N

De rol van de politiek is ondersteuning te bieden voor de rijke waaier van elementen in het hele menselijke leven.۝

— Nussbaum, Martha, filosofe , °1947, geciteerd in A World of Ideas, Bill Moyers 1989

Zonder vijand stelt de mens niets voor.

— Nothomb, Amelie, schrijfster, °1967, in Vuurwerk en Ventilators, Manteau-Goossens 1994

In een vrije samenleving is het conflict tussen sociale aanpassing en individuele vrijheid permanent, onoplosbaar, en noodzakelijk.

— Norris, Kathleen, Amerikaans schrijfster, 1880-1966

Als je meeregeert, doe dan rustig je bijdrage en ga verder. Doe niet mee om mee te doen; doe je best en wanneer je moet -en je zal moeten- stap dan op en wordt iets anders.

— Noonan, Peggy, Amerikaanse journaliste, ex-speechwriter voor Bush sr, in What I saw at the revolution, uitg. Random House 1990

Opgelet voor diegenen die door de politiek bezeten zijn. Zij zijn vaak snugger en interessant, maar er ontbreekt iets in hun aard; er is een gat, een lege plek – en zij gebruiken de politiek om die te vullen. Het laat hen enigszins misvormd.

— Noonan, Peggy, Amerikaanse journaliste, ex-speechwriter voor Bush sr, in What I saw at the revolution, uitg. Random House 1990

Als de presidentskandidaat geen gevoel voor humor heeft, moet je er niet op stemmen.

— Noonan, Peggy, Amerikaanse journaliste, ex-speechwriter voor Bush sr, in What I saw at the revolution, 1990

Politici moeten open staan voor kritiek over de manier waarop zij campagne voeren, journalisten moeten openstaan voor kritiek over de manier waarop zij de campagnes verslaan.

— Nofziger, Lyn, (1924-2006) in Newslink, 1997

Ombudsdiensten kunnen nogal zelfingenomen zijn in hun kritiek. Maar het geweldige aan deze samenleving is dat we onze media overleven en dat we onze politici overleven.

— Nofziger, Lyn, (1924-2006) communicatiespecialiste en voormalig lid van de Reagan-administratie in Newslink, 1997

Als je de wereld draaglijk maakt voor jezelf, dan maak je hem ook draaglijk voor anderen.

— Nin, Anaïs, Franse schrijfster, 1903-1977, in Dagboeken, deel V, 1974

Het kwaad van de politiek kan niet met politiek bestreden worden…. Als we vijftig jaar geleden Freud achterna gegaan waren (in het bestuderen en aanpakken van de agressie in onszelf) in plaats van Marx, zouden we dichter bij vrede kunnen zijn dan we zijn.

— Nin, Anaïs, Franse schrijfster, 1903-1977, in een Brief aan Geismar, San Francisco – Dagboeken, deel V, 1974

Stellen dat geslacht, afkomst, huidkleur, religie, cultuur, … geen determinismen (mogen) zijn, betekent niet dat wordt ontkend dat er geslachten, afkomsten, huidkleuren, religies, culturen,… bestaan ̩n dat ze gevolgen hebben. Waar het om te doen is, is dat ze niet zouden worden ingeroepen om het menselijk handelen aan banden te leggen, dat ze niet zouden worden ingeroepen om onvrijheid en afhankelijkheid te rechtvaardigen.

— Neyts, Annemie, liberale politica, eerste vrouwelijke partijvoorzitter Vlaanderen, °1944, in Liberalisme Vandaag, 1992

Omdat mensen onvolmaakt zijn en blijven, is niets ooit verworven. Noch de democratie, noch de vrijheid noch de emancipatie van de vrouw: noch de vrede. We moeten eraan blijven werken, anders verdorren die principes.

— Neyts, Annemie, liberale politica, eerste vrouwelijke partijvoorzitter Vlaanderen, °1944, interview Dag Allemaal 20 juli 1999

De vrije markt is geen mantra.

— Neyts, Anemie, liberale politica, eerste vrouwelijke partijvoorzitter Vlaanderen, °1944, in Annemie in Wonderland, uitg Lannoo 2003, p100

Het is mijn overtuiging dat het onbegrip van de Amerikanen voor Europa groter is dan omgekeerd.

— Neyts, Annemie, liberale politica, eerste vrouwelijke partijvoorzitter Vlaanderen, °1944, in Annemie in Wonderland, uitg Lannoo 2003, p45

Politiek is tevens de kunst van het mogelijke en van de geleidelijkheid, en die te beoefenen is een dagelijkse uitdaging .

— Neyts, Annemie, liberale politica, eerste vrouwelijke partijvoorzitter Vlaanderen, °1944, in Annemie in Wonderland, uitg Lannoo 2003, p9

Het moment van overwinning is te kort om uitsluitend en alleen daarvoor te leven.

— Navratilova, Martina, Amerikaanse tennisicoon, °1956

Ik denk dat de sleutel is dat vrouwen zich geen limieten moeten stellen.

— Navratilova, Martina, Amerikaanse tennisicoon, °1956

Als kinderen zouden moeten leren over (…) hoe de regering werkt, over hoe deze natie ontstaan is, (…) dan zouden we misschien niet zoveel belachelijke voorstellen uit de mond van dwaze oude mannetjes horen komen.

— Nofziger, Lyn, (1924-2006) , journaliste, politiek adviseur, perattaché Reagan

Wie tegen moslims is, is zogezegd geen racist maar ‘verdedigt de verlichting’.

— Naciri, Yasmien, opiniemaakster en marketeer, °1991, in Knack 24-05-17

Ik stoor me hard aan het niveau van de politiek. Het is soms een gigantische beerput.

— Naciri, Yasmien, opiniemaakster en marketeer, °9 december 1991, in De Afspraak op VRT 06-06-18

Ménsen verdienen altijd respect, maar niet alle méningen verdienen respect en tolerantie. Er zijn er die geloven in fascisme, blanke superieuriteit, de ondergeschiktheid van vrouwen. Moeten die gerespecteerd worden?

— Namazie, Maryam, Iraanse secularistische mensenrechtenactiviste en communistische politica, °1966, in The Guardian, 16-10-05

Wanneer één man belangrijker wordt dat het land dat hij geacht wordt te leiden, dan is dat altijd een probleem.

— Navratilova, Martina, Amerikaanse tennisicoon, °1956, in Live Q&As, washingtonpost.com. 05-12-07