V

De senaat is iets voor ouwe heren h̩. Men beslist er of je de as van een overledene mee naar huis mag nemen of niet.

— Vogels, Mieke, groene politica, °1954, in Humo, 28/07/1998

Politici zijn de meest paranoïde mensen die ik ken. Wij hebben zoveel reglementen en wetten nodig om onszelf in goede banen te leiden, dat de mensen wel mo̩ten denken dat we foefelaars zijn.

— Vogels, Mieke, groene politica, °1954, in Humo, 28/07/1998

Kom je met een idee, dan zegt iedereen: knap prachtig, dat moeten we doen. Vervolgens gaan diezelfde mensen op alle mogelijke manieren op de rem staan.

— Vogels, Mieke, groene politica, °1954, in Knack, 14/05/1997

Als ambitieuze vrouwen opkomen voor minderheden of voor ‘zachte waarden’ voedt dat immers de vooroordelen dat vrouwen als het erop aankomt, toch niet in staat zijn hard op te treden en eigenlijk niet gemaakt zijn voor de politiek.

— Vogels, Mieke, groene politica, °1954, nawoord in De Vrouw Beslist, Hans Muys, uitg. Standaard, 1994

Je bent voorzitter van mannen en vrouwen. Het is duidelijk dat wanneer je een vrouw bent, er eisen en debatten zijn waarvoor je meer vatbaar bent.

— Vits, Mia De, voorzitter van het ABVV, °1950 , in Vers l’Avenir, oktober 2002

Ik had al lang geleerd dat geschiedenis niet een verslag was van wat werkelijk was gebeurd, maar van wat de mensen in het algemeen dachten dat was gebeurd.

— Victoria, Koningin, Britse monarche, 1819-1901

Het woord ‘perceptie’ is plotseling opgedoken en praktisch overal aanwezig. Naast de waarheid heb je ook ‘de perceptie’ en blijkbaar liggen beide zo ver uit elkaar dat het de moeite is om er aandacht aan te besteden.

— Vervotte, Inge, christen-democratisch politica, °1977, in Humo 23-12-2003

Maar lieve meisjes in een pastel mantelpakje, die een beetje beduusd op de drempel blijven staan bij het betreden van de politieke cenakels, charmeren misschien wel in eerste instantie de pollcomit̩s en de kiezer. Ze staan zo mooi op een affiche. Op lange termijn zullen ze in de arena van de macht enkel bruikbaar blijken als ze een flinke laag eelt op hun ziel en op hun tenen kweken.

— Vermeiren, Tessa, journaliste en hoofdredactrice Weekend Knack, °1949, in Van kracht naar macht, 1998

Als vrouwen niet langer alleen maar veilige softe posten bekleden, worden ze gedwongen om staalharde posities in te nemen en daden te stellen waarvan we geneigd zijn ze als mannelijk en dus verwerpelijk te catalogeren.

— Vermeiren, Tessa, journaliste en hoofdredactrice Weekend Knack, °1949, in Van kracht naar macht, 1998

In 1949 prees Van Cauwelaert de vrouwen omdat ze zich zo bescheiden opstelden en van hun numerieke meerderheid geen misbruik hadden gemaakt om v̩̩l vrouwen naar het parlement te sturen. Dat doen ze tot de dag van vandaag.

— Verleyen, Misjoe, journaliste, °1948, in Knack, 11-11-1998

Het toekennen van vrouwenstemrecht gebeurde niet vanuit een gevoel voor rechtvaardigheid, of uit respect voor de democratie. Kille berekening sommeerde de vrouwen naar de stembus. Vrouwen, zo luidde de redenering, stemden juist en dus conservatief.

— Verleyen, Misjoe, journaliste, °1948, in Knack, 11-11-1998

Politici zijn vaak heel gedreven, maar hebben zeker niet de waarheid in pacht. Daarom is het voor mij heel nuttig om een paar oude krokodillen naast me te hebben. Die moeten nu en dan zeggen: ‘Veulen, gij zijt goed aan het springen, maar je zult snel in de prikkeldraad hangen’.

— Vautmans, Hilde, liberale politica, °1972, in De Morgen, 29-12-2003

Over het algemeen doen vrouwen iets rustiger aan politiek, ze laten iedereen makkelijker aan het woord komen (…) ze hebben die drang niet zo om zich kost wat kost in debat of gesprek voortdurend te manifesteren. Iets minder hanengedrag dus…

— Vanderpoorten, Marleen, liberale politica, °1954, in VRT-uitzending Kwesties/Met Mannen en Macht, 1998

De debatcultuur bij politici is niet wat-ie zou moeten zijn: men wil te veel gelijk halen, terwijl de luisterbereidheid in vele gevallen ontbreekt.

— Vanderpoorten, Marleen, liberale politica, °1954, in VRT-uitzending Kwesties/Met Mannen en Macht, 1998

Inderdaad, er moeten meer vrouwen minister worden, maar in de eerste plaats zouden er meer vrouwen moeten komen op de plaatsen waar de lijsten worden samengesteld. Dan worden er m̩̩r vrouwen verkozen en volgt daaruit vanzelf dat er meer vrouwen in de regering komen.

— Vanderpoorten, Marleen, liberale politica, °1954, in VRT-uitzending Kwesties/Met Mannen en Macht, 1998

Het is de taak van de vrouwen die nu al politiek actief zijn om de anderen mee over de lijn te trekken en ze te overtuigen om in de eerste plaats deel te nemen, in de tweede plaats hun mandaat ook effectief op te nemen.

— Vanderpoorten, Marleen, liberale politica, °1954, in VRT-uitzending Kwesties/Met Mannen en Macht, 1998

Politiek is een zaak van nooit vergeten dat het allemaal om mensen draait.

— Vanwesenbeeck, Daniëlle, Liberale politica en onderneemster, °1972, op Facebook, 12-10-2017

Een pro-actieve manier van omgaan met asiel is evenzeer economisch als poltiek en moreel zinvol.

— in ’t Veld, Sophie, Nederlandse liberale politica, ALDE Group, °1963, in EU Observer, 15-01-19

In de verschillende functie die ik heb bezet, in de regering, het Europees Parlement, heb ik mezelf verplicht om niet met alle winden mee te waaien, maar mijn handelingen in functie te zetten van mijn principes. Dans les différents fonctions que j’ai occupées, au gouvernement, au Parlement européen, au Conseil constitutionnel, je me suis efforcée de ne pas faseyer, plaçant mes actes au service des principes auxquels je demeure attachée par toutes mes fibres : le sens de la justice, le respect de l’homme, la vigilance face l’évolution de la société.

— Veil, Simone, Franse politica, 1927-2017, in Une Vie

Zakenleven en politiek zijn twee werelden met twee snelheden, en je moet constant schakelen.

— Vanwezenbeeck, Daniëlle, ondernemer en liberale politica, °1972, in Trends 16-05-19