P

Geef vrouwen gelegenheid en kans, en ze zullen niet erger zijn dan mannen.۝

— Ptaschkina, Nelly, Russische dagboekschrijfster, 1903-1920, item van 01-10-1918 in dagboek gepubliceerd 1923

Ik kan me nauwelijks een vrouw, een politica voorstellen die er op uit is om oorlog uit te lokken of te laten escaleren.

— Prunskiene, Kazimiera, voormalig premier Litouwen, °1943, in Women World Leaders, Laura A Liswood, uitg. Pandora 1995

Ik kan mij moeilijk voorstellen dat iemand, op het staatsniveau, de politiek binnenvalt, zomaar per toeval, een persoon met geen enkele voorafgaande ervaring in leiderschap, zelfs op een lager echelon

— Prunskiene, Kazimiera, voormalig premier Litouwen, °1943, geciteerd in Women Prime Ministers and Presidents, uitg. McFarland, 1993, auteur Olga Opfell

Het is de wolf die de schapen aan het nadenken zet.

— Pompadour, Mme de, Jeanne-Antoinette Poisson de P., Franse saloniste en mątresse van Lodewijk XV, 1721-1764, in M̩moires van Lod. XV en mme de P., 1802, geschreven door mme du Hausset) – het motto van Mme de Pompadour was Apr̬ès nous le d̩éluge.

Er zijn delen van de wereld waar mensen nog op straat bidden. In ons land noemen we hen voetgangers.

— Pitzer, Gloria, aforiste en schrijfster kookboeken

Democratie is niet alleen praten, maar ook luisteren.

— Pétry, Irène, Belgische socialistische politica, (1922-2007), in toespraak BSP-congres 16-11-1974

Het is niet omdat alles anders is dat er iets veranderd is.

— Peter, Irene, Britse aforiste, in Quotations for Our Time, Souvenir Press, London 1977

Begin met nee te zeggen op elk verzoek. Als je achteraf toch ja moet zeggen, OK dan. Maar als je met ja begint, kun je achteraf geen nee meer zeggen.

— Perlman, Mildred, topambtenaar stadsbestuur New York, °1915, in The New York Times, 1975

Er is geen wet die macht kan geven aan enkelingen, elke wet transfereert macht van enkelingen naar de overheid.

— Paterson, Isabel, in The God of the Machine, 1943

…als de beschaving vooruit wil gaan in de toekomst, dan moet het met de hulp van de vrouwen gebeuren – vrouwen bevrijd van hun politieke ketenen, vrouwen met volle macht om hun stempel op de maatschappij te drukken.

— Pankhurst, Emmeline, Britse suffragette, 1858-1928, in My Own Story, 1914

Je moet meer lawaai maken dan wie ook, je moet jezelf meer een stoorfactor maken dan wie ook, je moet meer in de kranten verschijnen dan wie ook, in feite moet je alomtegenwoordig zijn en zorgen dat ze je niet ondersneeuwen, als je werkelijk jouw veranderingen wil doordrukken.

— Pankhurst, Emmeline, Britse suffragette, 1858-1928, in een toespraak When civil war is waged by women, 13 nov. 1913

Verlies nooit je geduld met de pers of het publiek – dat is de hoofdregel in het politieke leven.

— Pankhurst, Christabel, Britse suffragette, dochter van Emmeline, 1880-1958, in Unshackled 1959

Parlementen stralen mannelijkheid uit. (exude male-ness)

— Pandor, Naledi, Zuid-Afrikaanse politica (ANC), °1953, op het 5e int’l congres voor vrouwelijke parlementsvoorzitters, geciteerd in Lolapress n°10 nov 1998

Politieke gevangenschap is een langzaam dagelijks offer dat zoveel dodelijker kan zijn dan een groot heroïsch gebaar in een ogenblik van emotionele ontworteling.

— Pandit, Vijaja Lakshmi, Indische diplomate, 1900-1990, voorzitter van de algemene vergadering van de VN in 1953, tante van Indira Gandhi, in Prison Days, 1946

Moeilijkheden, oppositie, kritiek – deze dingen zijn bedoeld om overwonnen te worden, en er is een bijzonder genoegen in het trotseren ervan en in het als winnaar uit het strijdperk komen.

— Pandit, Vijaja Lakshmi, Indische diplomate, 1900-1990, voorzitter van de algemene vergadering van de VN in 1953, tante van Indira Gandhi- geciteerd door Vera Brittain in The Envoy Extraordinary, 1964

Vrijheid is niet voor kneusjes. Wie zich in de politiek wil begeven, moet op alles voorbereid zijn.

— Pandit, Vijaja Lakshmi, Indische diplomate, 1900-1990, voorzitter van de algemene vergadering van de VN in 1953, tante van Indira Gandhi – geciteerd door Vera Brittain in The Envoy Extraordinary, 1964

Radicaliteit is het onvermogen om verandering aan te kunnen, om een begrip complexer te laten zijn.

— Palmen, Connie, Nederlandse dichteres, °1955, in De Erfenis, p227

Niet het zoeken van de waarheid is de kunst – haar te leren verdragen, daar gaat het om.

— Palmen, Connie, Nederlandse dichteres, °1955, in De Vriendschap, p228

Vrouwen hebben niet dezelfde toegang tot informele kanalen. Ze spelen geen golf of tennis met invloedrijke mannen, zij lopen niet even langs in een bar om hun politieke contacten te onderhouden, zij zijn geen lid van die societeiten die meestal de eerste treden van de politieke ladder vormen.

— Paizis, Suzanne, Amerikaanse politica, in Getting her elected, a political woman’s handbook, Creative Ed., Sacramento,1977

Sterke politicae worden afgedaan als schril, luidruchtig, emotioneel. En als doodsteek zegt men dan .

— Paizis, Suzanne, Amerikaanse politica, in Getting her elected, a political woman’s handbook, Creative Ed., Sacramento,1977

Mannen willen iets ‘zijn’, vrouwen willen iets ‘doen’. Ik denk vaak ‘los het liever op, zit hier niet te zeveren of te paraderen’.

— Pecher, Antoinette, liberale politica, °1928, interview GVA 1-9-1992

Politici worden verkozen om de maatschappij te verbeteren, niet om aan sociaal dienstbetoon te doen.

— Pecher, Antoinette, liberale politica, °1928, interview GVA 1-9-1992

Particratie is de pest van de politiek, en speelt meestal in het nadeel van de vrouwen. Het is deze pest die middelmatige individuen in staat stelt zich te positioneren en zich te handhaven. Het is deze pest die de onderdanigheid van de hovelingen aanmoedigt, en zwakke karakters, belust op persoonlijk voordeel , recht in de armen van justitie drijft. Het is de particratie wiens leus het is : ‘Waartoe dient de macht, tenzij om ze te misbruiken?’

— Pecher, Antoinette, liberale politica, °1928, in La Semaine d’Anvers column

Bestaat er een moraal wanneer we over politiek spreken ? Neen, want de wet van de sterkste heerst over het uitdelen van de machten. Bestaat er een ethiek wanneer we over politiek spreken ? Sommigen onder ons practiseren een geweldloosheid, die hen echter niet zeer ver brengt! Bestaat er hoffelijkheid in de politiek ? Deze verfijnde vorm van respect voor de ander lijkt vandaag schromelijk afwezig in het politieke discours.

— Pecher, Antoinette, liberale politica, °1928, in La Semaine d’Anvers column

De vrouw die voor het Blok stemt is ni̩t de gedoodverfde huisvrouw. Huisvrouwen stemmen veeleer blanco dan voor het Blok. (…) Maar dat er ook bange blanke vrouwen bestaan, zoveel is zeker.

— Pickere, Astrid De, sociologe Interuniv. Steunpunt voor Politiek Opinieonderzoek, in De Morgen 13-03-2001

Er is meer begrip voor mensen die vanwege het belastingtarief een land ontvluchten dan voor mensen die vluchten voor honger, oorlog en dood.

— Van Putten, Rebecca, (columniste) op twitter 9-8-2015

Het meeste kwaad in de wereld gebeurt door goede mensen, en niet per ongeluk, vergissing of verzuim. Het is het resultaat van hun bewuste , lang volgehouden daden, die ze zien als gemotiveerd door hoge idealen en gericht op rechtschapen doeleinden.

— Paterson, Isabel, 1886-1961, Canadees-Amerikaanse journaliste en schrijfster, in: The God of the Machine (1943), blz 235

Je bent niet verkozen voor een partij, wel voor elk lid van de bevolking.

— Pecher, Antoinette, liberale politica, °1928, in Het Nieuwsblad 22-05-18

Dwarsdenkers zijn geen dwarsliggers. Dwarsdenken maakt de wereld veel groter, opent nieuwe mogelijkheden en andere perspectieven.

— Pauwels, Caroline, Rector van de Vrije Universiteit Brussel, °1964, in de Tijd 26-12-18

Je doet in eerste instantie aan politiek om iets te veranderen, iets te verwezenlijken met de bedoeling om mensen te helpen. Ik weet niet of dat puur de vrouwelijke toets is, maar voor mij is dat menselijke heel belangrijk.

— Peeters, Lydia, Liberale politica, °1969, in Het Belang van Limburg 12-01-19

Om te slagen kan je niet gewoon oude plannen afstoffen en nog eens harder proberen.

— Pelosi, Nancy, Amerikaanse democratische politica en voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, °1940, in Know Your Power: A Message to America’s Daughters

Ze hadden me nog nooit uitgenodigd voor een vergadering in het bureau van de kamervoorzitter, de eerste keer dat ik er een voet mocht binnenzetten was toen ik zelf voorzitter werd. They didn’t ever invite me to a meeting,” she said. “The only time I was ever in the Democratic speaker’s office was when I became speaker. When I decided to run, the first thing I heard was: ‘Who said she could run?’ Oh, light my fire, why don’t you! Then they said, ‘Why don’t women just make a list of things they want done, and we’ll do them?’ We’re not talking about the 1800s — we’re talking about 19 years ago!

— Pelosi, Nancy, in New York Times Magazine, 19-11-18