S

Vrijheid en Gelijkheid, die twee onvervreemdbare rechten van het individu, maar de Broederschap moet nog verworven worden.

— Soong, Ching-ling, meer bekend als mvr Sun Yat-sen, medestichtster van de Chinese republiek, 1893-1981, geciteerd in The Wesleyan, april 1912

Liberalisme heeft een toekomst in Zuid Afrika, maar fundamentele veranderingen zullen veel langer duren dan de meeste mensen denken.

— Suzman, Helen, Zuidafrikaanse politica, 1918-2009, in World Notes, Time, 29-05-89

Geen tranen meer nu. Ik zal denken aan wraak.

— Stuart, Mary, koningin van Schotland, 1542-1587, geciteerd in Memorials of Mary Stuart, red. J. Stevenson, 1883

Iedereen krijgt de hele dag door zoveel informatie, dat ze hun gezond verstand verliezen.

— Stein, Gertrude, Am-Franse schrijfster en kunstverzamelaar, 1874-1946 in Untitled essay, 1946, gepubliceerd in Reflection on the Atomic Bomb, deel 1, 1973

Iedereen weet dat als je te voorzichtig bent, je zo bezig bent met voorzichtig zijn dat je zeker zult vallen.

— Stein, Gertrude, Am-Franse schrijfster en kunstverzamelaar, 1874-1946 in Everybody’s biography, 1937

Een publiek is altijd verwarmend, maar het mag nooit nodig zijn voor uw werk.

— Stein, Gertrude, Am-Franse schrijfster en kunstverzamelaar, 1874-1946 in The making of Americans, 1906

Politiek is religie, moraal en poëzie in ̩̩één verenigd.

— Staël, Madame (Germaine) de, Franse literaire dame, 1766-1817, geciteerd in Mistress to an Age: a life of mme de Staël, J. Christopher Herold, 1958

De moraal moet de berekening leiden, en de berekening moet de politiek leiden.

— Staël, Madame (Germaine) de, Franse literaire dame, 1766-1817, in De la litt̩rature consid̩r̩e dans ses rapports avec les institutions sociales, 1800

Als vrouw heb je het moeilijk om jezelf door te drukken, maar slechts tot een zeker stadium. Daarna wordt het vrouw-zijn zelfs een voordeel.

— Spaak, Antoinette, eerste vrouwelijke partijvoorzitter (Franstalig landsgedeelte), °1928, in Le Soir van 16 augustus 1977

Het pluralistisch karakter van mijn partij moet ook betekenen dat de vrouwen er iets te zeggen hebben.

— Spaak, Antoinette, eerste vrouwelijke partijvoorzitter (Franstalig landsgedeelte), °1928, in Le Soir 16-08-1977

Natuurlijk heb ik het voordeel gehad een naam met een bekende politieke traditie te dragen, maar men verwijst altijd naar mijn vader Paul-Henri, en vergeet zijn voorgangster : mijn grootmoeder Marie die de eerste vrouwelijke senator in België was.

— Spaak, Antoinette, eerste vrouwelijke partijvoorzitter (Franstalig), °1928, in Dimanche Matin van 21 juni 1992

De politiek verlaten zou geen grote catastrofe zijn. Voor een man vaak wel. Het is een groot voordeel een vrouw te zijn, kinderen en kleinkinderen te hebben, en twee voeten in het echte leven.

— Spaak, Antoinette, eerste vrouwelijke partijvoorzitter (Franstalig landsgedeelte), °1928, in Le Soir van 23 januari 1991

De kleine en nieuwe partijen staan veel meer open voor vrouwen dan de grote traditionele. Werd ik immers niet eerste Belgische vrouwelijke partijvoorzitter bij het FDF?

— Spaak, Antoinette, eerste vrouwelijke partijvoorzitter (Franstalig landsgedeelte), °1928, in Le Soir van 23 mei 1992

De enige belangwekkende antwoorden zijn die welke de vraag doen vergeten.

— Sontag, Susan, Amerikaanse schrijfster-essayiste, 1933-2004, in De Weldoener, 1968

Ik wil de problemen die politicae ondervinden in de combinatie werk-gezin niet onderschatten, allesbehalve. Ik meen echter dat zij samen met mij zullen beamen dat het grootste probleem niet deze combinatie is, maar de reflex tot machtsbehoud en de vigerende mentaliteit.

— Smet, Miet, christen-democratische politica, minister voor gelijkekansenbeleid tot ’99, °1943, in Van Stemrecht tot pariteit, 1998

Ik kan er niet goed tegen dat men van de politiek altijd zo’n last maakt. Politiek is ook aangenaam en plezant. Je krijgt zo’n breed zicht op de wereld, je komt met zoveel interessante mensen in aanraking, je bent een spreekbuis voor alle mensen.

— Smet, Miet, christen-democratische politica, minister voor gelijkekansenbeleid tot ’99, °1943, interview Laatste Nieuws 27-05-00

Vrouwen worden bekeken vanuit een bepaald perspectief. Niet als seksobject, dat bedoel ik niet. We worden in de eerste plaats als vrouw bekeken en dan pas als politieker. Mannen worden onmiddellijk als politieker bekeken, zie je. Ik heb dat heel mijn leven geweten.

— Smet, Miet, christen-democratische politica, minister voor gelijkekansenbeleid tot ’99, °1943, interview Laatste Nieuws 27-05-00

De pers onthoudt het aantal voorkeurstemmen van Dehaene en van nog een paar mannen, maar  van de vrouwen niet. Het is alsof wij onzichtbaar zijn. Wij behoren niet tot hun groep.

— Smet, Miet, christen-democratische politica, minister voor gelijkekansenbeleid tot ’99, °1943, interview Laatste Nieuws 27-05-00

Het zijn niet de kleine gevechten die moeilijk zijn in de politiek. Maar de constante van te weten dat er in de macht geen evenwicht is zodat je verplicht bent je te schikken naar de andere.

— Smet, Miet, christen-democratische politica, minister voor gelijkekansenbeleid tot ’99, °1943, interview Laatste Nieuws 27-05-00

Insisteren op ultieme veiligheid is voor mensen die het lef niet hebben om in de echte wereld te leven.

— Shafer, Mary, NASA Ames Dryden

Ik vrees niets zoveel als een man die de hele tijd geestig is.

— S̩évign̩y, Madame (Marie) de, Franse schrijfster en VIP aan het hof van Lodewijk XIV, 1626-1696

Begrip, zelfs als dat pijnlijk is, is beter dan het negeren van feiten.

— Saadawi, Nawal El, Egyptische schrijfster, °1930

Ik ben er van overtuigd dat mensen die zeer cynisch zijn op politiek gebied, ook geen zonnestraaltjes zijn als het om andere vlakken van het leven gaat. Ze hebben meestal een negatief beeld van de mens en de weerld in het algemeen. En misschien ook wel van zichzelf.

— Schijns, Peggy, politicologe aan univ Leiden in paper ‘Political Cynicism: Definitions and Operationalizations’, 2004

Tegens racisme zie je overal banners, maar voor gendergelijkheid doet men niets.

— Safai, Darya, Vlaams-nationalistische politica, °1975, in Knack 23-12-2015

Mensen zouden hun geloofsovertuiging beter voor zichzelf houden. Religie scheidt mensen van elkaar. Soms is godsdienst een obstakel om vrij en dynamisch te denken.

— Safai, Darya, Vlaams-nationalistische politica, °1975, in Knack 23-12-2015

Vrijheid? Je vraagt me naar vrijheid? Ik zeg je eerlijk: ik weet meer over wat vrijheid niét is dan over wat het wel is.

— Shakur, Assata, in A Song for Assata (met Cee-Lo) op “Common, Like Water for Chocolate”

Ik wil in geen geval de uitdagingen die vrouwen moeten confronteren in gelijk welke cultuur minimaliseren. Volgens mij worden vrouwen in iedere cultuur gemarginaliseerd, maar soms in meer extreme mate.

— Salbi, Zainab, schrijfster en activiste, °1969, in The Huffington Post 08/01/2013

Een vorst heeft, strikt genomen, alleen maar ogen en oren nodig; de mond dient hem slechts om te glimlachen.

— Sylva, Carmen, Ps. van Elisabeth zu Wied, Koningin van Roemenië (1843-1916) in Pensées XIV, 11

Dat men uw raad niet opvolgt is niet erg; maar als hij half opgevolgd wordt is dat verschrikkelijk.

— Sylva, Carmen, Ps. van Elisabeth zu Wied, Koningin van Roemenië (1843-1916) in Pensées

Het Lelijke wordt vaak Waarheid en het Ruwe Eerlijkheid genoemd.

— Sylva, Carmen, Ps. van Elisabeth zu Wied, Koningin van Roemenië (1843-1916) in Pensées

Een ideaal is voor het leven wat zonlicht is voor het landschap; het verspeidt ook over de meest alledaagse voorwerpen een betoverende gloed.

— Sylva, Carmen, Ps. van Elisabeth zu Wied, Koningin van Roemenië (1843-1916) in Pensées

Ooit wil men opnieuw politici die nadenken voor ze tweeten.

— Smarandescu, Alexandra, voorzitter Vlaamse Jeugdraad, °1996, in De Morgen, 03-01-19

Partijen spelen graag op safe voor hun verkiesbare plaatsen: mannen van middelbare leeftijd.

— Smarandescu, Alexandra, voorzitter Vlaamse Jeugdraad, °1996, in De Standaard 10 -10-18