-burgemeester van Antwerpen, °1942, in Divazine 18-11-2003

Mannen willen iets ‘zijn’, vrouwen willen iets ‘doen’. Ik denk vaak ‘los het liever op, zit hier niet te zeveren of te paraderen’.

— Pecher, Antoinette, liberale politica, °1928, interview GVA 1-9-1992

Politici worden verkozen om de maatschappij te verbeteren, niet om aan sociaal dienstbetoon te doen.

— Pecher, Antoinette, liberale politica, °1928, interview GVA 1-9-1992

Particratie is de pest van de politiek, en speelt meestal in het nadeel van de vrouwen. Het is deze pest die middelmatige individuen in staat stelt zich te positioneren en zich te handhaven. Het is deze pest die de onderdanigheid van de hovelingen aanmoedigt, en zwakke karakters, belust op persoonlijk voordeel , recht in de armen van justitie drijft. Het is de particratie wiens leus het is : ‘Waartoe dient de macht, tenzij om ze te misbruiken?’

— Pecher, Antoinette, liberale politica, °1928, in La Semaine d’Anvers column

Bestaat er een moraal wanneer we over politiek spreken ? Neen, want de wet van de sterkste heerst over het uitdelen van de machten. Bestaat er een ethiek wanneer we over politiek spreken ? Sommigen onder ons practiseren een geweldloosheid, die hen echter niet zeer ver brengt! Bestaat er hoffelijkheid in de politiek ? Deze verfijnde vorm van respect voor de ander lijkt vandaag schromelijk afwezig in het politieke discours.

— Pecher, Antoinette, liberale politica, °1928, in La Semaine d’Anvers column

De vrouw die voor het Blok stemt is ni̩t de gedoodverfde huisvrouw. Huisvrouwen stemmen veeleer blanco dan voor het Blok. (…) Maar dat er ook bange blanke vrouwen bestaan, zoveel is zeker.

— Pickere, Astrid De, sociologe Interuniv. Steunpunt voor Politiek Opinieonderzoek, in De Morgen 13-03-2001

Ik denk dat vooral in de OCMW-besturen in de nabije toekomst mànnen een beroep zullen moeten doen op de nieuwe grondwet, om een voldoende aanwezigheid van hun seksegenoten te verzekeren.

— Riet, Iris Van, liberale politica, °1952, in De Morgen 08-03-2001

Liberalisme heeft een toekomst in Zuid Afrika, maar fundamentele veranderingen zullen veel langer duren dan de meeste mensen denken.

— Suzman, Helen, Zuidafrikaanse politica, 1918-2009, in World Notes, Time, 29-05-89

Geen tranen meer nu. Ik zal denken aan wraak.

— Stuart, Mary, koningin van Schotland, 1542-1587, geciteerd in Memorials of Mary Stuart, red. J. Stevenson, 1883

Iedereen krijgt de hele dag door zoveel informatie, dat ze hun gezond verstand verliezen.

— Stein, Gertrude, Am-Franse schrijfster en kunstverzamelaar, 1874-1946 in Untitled essay, 1946, gepubliceerd in Reflection on the Atomic Bomb, deel 1, 1973

Iedereen weet dat als je te voorzichtig bent, je zo bezig bent met voorzichtig zijn dat je zeker zult vallen.

— Stein, Gertrude, Am-Franse schrijfster en kunstverzamelaar, 1874-1946 in Everybody’s biography, 1937

Een publiek is altijd verwarmend, maar het mag nooit nodig zijn voor uw werk.

— Stein, Gertrude, Am-Franse schrijfster en kunstverzamelaar, 1874-1946 in The making of Americans, 1906

Politiek is religie, moraal en poëzie in ̩̩één verenigd.

— Staël, Madame (Germaine) de, Franse literaire dame, 1766-1817, geciteerd in Mistress to an Age: a life of mme de Staël, J. Christopher Herold, 1958

De moraal moet de berekening leiden, en de berekening moet de politiek leiden.

— Staël, Madame (Germaine) de, Franse literaire dame, 1766-1817, in De la litt̩rature consid̩r̩e dans ses rapports avec les institutions sociales, 1800

Als vrouw heb je het moeilijk om jezelf door te drukken, maar slechts tot een zeker stadium. Daarna wordt het vrouw-zijn zelfs een voordeel.

— Spaak, Antoinette, eerste vrouwelijke partijvoorzitter (Franstalig landsgedeelte), °1928, in Le Soir van 16 augustus 1977

Het pluralistisch karakter van mijn partij moet ook betekenen dat de vrouwen er iets te zeggen hebben.

— Spaak, Antoinette, eerste vrouwelijke partijvoorzitter (Franstalig landsgedeelte), °1928, in Le Soir 16-08-1977

Natuurlijk heb ik het voordeel gehad een naam met een bekende politieke traditie te dragen, maar men verwijst altijd naar mijn vader Paul-Henri, en vergeet zijn voorgangster : mijn grootmoeder Marie die de eerste vrouwelijke senator in België was.

— Spaak, Antoinette, eerste vrouwelijke partijvoorzitter (Franstalig), °1928, in Dimanche Matin van 21 juni 1992

De politiek verlaten zou geen grote catastrofe zijn. Voor een man vaak wel. Het is een groot voordeel een vrouw te zijn, kinderen en kleinkinderen te hebben, en twee voeten in het echte leven.

— Spaak, Antoinette, eerste vrouwelijke partijvoorzitter (Franstalig landsgedeelte), °1928, in Le Soir van 23 januari 1991

De kleine en nieuwe partijen staan veel meer open voor vrouwen dan de grote traditionele. Werd ik immers niet eerste Belgische vrouwelijke partijvoorzitter bij het FDF?

— Spaak, Antoinette, eerste vrouwelijke partijvoorzitter (Franstalig landsgedeelte), °1928, in Le Soir van 23 mei 1992

De enige belangwekkende antwoorden zijn die welke de vraag doen vergeten.

— Sontag, Susan, Amerikaanse schrijfster-essayiste, 1933-2004, in De Weldoener, 1968

Ik wil de problemen die politicae ondervinden in de combinatie werk-gezin niet onderschatten, allesbehalve. Ik meen echter dat zij samen met mij zullen beamen dat het grootste probleem niet deze combinatie is, maar de reflex tot machtsbehoud en de vigerende mentaliteit.

— Smet, Miet, christen-democratische politica, minister voor gelijkekansenbeleid tot ’99, °1943, in Van Stemrecht tot pariteit, 1998

Ik kan er niet goed tegen dat men van de politiek altijd zo’n last maakt. Politiek is ook aangenaam en plezant. Je krijgt zo’n breed zicht op de wereld, je komt met zoveel interessante mensen in aanraking, je bent een spreekbuis voor alle mensen.

— Smet, Miet, christen-democratische politica, minister voor gelijkekansenbeleid tot ’99, °1943, interview Laatste Nieuws 27-05-00

Vrouwen worden bekeken vanuit een bepaald perspectief. Niet als seksobject, dat bedoel ik niet. We worden in de eerste plaats als vrouw bekeken en dan pas als politieker. Mannen worden onmiddellijk als politieker bekeken, zie je. Ik heb dat heel mijn leven geweten.

— Smet, Miet, christen-democratische politica, minister voor gelijkekansenbeleid tot ’99, °1943, interview Laatste Nieuws 27-05-00

De pers onthoudt het aantal voorkeurstemmen van Dehaene en van nog een paar mannen, maar  van de vrouwen niet. Het is alsof wij onzichtbaar zijn. Wij behoren niet tot hun groep.

— Smet, Miet, christen-democratische politica, minister voor gelijkekansenbeleid tot ’99, °1943, interview Laatste Nieuws 27-05-00

Het zijn niet de kleine gevechten die moeilijk zijn in de politiek. Maar de constante van te weten dat er in de macht geen evenwicht is zodat je verplicht bent je te schikken naar de andere.

— Smet, Miet, christen-democratische politica, minister voor gelijkekansenbeleid tot ’99, °1943, interview Laatste Nieuws 27-05-00

Insisteren op ultieme veiligheid is voor mensen die het lef niet hebben om in de echte wereld te leven.

— Shafer, Mary, NASA Ames Dryden

Ik vrees niets zoveel als een man die de hele tijd geestig is.

— S̩évign̩y, Madame (Marie) de, Franse schrijfster en VIP aan het hof van Lodewijk XIV, 1626-1696

Begrip, zelfs als dat pijnlijk is, is beter dan het negeren van feiten.

— Saadawi, Nawal El, Egyptische schrijfster, °1930

Meer vrouwen verwierven macht in de veertiger oorlogsjaren dan wanneer ook in de geschiedenis. Ze werden weerstanders, spionnen, activisten. Wanneer de regels verbroken worden of overhoop gegooid, voelen zij dat ze alles aankunnen. De meeste vrouwen vandaag vinden dat ze volgens de regels moeten spelen. Maar zo beperken ze zichzelf. Vrouwen zijn vredelievend en zoeken stabiliteit, maar deze omstandigheden zijn zelden in hun voordeel. Princessas zien in dat kansen geboren worden uit chaos. De truuk in deze relatief vredevolle tijden is om chaos te creëren en tot je voordeel te gebruiken.

— Rubin, Harriet, hedendaagse New Yorkse uitgeefster, o.a. van het zakentijdschrift Currency, in The Princessa, Machiavelli for Women, 1997

Machiavelli dacht dat een goede man geen schijn van kans had; hij zou ten onder gaan tussen de vele slechterikken. Een princessa weet dat het irrelevant is of mensen goed of slecht zijn. Zij die zich laat leiden door principes, niet door de wetten van goed of kwaad, kan niet aan banden gelegd worden.

— Rubin, Harriet, hedendaagse New Yorkse uitgeefster, o.a. van het zakentijdschrift Currency, in The Princessa, Machiavelli for Women, 1997

Wie weet, misschien heeft de 21ste eeuw dàt voor ons in petto. Het ontmantelen van het Grote. Grote bommen, grote dammen, grote ideologieën, grote tegenstrijdigheden, grote landen, grote oorlogen, grote helden, grote vergissingen. Misschien wordt het de eeuw van het Kleine.

— Roy, Arundhati, Indiaase schrijfster, °1961, in Het einde van illusies, 1999, uitg Prometheus

Een ezel op twee benen kan generaal worden en toch een ezel blijven.

— Rostopchine, Sophie, comtesse de S̩gur, Franse schrijfster van o.m. politieke satire, 1799-1874, in Le G̩n̩ral Dourakine

Niemand kan je een minderwaardigheidsgevoel geven zonder je toestemming.

— Roosevelt, Eleanor, Amerikaanse first lady en afgevaardigde, 1884-1962, in This is My Story, 1937

Ik heb enkel gedaan wat ik moest doen, naargelang de dingen zich voordeden.

— Roosevelt, Eleanor, Amerikaanse first lady en afgevaardigde in de Verenigde Naties, 1884-1962, in New York Times, 8 oktober 1952

Je bewondert altijd datgene wat je echt niet begrijpt.

— Roosevelt, Eleanor, Amerikaanse first lady en afgevaardigde in de Verenigde Naties, 1884-1962, in Meet the Press, 16 september 1956

Politiek engagement is geen zaak van geloof, maar een onvermijdelijkheid. Wij leven evenzeer in een politiek als in een metereologisch klimaat.

— Romein-Verschoor, Annie, Nederlandse schrijfster , 1895-1978, gecit. in Wat is het Toppunt van Ellende?, 1971

In hun panische angst om voor oude trutten te worden aanzien, gaan al te veel autoriteiten van alle geledingen (…) zich haasten om achter de opstandige jeugd te gaan staan of die zover mogelijk tegemoet te komen.

— Romein-Verschoor, Annie, Nederlandse schrijfster , 1895-1978, gecit. in Andermans Veren, Heldring, uitg. Balans, 1986

O vrijheid ! O vrijheid ! Welk een misdaden worden in uw naam bedreven.

— Roland, Mme Jeanne-Marie, Franse revolutionaire salonhoudster, 1754-1793, gecit. in Histoire des Girondins, A de lamartine, 1847

Gesteld zijn op satire wijst op een geest die er plezier in schept anderen te irriteren; zelf heb ik me nooit kunnen amuseren met het doden van vliegen.

— Roland, Mme Jeanne-Marie, Franse revolutionaire salonhoudster, 1754-1793, in Memoires de mme de Stael et mme Roland, 1847

De zwakken beven voor de publieke opinie, de dwazen tarten haar, de wijzen beoordelen haar, en de handigen sturen haar.

— Roland, Mme Jeanne-Marie, Franse revolutionaire salonhoudster, 1754-1793, gecit. in Webster’s Electronic Quotebase, Ed Keith Mohler, 1994

Ik denk dat vooral in de OCMW-besturen in de nabije toekomst mannen een beroep zullen moeten doen op de nieuwe grondwet, om een voldoende aanwezigheid van hun seksegenoten te verzekeren.

— Riet, Iris Van, liberale politica, °1952, in De Morgen 08-03-01

Geen enkel terrein in de politiek moet uitsluitend aan de mannen overgelaten worden, ook niet de economie en de financies. Ik zeg niet dat we in hun plaats moeten treden, maar zeker w̩l optreden waar de mannen tekortkomen.

— Riemaecker-Legot, Marguerite De, christen-democratisch politica, 1913-1977, voordracht CVPvrouwensecretariaat 1947

…het geheel van de politieke randactiviteiten zijn in feite geschapen voor mannen : de meetings, de tijdrovende vergaderingen, de uithuizigheid, de zitdagen in caf̩s, het zogenaamde dienstbetoon dat elk vrij ogenblik kan onderbreken … allemaal zaken tegenover welke wij tot op heden geen vrouwelijke vormen hebben geplaatst.

— Riemaecker-Legot, Marguerite De, christen-democratisch politica, 1913-1977, voordracht september 1969

…besprekingen in het Parlement, de commissievergaderingen …dat is zeer omvangrijk en dikwijls zwaar werk… doch het is niet zwaarder voor een vrouw dan voor een man.

— Riemaecker-Legot, Marguerite De, christen-democratisch politica, 1913-1977, voordracht september 1969

We gaan ervan uit dat politici geen eer hebben. (…) De schande van hun politiek is niet zozeer dat hooggeplaatste mannen liegen, danwel dat ze het met zoveel onverschilligheid doen, en zo eindeloos, en nog steeds in de verwachting dat ze zullen geloofd worden.

— Rich, Adrienne, Amerikaanse dichteres en feministe, 1929-2012, in Women and Honour, some notes on lying, 1975

Liegen gebeurt met woorden, maar ook met stilte.

— Rich, Adrienne, Amerikaanse dichteres en feministe, 1929-2012, in Of Lies, Secrets and Silence, 1979

Je kan geen oorlog winnen, net zo min als je een aardbeving kunt winnen.

— Rankin, Jeannette, Amerikaanse politica, 1880-1973, in J. Rankin, First Lady in Congress, H. Josephson 1974

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de grondwet een begrenzing voor de regering is, niet voor het individu – zij schrijft niet het gedrag voor van de individuele burger, maar wel het gedrag van de overheid – zij is geen charter voor de machten van de regering, maar een charter dat de burger moet beschermen tegen de regering.

— Rand, Ayn, Amerikaanse schrijfster en filosofe, 1905-1982

Individuele rechten kunnen niet aan een stemming onderworpen worden; een meerderheid heeft niet het recht de rechten van een minderheid weg te stemmen; de politieke functie van rechten bestaat er juist in om minderheden tegen meerderheden te beschermen (en de kleine minderheid is het individu).

— Rand, Ayn, Amerikaanse schrijfster en filosofe, 1905-1982

De drang naar macht is een onkruid dat groeit op het braakliggend terrein van een leeg hoofd.

— Rand, Ayn, Amerikaanse schrijfster en filosofe, 1905-1982

Beschaving is de evolutie naar een maatschappij van de privacy. De wereld van de barbaren is publiek, onderworpen aan de wetten van de stam. Beschaving is het proces dat de mens bevrijdt van de mensen.

— Rand, Ayn, Amerikaanse schrijfster en filosofe, 1905-1982, in The Fountainhead, 1943

Het is niet wat je b̩ent dat belangrijk is, maar wat de mensen d̩énken dat je bent.

— Detiège, Leona, socialistische politica, oud-burgemeester van Antwerpen, °1942, Titaantjes op Radio 1, 19-10-2003

Ik hou m’n hart vast als een jonge politicus moet incasseren – omdat die niet op een andere manier reeds heeft leren omgaan met verwerken, met verlies.

— Byttebier, Adelheid, groene politica, °1963, in Titaantjes op Radio 1, 23-11-03

Mensen die niet gaan stemmen hebben geen kredietlijn bij de verkozenen, en vormen op die manier geen bedreiging voor die politici die tegen onze belangen ingaan.

— Edelman, Marian Wright, Amerikaanse advokate en kinderrechtenactiviste, °1939, op brainyquote.com

Denk niet dat je recht hebt op iets waarvoor je niet gezweet en gevochten hebt.

— Edelman, Marian Wright, Amerikaanse advokate en kinderrechtenactiviste, °1939, op brainyquote.com

Wat doen een paar leugentjes op TV ertoe? Zij kunnen geslikt, verteerd en weer uitgescheiden worden – of de mensen volgen om in de vergetelheid te zinken, wanneer ze wegsluimeren.

— Zhang Jie, Chinese schrijfster, °1937, op borntomotivate.com

Een lafaard is een mens in wie het instinct tot zelfbehoud normaal functioneert.

— Zoraya, Sultana, sultana in Granada, geciteerd op xplore.com/quotes

Mensen waarderen eerlijkheid meestal alleen als die positief voor henzelf is.

— Zuijlen, Marjet van, Nederlandse socialistische politica, °1967, in Retour Nijmegen-Den Haag, 24 augustus 1998, blz. 7

Wij zijn vrouwen, wij zijn moeders, en als men onze mening zou gevraagd hebben, ben ik zeker dat een heleboel oorlogen had kunnen vermeden worden.

— Yai, Constance, Mensenrechtenactiviste uit Ivoorkust, op een Ronde Tafel met Bill en Hilary Clinton, 02-04-1998

Geef een vrouw in de derde wereld zaadjes en ze zal met de helft iets koken en de andere helft planten. Een paar jaar later heeft ze een hele tuin of zelf een kleine plantage. Geef die zaadjes aan een man en hij zal er een gsm mee kopen.

— Liekens, Goedele, mediamadam en Vlaams UN ambassadeur, °1963, toespraak 14-02-04

Politiek is de beste vorm van gratis entertainment die men ooit heeft uitgevonden.

— Ivins, Molly, humoriste en columniste, °1944, in Texas: Molly can’t say that, can she?

Vrijheid is alleen en uitsluitend vrijheid voor de andersdenkende.

— Luxemburg, Rosa, revolutionaire, 1870-1919

Ik heb geen warme persoonlijke vijand meer over. Ze zijn allemaal dood. Ik mis hen vreselijk, want ze hebben mijn persoon mee gedefinieerd.

— Luce, Clare Boothe, Amerikaanse diplomate en auteur, 1905-1987, gecit. in Uncommon Scold door Abby Adams, 1989

De Europese vooruitgang is nog lang niet ambitieus genoeg.

— Lindh, Anna, Zweedse politica, minister van buitenlandse zaken tot 2003, 1955-2003, in The Malta Independent, 26-11-2000

We moeten de rapporten over schendingen van mensenrechten leren begrijpen als waarschuwingssignalen. Om te voorkomen dat een crisis escaleert in een gewapend conflict moeten we leren om in een vroeg stadium actie te ondernemen.

— Lindh, Anna, Zweedse politica, minister van buitenlandse zaken tot 2003, 1955-2003, in een statement van de EU voor de mensenrechtencommissie in Gen̬eve, maart 2001

De Verenigde Naties, die het nodig vonden een decennium van de vrouw uit te roepen (…), geven in hun eigen organisatie niet bepaald lijfelijk een goed voorbeeld van evenwichtige vertegenwoordiging – het is nog steeds nogal een mannelijk bastion.

— Liberia-Peters, Maria, eerste vrouwelijke premier Nederlandse Antillen 1984, °1941

Ik dacht: ik zal het eens proberen in de politiek, en als het mij niet aanstaat ben ik weg. Maar dan besef je dat je een enkele richtingsstraat bent ingeslagen, en je blijft omdat er een voortdurende uitdaging is.

— Liberia-Peters, Maria, eerste vrouwelijke premier van de Nederlandse Antillen 1984, °1941, op een conferentie van vrouwelijke wereldleiders CWWL, september 1997

Er zijn bepaalde types die politiek geworden zijn uit een soort religieuze overweging. Ik denk dat dit redelijk veel voorkomt bij socialisten. (…) Als je niet in de hemel gelooft, dan geloof je maar in socialisme.

— Lessing, Doris, Britse feministe, auteur en scenarioschrijfster, 1919-2013, in NY Times Magazine 25-07-1982

Het is bijna onmogelijk voor een westerling om het Westen niet te zien als een godsgeschenk aan de wereld.

— Lessing, Doris, Britse feministe, auteur en scenarioschrijfster, 1919-2013, in NY Times Magazine 25-07-1982

Politieke correctheid is het natuurlijke continuüm van de harde partijlijn. We zien hier immers opnieuw een zelfuitgeroepen groep vigilanten hun visie aan anderen opdringen. PC is eigenlijk een erfenis van het communisme, alleen zien de PC’ers dat zelf niet in.

— Lessing, Doris, Britse feministe, auteur en scenarioschrijfster, 1919-2013, in de Sunday Times, 10-05-1992

Het is goed om een eindpunt te hebben waar je heen wil, maar het is uiteindelijk de reis die van belang is.

— LeGuin, Ursula K., meisjesnaam Kroeber, SF-schrijfster, °1929, in The Left hand of Darkness, hfdst 15, 1969

Mogelijkheden zijn gewoonlijk vermomd als hard werk, dus herkennen de meeste mensen hen niet.

— Landers, Ann, alias van Esther Pauline “Eppie” Lederer, Amerikaanse columniste, mediafenomeen, 1918-2002

Het is niet nodig een goed mens te zijn om te kunnen raden wat een goede en pure ziel in bepaalde omstandigheden zal doen.

— Oliphant, Mrs (Margaret), 1828-1897, in Jeanne d’Arc, hfdst. 17, 1896

Morele properheid is net als lichamelijke niet eens en voorgoed verworven: ze moet behouden en hernieuwd worden door de goede gewoonte van oplettendheid en discipline.

— Ocampo, Victoria, Argentijnse uitgeefster, 1891-1979, in Scruples and Auditions, 1947

Een nieuwkomer in het parlement valt eigenlijk ‘beter’ in de oppositie, met grotere vrijheid om je mening te uiten en het poltieke spel te leren.

— Onorio, Teima, eerste vrouw in het parlement (1988) van Kiribati, °1963, in de nieuwsbrief van UNIFEM’s Regional Office for the Pacific

Machthebbers zullen zelfs een pausbezoek proberen uit te melken als ze denken dat het hun macht helpt consolideren, zelfs al zijn het geen katholieke partijen.

— Uriegas, Maria de Los ́Angeles Moreno, voormalig senaatsvoorzitter en partijvoorzitter van PRI Mexico, °1954, geciteerd in Hispanic Vista December 10, 2001

Over het algemeen doen vrouwen iets rustiger aan politiek, ze laten iedereen makkelijker aan het woord komen (…) ze hebben die drang niet zo om zich kost wat kost in debat of gesprek voortdurend te manifesteren. Iets minder hanengedrag dus…

— Vanderpoorten, Marleen, liberale politica, °1954, in VRT-uitzending Kwesties/Met Mannen en Macht, 1998

De debatcultuur bij politici is niet wat-ie zou moeten zijn: men wil te veel gelijk halen, terwijl de luisterbereidheid in vele gevallen ontbreekt.

— Vanderpoorten, Marleen, liberale politica, °1954, in VRT-uitzending Kwesties/Met Mannen en Macht, 1998

Inderdaad, er moeten meer vrouwen minister worden, maar in de eerste plaats zouden er meer vrouwen moeten komen op de plaatsen waar de lijsten worden samengesteld. Dan worden er m̩̩r vrouwen verkozen en volgt daaruit vanzelf dat er meer vrouwen in de regering komen.

— Vanderpoorten, Marleen, liberale politica, °1954, in VRT-uitzending Kwesties/Met Mannen en Macht, 1998

Het is de taak van de vrouwen die nu al politiek actief zijn om de anderen mee over de lijn te trekken en ze te overtuigen om in de eerste plaats deel te nemen, in de tweede plaats hun mandaat ook effectief op te nemen.

— Vanderpoorten, Marleen, liberale politica, °1954, in VRT-uitzending Kwesties/Met Mannen en Macht, 1998

Zelfs een politieke laatbloeier kan nog alles aan. Ikzelf heb nooit plannen gemaakt. Als je een carri̬re begint te plannen, komt er niets van.

— Uosukainen, Riitta, Finse conservatieve politica, °1942, geciteerd in Anyara-aphorisms, 2003

Je mag nooit vergeten dat de Europese Unie een proces is. Het verandert onderweg de hele tijd van aard.

— Uosukainen, Riitta, Finse conservatieve politica , °1942, in Publiscan, interview Martti Ahtisaari

Vrouwen zijn doortastender dan mannen in het breken van de gietvorm, en dat ontlokt altijd oppositie – niet alleen in de politiek trouwens.

— Uosukainen, Riitta, Finse conservatieve politica , °1942, in Publiscan, interview Martti Ahtisaari

Er zijn meerdere manieren om Europeaan te zijn, en het ene land kan zijn definitie niet opleggen aan een ander land.

— Ojuland, Kristiina, Estlandse liberale politica, °1966, in Le Monde 13-12-03

De Europese Conventie als te vette melk die nog ontroomd moet worden opdat iedereen ervan zou kunnen drinken. En vele discussies moeten minstens tot de pasteurisatie leiden…

— Ojuland, Kristiina, Estlandse liberale politica, °1966, in Le Monde 13-12-03

Om te bereiken wat ik wil zal ik mijn volle gewicht in de weegschaal werpen, inclusief mijn slechte karakter.

— Onkelinx, Laurette, socialistische politica, °1958, in Humo, 30-09-2003

Vrouwen in de politiek zijn niet anders dan zogenaamd ‘gewone’ vrouwen.

— Onkelinx, Laurette, socialistische politica, °1958, in Humo, 30-09-2003

Wij vrouwen hechten weinig belang aan de uiterlijke tekenen van de macht; we hebben geen tijd te verliezen, omdat we nog zoveel andere dingen moeten doen. Het is mijn ervaring dat vrouwen daardoor sneller tot oplossingen komen.

— Onkelinx, Laurette, socialistische politica, °1958, in Humo, 30-09-2003

Meer vrouwen in de regering is dus ook op dat vlak (niet blijven hangen op restaurant of caf̩) een stap vooruit: hoe minder volk er informeel blijft navergaderen, hoe kleiner de kans op parallelle besluitvorming.

— Onkelinx, Laurette, socialistische politica, °1958, in Humo, 30-09-2003

Stemrecht betekent niets voor vrouwen. We zouden gewapend moeten zijn.

— O’Brien, Edna, Ierse schrijfster, °1932, in het nawoord bij Fear of Flying van Erica Jong

Onze vijand is traditioneel ook onze redder, doordat-ie ons weerhoudt van oppervlakkigheid.

— Oates, Joyce Carol, schrijfster, °1938, geciteerd op famouscreativewomen.com

De wereld zou er een stuk beter voorstaan met een vrouwelijke premier. Ik ben kandidaat.

— Ozarek, Karen, van de groep Yeah Yeah Yeahs, in Humo 30-12-03

Sommige mensen hebben comunicatieadviseurs, en de rest van ons heeft een moeder.

— Ivins, Molly, humoriste en columniste, °1944, column 07-03-98

Ik beweer niet dat vrouwen wijzer of beter zijn dan mannen, maar het is toch wel zo dat vrouwen in machtsposities andere dingen op de agenda plaatsen en behandelen.

— Ivins, Molly, humoriste en columniste, °1944, column 07-03-98

De weinige vrouwen in de politiek zijn stuk voor stuk hun zitje waard. Is het per definitie een slechte zaak dat alleen de meest gekwalificeerde en gemotiveerde vrouwen in de politiek zitten? We moeten eerder nagaan of de mannen ook hun zitje waard zijn.

— Ceysens, Patricia, liberale politica, °1965, interview in Isala, tijdschrift SER Leuven

Het grootste gevaar is niet het terrorisme, Irak of de as van het kwade, maar een gebrek aan leiderschap, eerlijkheid en gevoel.

— Madonna, (°16/08/1958) popster, op haar website, januari 2004

De haan mag dan wel kraaien; het is de kip die de eieren legt.

— Thatcher, Margaret, Britse politica, voormalig premier, (1925-2013) geciteerd op brainyquote.com

Terwijl democratie op lange termijn de meest stabiele regeringsvorm blijkt, is zij op korte termijn de meest kwetsbare.

— Albright, Madeleine, Amerikaanse politica, °1937, geciteerd op Brainyquote.com

Om Europa te begrijpen moet je een genie zijn – of Frans.

— Albright, Madeleine, Amerikaanse poltica, °1937, geciteerd op Brainyquote.com

Ik ben het er absoluut niet mee eens dat men het politiek bedrijf overlaat aan een aantal leeftijdscategorieën. Dit past niet in een democratie, zeker niet in tijden van vergrijzing.

— Maes, Nelly, Vlaams-nationale politica, °1941, in De Standaard 27-02-2004

Een van de grootste uitdagingen van de nieuwe eeuw is: hoe mensen bij de politiek te betrekken, hoe de kloof tussen mensen en politiek te dichten – zonder demagogisch te worden, zonder teveel te simplifiëren.

— Weert, Els Van, Vlaams-nationale politica, interview 2001 Europaeische Datenbank Frauen in Führungspositionen

Als je een mooie tijd wil beleven, moet je zelf wat stichten. Er gaat niets boven pionierswerk.

— Maes, Nelly, Vlaams-nationale politica, °1941, geciteerd tijdens viering parlement, 20-06-2000

Ik ben er van overtuigd dat mensen die zeer cynisch zijn op politiek gebied, ook geen zonnestraaltjes zijn als het om andere vlakken van het leven gaat. Ze hebben meestal een negatief beeld van de mens en de weerld in het algemeen. En misschien ook wel van zichzelf.

— Schijns, Peggy, politicologe aan univ Leiden in paper ‘Political Cynicism: Definitions and Operationalizations’, 2004

Als je aan partijpolitiek doet (…) wil je mee een beleid voeren. Elke kans die je krijg om dat te doen, moet je grijpen. Anders moet je maar vanuit een actiecomitee of een beweging actie voeren.

— Byttebier, Adelheid, groene politica, °1963 in De Tijd, 19-07-04

Vrouwen in de politiek worden geduld in de rol van chihuahua, niet van pitbull.

— Ceysens, Patricia, liberale politica, °1965, in GVA juni 2005

Als partijvoorzitter wordt er van je verwacht continu beschikbaar te zijn. En dat terwijl kinderen net structuur nodig hebben. In de politiek vandaag wordt daar veel te weinig rekening mee gehouden. Noem mij één vrouwelijke partijvoorzitter met kleine kinderen. Die is er niet.

— Almaci, Meyrem, Belgische groene politica, °1976, in De Morgen 03 maart 2010

Als ik een 46-jarige man met pak en das geweest was, dan had niemand eraan getwijfeld dat ik, die vier jaar kabinetschef ben geweest, veel ervaring heb. Nu twijfelde men aan mijn ervaring omdat men een jonge vrouw zag. (na haar kandidatuur als partijvoorzitter)

— Rutten, Gwendolyn, Open Vld politica, °1975, in De Standaard 08-12-09

Wat mij stoort, is dat de mensen die de toekomst moeten maken, soms niet meer lijken te geloven in de toekomst. Hoe wil je van mensen vragen dat zij geloven in morgen als jij, als politicus, het al opgegeven hebt? Neem lukraak tien interviews van politici uit alle partijen: niet ̩̩n die durft te zeggen dat hij gelooft dat we de dingen beter kunnen maken.

— Bossche, Freya van den, SP-a politica, °1975, De Standaard, 01 maart 2010

Republikeinen zijn tegen vrouwenonderdrukking en Democraten ook. Het is dan ook een beetje belachelijk om deze onderwerpen te politiseren. Vrouwenonderdrukking is gewoon een wereldvraagstuk.

— Hirsi Ali, Ayaan, (°13/11/1969) Nederlandse VVD politica in De Morgen 20 maart 2010

Het heeft geen zin een Utopia te bouwen. Iedereen kan op papier een modelstaat maken. Nu is er nood aan realisme.

— Rutten, Gwendolyn, Belgische liberale politica, °1975, in De Standaard 05 Nov 2009

Positief effect op de politiek, meer vrouwen? Hmm, daarvoor moet je met nog meer zijn, denk ik. Al hoor ik geregeld mannen zeggen dat er iets in de sfeer verandert als je zelfs maar met één vrouw aan tafel zit.

— Thyssen, Marianne, Belgische politica CD&V, °1956, in Dag Allemaal 15-05-2010

Er is een speciale plaats in de hel voor vrouwen die andere vrouwen niet helpen.

— Albright, Madeleine, Amerikaanse politica, °1937, Keynote speech at Celebrating Inspiration luncheon with the WNBA’s All-Decade Team, 2006

Vrouwen zijn altijd het onderwerp van kritiek als ze in het openbaar teveel gevoelens tonen.

— Rodham Clinton, Hillary , Amerikaanse politica, °1947, Living History, memoires 2003

De meeste mensen die een punt willen maken, zijn helaas niet scherp genoeg.

— Van Bouwel, Katrijn, (improvisatie-actrice) °1981 op Twitter 15-1-2015

Er is meer begrip voor mensen die vanwege het belastingtarief een land ontvluchten dan voor mensen die vluchten voor honger, oorlog en dood.

— Van Putten, Rebecca, (columniste) op twitter 9-8-2015

Tegens racisme zie je overal banners, maar voor gendergelijkheid doet men niets.

— Safai, Darya, Vlaams-nationalistische politica, °1975, in Knack 23-12-2015

Mensen zouden hun geloofsovertuiging beter voor zichzelf houden. Religie scheidt mensen van elkaar. Soms is godsdienst een obstakel om vrij en dynamisch te denken.

— Safai, Darya, Vlaams-nationalistische politica, °1975, in Knack 23-12-2015

Als ik ooit minister word, wil ik minister van Defensie én van Vrouwenrechten zijn. Want de grootste oorlog die trouwens niemand bespreekt, is de stille oorlog die men elke dag opnieuw tegen miljoenen vrouwen en meisjes voert.

— Kanko, Assita, Vlaams-nationalistische politica, °1980, in Flair 4 april 2016

Door me politiek te engageren en mijn principes te verdedigen investeer ik ook in mijn stad, mijn land, integratie en vrouwenrechten.

— Kanko, Assita, Vlaams-nationalistische politica, °1980, in De Tijd 26-03-2016

Ik neem het de vrouwen kwalijk die genieten van de voordelen van het feminisme, zoals een beter loon, maar er verder niet mee geassocieerd willen worden. Wie het goed heeft, vergeet dat het slecht gaat met anderen.

— Kanko, Assita, Vlaams-nationalistische politica, °1980 in De Standaard 23-01-2016

Het zijn niet meer de alfamannen die de grootste leiders zijn. Je kunt ook op een empathische manier moeilijke beslissingen nemen.

— Crevits, Hilde, Belgisch politica CD&V, °1967, in Libelle 03-12-2015

Een liberale partij strijdt voor waarden die misschien beter aanslaan als het economisch goed gaat dan als het crisis is. Maar dat wil niet zeggen dat je niet voor die waarden moet blijven strijden.

— Turtelboom, Annemie, liberale politica, °1967, in Knack 16-10-2013

Vrouwen zijn geen doelgroep. Vrouwen vormen de meerderheid van de bevolking. (over het verschil tussen quota voor vrouwen of voor andere groepen)

— Turtelboom, Annemie, liberale politica, °1967, in Knack 16-10-2013

Ergens geraken als vrouw is gewoon moeilijker dan er ‘zijn’.

— Turtelboom, Annemie, liberale politica, °1967, in Nina (HLN) 02-06-2012

Vrijheid kan niet gekooid worden in een charter of klaar-voor-gebruik overgemaakt worden aan de volgende generatie. Elke generatie moet vrijheid heruitvinden voor haar eigen tijd. Of we de vrijheid wel of niet kunnen grondvesten ligt dus in onze eigen handen.

— Allen, Florence Ellinwood, (1884-1966) , in This Constitution of Ours, 1940

Het gebruiken van ‘godsdienst’ als een excuus om de vrijheid van mening de onderdrukken en mensenrechten te ontzeggen, is niet beperkt tot één bepaald land of tijdperk.

— Atwood, Margaret, °1939, Canadese schrijfster, in Letter, Index on Censorship, 1995

Geld heeft voor mij maar een klank: vrijheid.

— Chanel, Gabrielle “Coco”, (1883-1971) Franse modeontwerpster

Niet alle verandering is groei, zoals niet alle beweging vooruitgang is.

— Glasgow, Ellen, (1873-1945) schrijfster, winnares Pulitzer Prize

Vrijheid is kwetsbaar en moet beschermd worden. Haar opofferen, zelfs als tijdelijke maatregel, is haar verraden.

— Greer, Germaine, °1939, Australische feministe, in The Female Eunuch 1970

Behou je het recht voor om te denken, want zelfs fout denken is better dan helemaal niet denken.

— Hypatia van Alexandria, (355? – 415 CE), wiskundige en filosoof

Ik ben op deze wereld gezet om hem te veranderen.

— Kollwitz, Kathe, (1867-1945) Duitse beeldhouwster en pacifiste

Als je denkt dat je te nietig bent om een verschil te kunnen maken, dan heb je ’s nachts nog nooit last gehad van een mug.

— Roddick, Anita, (1942-2007) Britse zakenvrouw, activiste voor mensen- en natuurrechten

Vrijheid? Je vraagt me naar vrijheid? Ik zeg je eerlijk: ik weet meer over wat vrijheid niét is dan over wat het wel is.

— Shakur, Assata, in A Song for Assata (met Cee-Lo) op “Common, Like Water for Chocolate”

Ik heb duizenden slaven bevrijd. Ik had er duizenden meer kunnen bevrijden als zij geweten hadden dat ze slaven waren. f

— Tubman, Harriet, [Araminta Ross] (c.1820-1913) Afro-Amerikaanse activiste tegen slavernij

De meest voorkomende manier dat mensen hun macht uit handen geven, is door te denken dat ze er geen hebben.

— Walker, Alice, °1944, Afro-Amerikaanse auteur en feministe

Vooroordeel overleeft zelden ervaring.

— Zibart, Eve, in The Washington Post

Het is de politiek die de economie bepaalt, het is de politiek die sociale normen bepaalt – en tot we politieke macht verwerven, gaan we geen grote voorwaartse stappen zetten. Daarom moet ieder vrouw hier aanwezig zich inzetten om vrouwen verkozen te krijgen.

— Walla, Kah, Kameroense politica (partijvoorzitter People’s Party), op de Women in the World Summit, maart 2012

Er is geen lente zonder bloemen, en op dezelfde manier kan er ook geen Arabische Lente zijn zonder vrouwen.

— Ziada, Dalia, Egyptische voorzitster van het American Islamic Congress, op de Women in the World Summit, maart 2012

Waarom worden vrouwen niet kwaad, delen ze niet links en rechts tikken uit? Het is tijd dat vrouwen ophouden om op een beleefde manier kwaad te zijn.

— Gbowee, Leymah Roberta, °1972, Liberiaanse Nobelprijswinnaar Vrede, op de Women in the World Summit, maart 2012

Als ik een man was dan zouden ze denken dat ik gewoon sterke meningen heb. Maar aangezien ik een vrouw ben, ben ik ‘moeilijk’.

— Hadid, Zaha, (1950–2016), Britse architecte van Iraakse afkomst, in The Daily Beast 15-11-2011

We moeten niet langer “beter dan mannen” zijn om aanvaard te worden, en onze huidige strijd is niet langer voor de jure maar voor de facto erkenning. Toch worstelt men er nog steeds mee om ons top posities te geven: het delen van verantwoordelijkheid, gelijk loon, en evenwicht tussen professioneel en privéleven worden niet altijd hetzelfde ervaren aan de twee kanten van het glazen plafond.

— Lagarde, Christine, °1956, Franse politica en zakenvrouw, sinds 2011 directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in The International Herald Tribune 10-05-2010

Als antwoord aan een journalist die me een paar maand geleden vroeg naar de kracht van vrouwen in tijden van crisis, heb ik geglimlacht en geantwoord dat als Lehman Brothers “Lehman Sisters” waren geweest, de huidige economische crisis er heel anders zou hebben uitgezien. het was een geestigheidje, natuurlijk, maar eentje dat toch wel iets zegt over hoe ik de dingen zie.

— Lagarde, Christine, °1956, Franse politica en zakenvrouw, sinds 2011 directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in een eigen opiniestuk The International Herald Tribune 10-05-10

Als kinderen zouden moeten leren over (…) hoe de regering werkt, over hoe deze natie ontstaan is, (…) dan zouden we misschien niet zoveel belachelijke voorstellen uit de mond van dwaze oude mannetjes horen komen.

— Nofziger, Lyn, (1924-2006) , journaliste, politiek adviseur, perattaché Reagan

Als politicus heb je macht, maar tegelijk heb je niet eens macht over jezelf. Je mag niet eens meer zeggen wat je zou willen zeggen, want elk verkeerd woord kan een rel veroorzaken. Dat is de ironie van de machthebber. Het risico van zeggen wat je echt denkt, is te hoog.

— Hedegaard, Connie, Deense politica, voormalig EU-commissaris Klimaat, °1961, in De Morgen, 7-05-2016

Dat je ook ander beleid krijgt met meer vrouwen aan de macht, geloof ik niet. Dat er met vrouwen in de bestuurskamer geen bankencrisis zou gekomen zijn? Ach, schei toch uit met die onzin. De mannelijke bestuurder is niet één type, de vrouwelijke ook niet.

— Hedegaard, Connie, Deense politica, voormalig EU-commissaris Klimaat, °1961, in De Morgen, 7-05-2016

Je zou kunnen zeggen dat vrouwen over het algemeen minder hun emoties verbergen op zo’n vergadering. En dat ze minder gezagsargumenten gebruiken. Je zult een vrouw zelden horen zeggen: ‘Het is zo omdat ik de baas ben’. Niet omdat we niet weten hoe het machtsspel gespeeld wordt. We vragen ons gewoon sneller af waarom je spelletjes moet spelen als het ook zonder kan.

— Hedegaard, Connie, Deense politica, voormalig EU-commissaris Klimaat, °1961, in De Morgen, 7-05-2016

Vrouwen moeten wel degelijk meer aan de top verschijnen, omdat je anders bakken talent wegkiepert, op basis van een arbitrair criterium. Als je uit de hele samenleving talent put, in plaats van alleen uit de mannelijke helft, heb je meer kans op nieuwe inzichten en andere perspectieven. Je hebt dus meer kans op beter bestuur. Maar dat betekent niet dat vrouwen in het bestuur automatisch tot een betere samenleving leiden.

— Hedegaard, Connie, Deense politica, voormalig EU-commissaris Klimaat, °1961, in De Morgen, 07-05-16

Ik zit niet in de politiek om alleen maar applaus te ontvangen; (…) Ik word liever een harde tante genoemd dan onbekwaam.

— Rutten, Gwendolyn, Belgische liberale politica, °1975, in Humo 07-06-16

Ik ben niet tégen de overheid: de overheid mag zelfs sterk zijn. Maar ze mag enkel de doelstellingen uitzetten.

— Rutten, Gwendolyn, Belgische liberale politica, °1975, in Humo 07-06-16

Het meeste kwaad in de wereld gebeurt door goede mensen, en niet per ongeluk, vergissing of verzuim. Het is het resultaat van hun bewuste , lang volgehouden daden, die ze zien als gemotiveerd door hoge idealen en gericht op rechtschapen doeleinden.

— Paterson, Isabel, 1886-1961, Canadees-Amerikaanse journaliste en schrijfster, in: The God of the Machine (1943), blz 235

De (Britse) politiek heeft meer “verdomd lastige vrouwen” nodig.

— May, Theresa, Britse conservatieve politica, °1956, premier van het Verenigd Koninkrijk op 13 juli 2016, in The Telegraph 09/07/16

Het is geweten dat ik van schoenen houd. Dit is niet iets dat mij als vrouw of als politica bepaalt, maar het bepaalt mij blijkbaar wel in de ogen van de pers.

— May, Theresa, Britse conservatieve politica, °1956, premier van het Verenigd Koninkrijk op 13 juli 2016

Ja, er zijn twee mannen voor nodig om de schoenen van één vrouw te vullen.

— May, Theresa, Britse conservatieve politica, °1956, premier van het Verenigd Koninkrijk op 13 juli 2016, uitspraak toen zij in 2003 als partijvoorzitter opgevolgd werd door het duo Lord Saatchi en Liam Fox

Ik hoop dat de Amerikanen een vrouwelijke president zullen hebben nog voor wij een vrouwelijke premier hebben.

— Almaci, Meyrem, Belgische groene politica (partijvoorzitter op moment uitspraak), °1976, in Humo 31 oktober 2016

Een plan B mag ik niet hebben, vind ik. Omdat ik dan zou denken dat er een gemakkelijkere weg is.

— Beloy, Tatyana, actrice, °1985, in Weekend Knack 02/11/2016

Ik wil in geen geval de uitdagingen die vrouwen moeten confronteren in gelijk welke cultuur minimaliseren. Volgens mij worden vrouwen in iedere cultuur gemarginaliseerd, maar soms in meer extreme mate.

— Salbi, Zainab, schrijfster en activiste, °1969, in The Huffington Post 08/01/2013

Een vorst heeft, strikt genomen, alleen maar ogen en oren nodig; de mond dient hem slechts om te glimlachen.

— Sylva, Carmen, Ps. van Elisabeth zu Wied, Koningin van Roemenië (1843-1916) in Pensées XIV, 11

Dat men uw raad niet opvolgt is niet erg; maar als hij half opgevolgd wordt is dat verschrikkelijk.

— Sylva, Carmen, Ps. van Elisabeth zu Wied, Koningin van Roemenië (1843-1916) in Pensées

Het Lelijke wordt vaak Waarheid en het Ruwe Eerlijkheid genoemd.

— Sylva, Carmen, Ps. van Elisabeth zu Wied, Koningin van Roemenië (1843-1916) in Pensées

Een ideaal is voor het leven wat zonlicht is voor het landschap; het verspeidt ook over de meest alledaagse voorwerpen een betoverende gloed.

— Sylva, Carmen, Ps. van Elisabeth zu Wied, Koningin van Roemenië (1843-1916) in Pensées

Een goed compromis is er één waar iedereen aan bijgedragen heeft.

— Merkel, Angela, Duitse staatsvrouw, °1954

“Wenn ich da immer gleich eingeschnappt wäre, könnte ich keine drei Tage Bundeskanzlerin sein.” zou ik nog geen drie dagen bondskanselier kunnen zijn

— Merkel, Angela, (°1954) Duitse staatsvrouw (tegen Putin op 16-11-2012)

Wir schaffen das.

— Merkel, Angela, Duitse staatsvrouw, °1954, op de zomerperskonferentie 31/08/2015 en het slaat op de integratie van vluchtelingen

Soms ben ik liberaal, soms ben ik konservatief, soms ben ik christelijk-sociaal – zo zit dat in mijn partij de CDU.

— Merkel, Angela, Duitse staatsvrouw, °1954, in de ARD tv-uitzending “Anne Will”, 22/03/2009

Niet iedere heilige koe kan door een principe gerechtvaardigd worden.

— Merkel, Angela, Duitse staatsvrouw, °1954, toespraak Bundestag, maart 2006,

Als de hele wereld zwijgt, kan zelfs één stem machtig klinken.

— Yousafzai, Malala, Pakistaanse kinderrechtenactiviste en Nobelprijs Vrede 2014 , °1997, toespraak in Harvard, eind september 2013

Ik geloof heel sterk dat je nooit gedurende een bepaalde periode de ‘voormalige’ wat dan ook moet zijn.

— Rice, Condoleezza, Amerikaanse Republikeinse politica, minister van Buitenlandse Zaken 2005-2009, °1954, in Harvard Business review, jan-feb 2010

Politiek is een zaak van nooit vergeten dat het allemaal om mensen draait.

— Vanwesenbeeck, Daniëlle, Liberale politica en onderneemster, °1972, op Facebook, 12-10-2017

Het is ook onze morele plicht om als Westerse vrouwen (en mannen) begaan te zijn met de vrouwenrechten in andere delen van de wereld.

— Bleeker, Eva De, liberale politica, °1974, in Het Nieuwsblad 28/07/2016

Politiek is geen hobby maar veeleer een erg verrijkende activiteit. En daarom ga je in de politiek: omdat je er mee voor kunt zorgen dat we er met z’n allen op vooruit gaan.

— Bleeker, Eva De, liberale politica, °1974, in Het Nieuwsblad 28/07/2016

Voor zover ik weet, is geen enkele oorlog ooit door vrouwen gestart.

— Kyi, Aung San Suu,, Birmese politica, °1945 , toespraak NGO Forum on Women, Beijing China, 31/08/1995

Deze eeuw zal de vrouwelijke eeuw worden, met de start van she-politics, she-economy en she-society.

— Lu, Annette, Taiwan’s eerste vrouwelijke Vice President 2000-2008, °1944, toespraak op internationale vrouwenconferentie 10-14 August 2017 in Taipei

De politiek verafschuwt een vacuum. Als het niet gevuld wordt met hoop, zal iemand het volkappen met angst.

— Klein, Naomi, Canadese journaliste en activiste, °197O, in praatcafé “nee is niet genoeg” in de Roma te Antwepren op 29/10/17

Ik kan enkel concluderen dat we heel weinig verschillen van chimpansees. We zijn allebei evengoed in staat tot geweld en oorlog als mededogen en liefde.

— Goodall, Jane, Engelse antropologe en biologe, °1934, in Metro NL, 28/05/2018

Je bent niet verkozen voor een partij, wel voor elk lid van de bevolking.

— Pecher, Antoinette, liberale politica, °1928, in Het Nieuwsblad 22-05-18

Als je iets niet begrijpt, stel vragen. Als je je ongemakkelijk voelt over het stellen van vragen, zeg dan dat je je ongemakkelijk voelt voor het stellen van vragen en stel dan toch je vragen.

— Adichie, Chimamanda Ngozi, Nigeriaanse schrijfster en activiste, °1977. in Americanah, 2013, blz 354

We moeten allemaal feminist zijn. (we should all be feminists)

— Adichie, Chimamanda Ngozi, Nigeriaanse schrijfster en activiste, °1977. tijdens de TEDxEuston lezing april 2013

We moeten oude ideeën waarin we gevangen zitten ontmaskeren en ze vervangen door nieuwe ideeën die ons kunnen inspireren.

— Raworth, Kate, Engelse econoom, ‘de nieuwe Keynes’, °1970, in De Donut Economie, 2015

We kunnen de grotere thema’s niet aanpakken tenzij we ook zaken over persoonlijke vrijheden aanpakken.

— Alinejad, Masih, Iraanse journaliste en activiste tegen gedwongen hijab, °11 september 1976, interview revolutionfeministe 03-10-16

De kinderen meenemen naar het parlement of naar kantoor als er oppas is, dat moet normaal en gebruikelijk worden.

— Demir, Zuhal, Vlaams-nationalistische politica, °1980 in La Dernière Heure, 27-09-18

Het is heel moeilijk voor een vrouw om door te stoten in de politiek, en het is niet ik die dat zeg, het zijn de cijfers die spreken.

— Kanko, Assita, Vlaams-nationalistische politica, °1980 in L’Echo 28-09-18

Wie tegen moslims is, is zogezegd geen racist maar ‘verdedigt de verlichting’.

— Naciri, Yasmien, opiniemaakster en marketeer, °1991, in Knack 24-05-17

Ik stoor me hard aan het niveau van de politiek. Het is soms een gigantische beerput.

— Naciri, Yasmien, opiniemaakster en marketeer, °9 december 1991, in De Afspraak op VRT 06-06-18

Als de facho’s gewoon in debatten zitten, en zelfs in raden van bestuur van de media, en geheel zonder cordon sanitaire aan alle tafels uitgenodigd worden – is het dan verwonderlijk dat de populisten in vergelijking redelijk overkomen? En dat die populisten kunnen claimen dat ze de verdedigers van de waarden van de Verlichting-Met-Hoofdletter zijn, zonder dat iemand daar heel hard mee gaat lachen… Terwijl ze in werkelijkheid de DOODGRAVERS van de Verlichtingswaarden zijn !

— Dierckx, Aviva, liberale feministe, °1960, opinie op FB, 14-10-18

Politiek is slopend. Vroeger kruiste ik mijn man wel eens op de oprit van ons huis, maar zelfs dat zit er niet meer in. Tenzij ik hem niet herkend heb.

— De Block, Maggie, Belgische liberale politica, °28 April 1962 in De Tijd 29-12-18 (Kaaimanquotes)

Als je mijn kinderen vraagt wat voor werk hun mama doet, antwoorden ze: ‘Telefoneren’.

— Rutten, Gwendolyn, Belgische liberale politica en partijvoorzitter Open Vld, °26 juni 1975, in De Tijd 28-12-2018 (Kaaimanquotes)

Dwarsdenkers zijn geen dwarsliggers. Dwarsdenken maakt de wereld veel groter, opent nieuwe mogelijkheden en andere perspectieven.

— Pauwels, Caroline, Rector van de Vrije Universiteit Brussel, °1964, in de Tijd 26-12-18

Je moet zuinig zijn op het woord fascisme, anders verliest het elke betekenis.

— Albright, Madeleine, Amerikaanse politica, °1937, in De Standaard 07-07-18

Een fascistisch leider is iemand die de verschillen in een land aanscherpt, minderheden rechten ontzegt en uiteindelijk geweld tegen hen gebruikt. Kortom, een pestkop met een leger. Bij economische of andere problemen kan hij de vreemdeling inzetten als de zondebok. Trump is geen fascist, maar hij is wel de minst democratische president in de Amerikaanse geschiedenis.

— Albright, Madeleine, Amerikaanse politica, °1937, in De Standaard 07-07-18

Diplomatie wordt weleens vergeleken met een schaakspel, maar dat klopt niet. Dat zijn twee mensen die rustig aan een tafel zitten. Diplomatie lijkt op biljarten. De ballen kunnen alle kanten uit. Nadenken over onbedoelde gevolgen is dus zeer belangrijk en dat zie ik te weinig gebeuren.

— Albright, Madeleine, Amerikaanse politica, °1937, in De Standaard 07-07-18

Het extremisme is schijnbaar het nieuwe normaal geworden.

— Fraihi, Hind, Belgische journaliste, °1976 , in De Tijd 06-12-18

Ooit wil men opnieuw politici die nadenken voor ze tweeten.

— Smarandescu, Alexandra, voorzitter Vlaamse Jeugdraad, °1996, in De Morgen, 03-01-19

Partijen spelen graag op safe voor hun verkiesbare plaatsen: mannen van middelbare leeftijd.

— Smarandescu, Alexandra, voorzitter Vlaamse Jeugdraad, °1996, in De Standaard 10 -10-18

Wanneer je terugvecht en wint, zelfs in kleine veldslagjes, dan maakt dit een verschil in wie je wordt. Je wordt er beter van. Dat is de essentie van doorzettingsvermogen. Het is woest optimisme.

— Warren, Elizabeth, Amerikaanse democratische politica, °1949, in A Fighting Chance (2014)

President zijn heeft niets weg van reality TV. Het gaat niet over beledigende tweets sturen of vurige toespraken houden; het gaat over al dan niet kunnen omgaan met de geweldige verantwoordelijkheid van leiderschap.

— Obama, Michele, Amerikaanse first-lady, °1964, in Fairfax speech 16-09-16

Tot we gaan focussen op wat er moet gebeuren in plaats van op wat politiek haalbaar is, is er geen hoop. We kunnen een crisis niet oplossen zonder hem te behandeling als een crisis.

— Thunberg, Greta, Zweedse milieu-activiste, als 15-jarige op de klimaattop COP24, Katowice, 10-12-18

Jullie praten enkel over vooruitgang boeken met dezelfde slechte ideeën die ons in deze knoeiboel gebracht hebben, terwijl het enige verstandige zou zijn om aan de noodrem te trekken. Jullie zijn niet volwassen genoeg om het te zeggen zoals het is. Zelfs die last laten jullie aan ons, kinderen, over.

— Thunberg, Greta, Zweedse milieu-activiste, als 15-jarige op de klimaattop COP24, Katowice, 10-12-18

Wij zijn het land met de meeste klimaatregels, maar op Europees vlak zijn we bij de slechtste van de klas, dus denk ik dat er een probleem is.

— De Wever, Anuna, Belgische activiste Youth for climate, °2001, in De Zevende Dag, 13-01-19

Je doet in eerste instantie aan politiek om iets te veranderen, iets te verwezenlijken met de bedoeling om mensen te helpen. Ik weet niet of dat puur de vrouwelijke toets is, maar voor mij is dat menselijke heel belangrijk.

— Peeters, Lydia, Liberale politica, °1969, in Het Belang van Limburg 12-01-19

Een pro-actieve manier van omgaan met asiel is evenzeer economisch als poltiek en moreel zinvol.

— in ’t Veld, Sophie, Nederlandse liberale politica, ALDE Group, °1963, in EU Observer, 15-01-19

In het Brexit-verhaal werd de politieke vraag niet meer wie de volgende premier zou worden, maar waar het hele land naartoe moest. Daarop heeft de vervreemde Britse politieke klasse geen antwoord.

— Beeckman, Tinneke, Vlaamse filosofe, in De Standaard 17-01-19

Ménsen verdienen altijd respect, maar niet alle méningen verdienen respect en tolerantie. Er zijn er die geloven in fascisme, blanke superieuriteit, de ondergeschiktheid van vrouwen. Moeten die gerespecteerd worden?

— Namazie, Maryam, Iraanse secularistische mensenrechtenactiviste en communistische politica, °1966, in The Guardian, 16-10-05

Vrijheid kan niet opgesloten worden in een charter of kant-en-klaar overgedragen aan de volgende generatie. Iedere generatie moet vrijheid voor de eigen tijd her-maken. Of we vrijheid al dan niet kunnen instellen hangt van onszelf af.

— Ellinwood Allen, Florence, (1884-1966), in This Constitution of Ours, 1940

Om te slagen kan je niet gewoon oude plannen afstoffen en nog eens harder proberen.

— Pelosi, Nancy, Amerikaanse democratische politica en voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, °1940, in Know Your Power: A Message to America’s Daughters

Ze hadden me nog nooit uitgenodigd voor een vergadering in het bureau van de kamervoorzitter, de eerste keer dat ik er een voet mocht binnenzetten was toen ik zelf voorzitter werd. They didn’t ever invite me to a meeting,” she said. “The only time I was ever in the Democratic speaker’s office was when I became speaker. When I decided to run, the first thing I heard was: ‘Who said she could run?’ Oh, light my fire, why don’t you! Then they said, ‘Why don’t women just make a list of things they want done, and we’ll do them?’ We’re not talking about the 1800s — we’re talking about 19 years ago!

— Pelosi, Nancy, in New York Times Magazine, 19-11-18

Ik begrijp niet waarom verwerpelijke zaken minder verwerpelijk werden als zij door migranten werden begaan. Migranten hebben recht op gelijke rechten, niet op aparte rechten.

— Arib, Khadija, Nederlandse socialistische politica, vz 2e Kamer, °1960, in de Abel Herzberglezing, 17-09-17

De ideale onderdaan van de totalitaire heerschappij is niet de overtuigde nazi, noch de overtuigde communist, maar de mens voor wie het onderscheid tussen feit en fictie, en het onderscheid tussen waar en onwaar niet langer bestaat.

— Arendt, Hannah, filosofe (1906-1975) in The Origins of Totalitarianism (1951), Deel 3, hoofdst. 13, § 3.

Kosmetische vervangmiddelen voor de democratie, zoals enkel verkiezingen voor gouverneurs inrichten, of mondjesmaat politieke gevangenen vrijlaten, dat verandert de aard van het regime niet. Een parodie op de democratie is geen democratie.

— Machado, Maria Corina, Venezolaans politica, Freedom Prize 2019 van Liberal International, °1967, persconferentie bij Vente Venezuela 28-03-17

Je aansluiten bij een politieke partij is makkelijker gezegd dan gedaan: het zijn een gesloten bolwerken. De politici die nu aan de macht zijn komen uit hetzelfde kringetje: dezelfde studies, dezelfde studentenverenigingen.

— Kaulingfreks, Femke, Nederlandse antropologe en politiek filosofe,, interview Brandpuntplus kro-ncrv 05-02-18

Veel dingen die jongeren doen zijn politiek effectief omdat ze een probleem aanduiden, niet per se omdat ze de oplossing aandragen.

— Kaulingfreks, Femke, Nederlandse antropologe en politiek filosofe,, interview Brandpuntplus kro-ncrv 05-02-18

We zijn aan het schoolstaken omdat we ons huiswerk gemaakt hebben. (over het klimaat)

— Thunberg, Greta, Zweedse milieu-activiste, als 16-jarige in de EU-raad met klimaatspijbelaars, Brussel, 21-02-19

Wanneer één man belangrijker wordt dat het land dat hij geacht wordt te leiden, dan is dat altijd een probleem.

— Navratilova, Martina, Amerikaanse tennisicoon, °1956, in Live Q&As, washingtonpost.com. 05-12-07

Als we de populisten willen ontwapenen moeten we de mensen bewapenen … met een liberale educatie als machtig wapen.

— Haité, Hakima El, Voorzitter Liberal International, °1963, in speech op 62nd LI congress in Dakar, Senegal, 02-12-18

Als mensen vrij zijn om te kiezen, dan kiezen ze vrijheid.

— Thatcher, Margaret, Engelse politica, eerste vrouwelijke premier, 1925-2013, speech voor Industrial League of Orange County, 14-03-1991

Een publiek ambt betekent publiek vertrouwen. Punt. Punt aan de lijn. Iedereen die een publiek ambt nastreeft moet dan ook over eerlijkheid en integriteit beschikken. Ook de kandidaten al. Want welke idioot zal geloven dat een oneerlijke kandidaat later wel een eerlijk politiek verkozene kan zijn ?

— Lima, Leila de, Fillipijnse senator in gevangenschap, laureate Vrijheidsprijs 2018 van Liberal International, in een open brief 26-03-19

Ik maak me zorgen over politici die weten dat hun land er enorm bij wint maar tegelijk zeggen dat de Europese Unie niet goed is. De boodschap moet wel samenhangend zijn.

— Kaljulaid, Kersti, president van Estland, °1969, op brainyquote.com

De politiek lijkt mij een sinistere grap.

— Weil, Simone, filosofe, 1909-1943, in La Condition Ouvrière (1934)

In tijden van polarisatie, waarin het debat eerder een duel dan een dialoog is, zijn de genuanceerde mening en de twijfel van grote waarde.

— Gescinska, Alicja, filosofe, °1981, in De Standaard 29-03-19 (waarom filosofie goed is voor de politiek)

De ‘burger’ blijft blijkbaar nog altijd hardnekkig geloven in de ridder op het witte paard, in de politieke wonderdokter.

— Doornaert, Mia, journaliste, ° 1945, in De Standaard 07-03-19

Een vrouw mag best met politiek bezig zijn en daar zelfs redelijk goed in zijn, maar ze moet niet denken dat ze het recht heeft om haar ambities waar te maken als ze vasthoudt aan haar vrouwelijkheid. Ze kan kiezen. Haar seksualiteit afwerpen of haar seksualiteit volledig uitvergroten en inzetten.

— Coster, Saskia De, schrijfster, °1976, in De Morgen 13-02-19

In de verschillende functie die ik heb bezet, in de regering, het Europees Parlement, heb ik mezelf verplicht om niet met alle winden mee te waaien, maar mijn handelingen in functie te zetten van mijn principes. Dans les différents fonctions que j’ai occupées, au gouvernement, au Parlement européen, au Conseil constitutionnel, je me suis efforcée de ne pas faseyer, plaçant mes actes au service des principes auxquels je demeure attachée par toutes mes fibres : le sens de la justice, le respect de l’homme, la vigilance face l’évolution de la société.

— Veil, Simone, Franse politica, 1927-2017, in Une Vie

Ooit was respect een morele en burgerlijke deugd. Vandaag is het onrespectvol gedrag waarmee veel stemmen gehaald worden.

— Gescinska, Alicja, filosofe, °1981, in The Brussels Times 02-04-19

Standpunten die geen hout snijden moet je weerleggen, niet censureren.

— Yesilgoz, Dilan, Nederlandse VVD-politica, °1977, op twitter 10-04-19

Gedurende heel mijn politieke carrière hebben ze me herhaaldelijk gezegd : jij bent zo geliefd, één of andere dag gaan ze een standbeeld voor je oprichten. Ik had toch liever gehad dat ze me minder graag hadden gezien en meer voor me gestemd hadden.

— Bonino, Emma, Italiaanse politica, °1948, in interview Repubblica.it, 16-02-15

Wij zijn de eerste generatie aan wie de vorige minder zal doorgegeven hebben dan wat ze zelf gekregen heeft. Nous sommes la première génération à qui la précédente aura moins transmis que ce qu’elle n’aura reçu

— Yade, Rama, Franse politica en bijna-presidentskandidaat, °1976, toespraak voor het UMP congres in Versailles, 14-01-07

Ik wil geen compromis maken over waar we moeten uitkomen, alleen over de weg daar naartoe.

— Ocasio-Cortez, Alexandria, Amerikaanse democratische politica, °1989, interview in Rolling Stone 27-02-19

Er heerst een stilzwijgend akkoord dat je politici hard mag aanpakken, en dat iemand die de stap waagt, er maar tegen moet kunnen. En gelukkig kan ik tegen veel.

— Gescinska, Alicja, filosofe, °1981, op FB 20-05-19

Radicaal-rechtse populisten hebben geen antwoorden op de crisissen van vandaag. Omdat hun oplossingen steevast teruggrijpen naar een geïdealiseerd verleden dat nooit heeft bestaan of nooit meer kan terugkeren.

— Fraihi, Hind, Belgische onderzoeksjournaliste, °1976, in De Tijd 22-05-19

Zakenleven en politiek zijn twee werelden met twee snelheden, en je moet constant schakelen.

— Vanwezenbeeck, Daniëlle, ondernemer en liberale politica, °1972, in Trends 16-05-19