W

Nochtans is het eigenlijk een zeer natuurlijke stap om paritaire democratie te zien als een echt belangrijke vernieuwing in de politiek, maar de mannelijke bondgenoten die dat verband kunnen zien, ontbreken.  

— Woodward, Alison E., sociologe, hoogleraar VUB Vesaliuscollege, ibid

Wat nieuw is in de huidige context, is de crisis in de politieke cultuur. Hier hebben vrouwen een voordeel. Zij zijn nieuwkomers op het slagveld, en zodoende minder gekleurd door de gewoontes van de oude politieke cultuur. Kan men zich betere partners indenken voor een Nieuwe Politieke Cultuur?  

— Woodward, Alison E., sociologe, hoogleraar VUB Vesaliuscollege, ibid

Het is een feit dat als de witte storm wat gaat liggen, de hoofdrolspelers in de hervorming van de justitie, het bepalen van de spelregels van vertegenwoordiging en cumulatie, het opstarten van nieuwe partijen en partijprogramma’s bijna uitsluitend mannen zijn – zelfs geen ‘excuustruzen’. 

— Woodward, Alison E., sociologe, hoogleraar VUB Vesaliuscollege, in ‘Sterft de NPC door gebrek aan vrouwen?’ VrouwEnRaad 3e trim1998

Radicale verschuivingen traden na de introductie van het vrouwenstemrecht nergens op. De politieke machtsverhoudingen tussen de partijen bleven dezelfde en de vertegenwoordigende organen werden geenszins overspoeld met vrouwelijke politici, noch stemden vrouwelijke kiezers massaal op vrouwelijke kandidaten.

— Witte, Els, historica, ere-rector van de VUB, °1941, in Politiek en democratie, VUBPress 1996

Alles wat vrouwen doen moeten ze twee keer zo goed doen als mannen om half zo goed gevonden te worden. Gelukkig is dat niet moeilijk.

— Whitton, Charlotte, Canadese politica, burgemeester van Ottawa, 1896-1975, geciteerd in Canada Month, juni 1963

Politieke correctheid is iets dat totaal uit zijn proporties is gegroeid. En politiek correct taalgebruik is zeker niet iedereen gegeven : er zijn meer plaatsen waar je ongestoord de woorden makak en dom blondje kunt gebruiken dan waar je mag roken.

— Whitehorn, Katherine, Britse journaliste, °1926, in de Observer van 25/08/1991 (in het Engels staat er ‘spic’ en ‘bitch’)

Wantrouw ook diegene die u komt vertellen iedereen te wantrouwen.

— Wheeler-Wilcox, Ella, journaliste en dichteres, 1855-1919, in The NY-Sun, 1883

Wat er ook gebeurt, vergeet nooit dat de mensen liever naar de nederlaag geleid willen worden door een man, dan naar de overwinning door een vrouw.

— West, Rebecca, journaliste en schrijfster, 1892-1983, uitspraak gedateerd november ’79, gecit. Sunday Telegraph 13-1-88

Het is in het omgaan met de eerste feministisch golf dat de regering de tact en handigheid ontwikkelde waarmee zij nu de Ierse kwestie aanpakt …

— West, Rebecca, journaliste en schrijfster, 1892-1983, in The Young Rebecca, 1982

Goedgemanierde vrouwen schrijven geen geschiedenis.

— West, Mae, actrice en scenariste, 1892-19??, geciteerd door J.Weintraub, ed, in The wit and wisdom of Mae West, 1967

Daden liegen nog luider dan woorden.

— Wells, Carolyn, humoriste, 1869-1942, in The book of humorous verse, 1920

De instellingen van de EG hebben Europese boter geproduceerd, kaas, wijn, vlees en zelfs varkens. Maar zij hebben geen Europeanen geproduceerd.

— Weiss, Louise, eerste lichting Europese Parlementsleden, 1893-1983, in The Observer, 27-01-1980

De echte, de eerste voorloper van Hitler sedert de oudheid is zonder twijfel Richelieu. Hij heeft de Staat uitgevonden.

— Weil, Simone, filosofe, 1909-1943 in Histoire, quelques réflexions sur les origines de l’Hitlerisme

Ik heb uit ervaring geleerd dat het grootste stuk van ons geluk of ongeluk afhangt van onze eigen instelling, en niet van onze omstandigheden.

— Washington, Martha, Amerikaanse first lady, 1731-1802, in een brief aan Mrs Warren 26-12-1789

Het blunderboek van het heden kan niet gesloten worden zoals je dat w̩l kunt met het boek dat de moeilijkheden en de vergissingen van het verleden bevat.

— Winegarten, Ren̩e, Engelse schrijfster en criticus, °1922, in Commentary september 1974

Een van de grootste uitdagingen van de nieuwe eeuw is: hoe mensen bij de politiek te betrekken, hoe de kloof tussen mensen en politiek te dichten – zonder demagogisch te worden, zonder teveel te simplifiëren.

— Weert, Els Van, Vlaams-nationale politica, interview 2001 Europaeische Datenbank Frauen in Führungspositionen

De meest voorkomende manier dat mensen hun macht uit handen geven, is door te denken dat ze er geen hebben.

— Walker, Alice, °1944, Afro-Amerikaanse auteur en feministe

Het is de politiek die de economie bepaalt, het is de politiek die sociale normen bepaalt – en tot we politieke macht verwerven, gaan we geen grote voorwaartse stappen zetten. Daarom moet ieder vrouw hier aanwezig zich inzetten om vrouwen verkozen te krijgen.

— Walla, Kah, Kameroense politica (partijvoorzitter People’s Party), op de Women in the World Summit, maart 2012

Wanneer je terugvecht en wint, zelfs in kleine veldslagjes, dan maakt dit een verschil in wie je wordt. Je wordt er beter van. Dat is de essentie van doorzettingsvermogen. Het is woest optimisme.

— Warren, Elizabeth, Amerikaanse democratische politica, °1949, in A Fighting Chance (2014)

Wij zijn het land met de meeste klimaatregels, maar op Europees vlak zijn we bij de slechtste van de klas, dus denk ik dat er een probleem is.

— De Wever, Anuna, Belgische activiste Youth for climate, °2001, in De Zevende Dag, 13-01-19

De politiek lijkt mij een sinistere grap.

— Weil, Simone, filosofe, 1909-1943, in La Condition Ouvrière (1934)