R

Ik denk dat vooral in de OCMW-besturen in de nabije toekomst mànnen een beroep zullen moeten doen op de nieuwe grondwet, om een voldoende aanwezigheid van hun seksegenoten te verzekeren.

— Riet, Iris Van, liberale politica, °1952, in De Morgen 08-03-2001

Meer vrouwen verwierven macht in de veertiger oorlogsjaren dan wanneer ook in de geschiedenis. Ze werden weerstanders, spionnen, activisten. Wanneer de regels verbroken worden of overhoop gegooid, voelen zij dat ze alles aankunnen. De meeste vrouwen vandaag vinden dat ze volgens de regels moeten spelen. Maar zo beperken ze zichzelf. Vrouwen zijn vredelievend en zoeken stabiliteit, maar deze omstandigheden zijn zelden in hun voordeel. Princessas zien in dat kansen geboren worden uit chaos. De truuk in deze relatief vredevolle tijden is om chaos te creëren en tot je voordeel te gebruiken.

— Rubin, Harriet, hedendaagse New Yorkse uitgeefster, o.a. van het zakentijdschrift Currency, in The Princessa, Machiavelli for Women, 1997

Machiavelli dacht dat een goede man geen schijn van kans had; hij zou ten onder gaan tussen de vele slechterikken. Een princessa weet dat het irrelevant is of mensen goed of slecht zijn. Zij die zich laat leiden door principes, niet door de wetten van goed of kwaad, kan niet aan banden gelegd worden.

— Rubin, Harriet, hedendaagse New Yorkse uitgeefster, o.a. van het zakentijdschrift Currency, in The Princessa, Machiavelli for Women, 1997

Wie weet, misschien heeft de 21ste eeuw dàt voor ons in petto. Het ontmantelen van het Grote. Grote bommen, grote dammen, grote ideologieën, grote tegenstrijdigheden, grote landen, grote oorlogen, grote helden, grote vergissingen. Misschien wordt het de eeuw van het Kleine.

— Roy, Arundhati, Indiaase schrijfster, °1961, in Het einde van illusies, 1999, uitg Prometheus

Een ezel op twee benen kan generaal worden en toch een ezel blijven.

— Rostopchine, Sophie, comtesse de S̩gur, Franse schrijfster van o.m. politieke satire, 1799-1874, in Le G̩n̩ral Dourakine

Niemand kan je een minderwaardigheidsgevoel geven zonder je toestemming.

— Roosevelt, Eleanor, Amerikaanse first lady en afgevaardigde, 1884-1962, in This is My Story, 1937

Ik heb enkel gedaan wat ik moest doen, naargelang de dingen zich voordeden.

— Roosevelt, Eleanor, Amerikaanse first lady en afgevaardigde in de Verenigde Naties, 1884-1962, in New York Times, 8 oktober 1952

Je bewondert altijd datgene wat je echt niet begrijpt.

— Roosevelt, Eleanor, Amerikaanse first lady en afgevaardigde in de Verenigde Naties, 1884-1962, in Meet the Press, 16 september 1956

Politiek engagement is geen zaak van geloof, maar een onvermijdelijkheid. Wij leven evenzeer in een politiek als in een metereologisch klimaat.

— Romein-Verschoor, Annie, Nederlandse schrijfster , 1895-1978, gecit. in Wat is het Toppunt van Ellende?, 1971

In hun panische angst om voor oude trutten te worden aanzien, gaan al te veel autoriteiten van alle geledingen (…) zich haasten om achter de opstandige jeugd te gaan staan of die zover mogelijk tegemoet te komen.

— Romein-Verschoor, Annie, Nederlandse schrijfster , 1895-1978, gecit. in Andermans Veren, Heldring, uitg. Balans, 1986

O vrijheid ! O vrijheid ! Welk een misdaden worden in uw naam bedreven.

— Roland, Mme Jeanne-Marie, Franse revolutionaire salonhoudster, 1754-1793, gecit. in Histoire des Girondins, A de lamartine, 1847

Gesteld zijn op satire wijst op een geest die er plezier in schept anderen te irriteren; zelf heb ik me nooit kunnen amuseren met het doden van vliegen.

— Roland, Mme Jeanne-Marie, Franse revolutionaire salonhoudster, 1754-1793, in Memoires de mme de Stael et mme Roland, 1847

De zwakken beven voor de publieke opinie, de dwazen tarten haar, de wijzen beoordelen haar, en de handigen sturen haar.

— Roland, Mme Jeanne-Marie, Franse revolutionaire salonhoudster, 1754-1793, gecit. in Webster’s Electronic Quotebase, Ed Keith Mohler, 1994

Ik denk dat vooral in de OCMW-besturen in de nabije toekomst mannen een beroep zullen moeten doen op de nieuwe grondwet, om een voldoende aanwezigheid van hun seksegenoten te verzekeren.

— Riet, Iris Van, liberale politica, °1952, in De Morgen 08-03-01

Geen enkel terrein in de politiek moet uitsluitend aan de mannen overgelaten worden, ook niet de economie en de financies. Ik zeg niet dat we in hun plaats moeten treden, maar zeker w̩l optreden waar de mannen tekortkomen.

— Riemaecker-Legot, Marguerite De, christen-democratisch politica, 1913-1977, voordracht CVPvrouwensecretariaat 1947

…het geheel van de politieke randactiviteiten zijn in feite geschapen voor mannen : de meetings, de tijdrovende vergaderingen, de uithuizigheid, de zitdagen in caf̩s, het zogenaamde dienstbetoon dat elk vrij ogenblik kan onderbreken … allemaal zaken tegenover welke wij tot op heden geen vrouwelijke vormen hebben geplaatst.

— Riemaecker-Legot, Marguerite De, christen-democratisch politica, 1913-1977, voordracht september 1969

…besprekingen in het Parlement, de commissievergaderingen …dat is zeer omvangrijk en dikwijls zwaar werk… doch het is niet zwaarder voor een vrouw dan voor een man.

— Riemaecker-Legot, Marguerite De, christen-democratisch politica, 1913-1977, voordracht september 1969

We gaan ervan uit dat politici geen eer hebben. (…) De schande van hun politiek is niet zozeer dat hooggeplaatste mannen liegen, danwel dat ze het met zoveel onverschilligheid doen, en zo eindeloos, en nog steeds in de verwachting dat ze zullen geloofd worden.

— Rich, Adrienne, Amerikaanse dichteres en feministe, 1929-2012, in Women and Honour, some notes on lying, 1975

Liegen gebeurt met woorden, maar ook met stilte.

— Rich, Adrienne, Amerikaanse dichteres en feministe, 1929-2012, in Of Lies, Secrets and Silence, 1979

Je kan geen oorlog winnen, net zo min als je een aardbeving kunt winnen.

— Rankin, Jeannette, Amerikaanse politica, 1880-1973, in J. Rankin, First Lady in Congress, H. Josephson 1974

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de grondwet een begrenzing voor de regering is, niet voor het individu – zij schrijft niet het gedrag voor van de individuele burger, maar wel het gedrag van de overheid – zij is geen charter voor de machten van de regering, maar een charter dat de burger moet beschermen tegen de regering.

— Rand, Ayn, Amerikaanse schrijfster en filosofe, 1905-1982

Individuele rechten kunnen niet aan een stemming onderworpen worden; een meerderheid heeft niet het recht de rechten van een minderheid weg te stemmen; de politieke functie van rechten bestaat er juist in om minderheden tegen meerderheden te beschermen (en de kleine minderheid is het individu).

— Rand, Ayn, Amerikaanse schrijfster en filosofe, 1905-1982

De drang naar macht is een onkruid dat groeit op het braakliggend terrein van een leeg hoofd.

— Rand, Ayn, Amerikaanse schrijfster en filosofe, 1905-1982

Beschaving is de evolutie naar een maatschappij van de privacy. De wereld van de barbaren is publiek, onderworpen aan de wetten van de stam. Beschaving is het proces dat de mens bevrijdt van de mensen.

— Rand, Ayn, Amerikaanse schrijfster en filosofe, 1905-1982, in The Fountainhead, 1943

Als ik een 46-jarige man met pak en das geweest was, dan had niemand eraan getwijfeld dat ik, die vier jaar kabinetschef ben geweest, veel ervaring heb. Nu twijfelde men aan mijn ervaring omdat men een jonge vrouw zag. (na haar kandidatuur als partijvoorzitter)

— Rutten, Gwendolyn, Open Vld politica, °1975, in De Standaard 08-12-09

Het heeft geen zin een Utopia te bouwen. Iedereen kan op papier een modelstaat maken. Nu is er nood aan realisme.

— Rutten, Gwendolyn, Belgische liberale politica, °1975, in De Standaard 05 Nov 2009

Als je denkt dat je te nietig bent om een verschil te kunnen maken, dan heb je ’s nachts nog nooit last gehad van een mug.

— Roddick, Anita, (1942-2007) Britse zakenvrouw, activiste voor mensen- en natuurrechten

Ik zit niet in de politiek om alleen maar applaus te ontvangen; (…) Ik word liever een harde tante genoemd dan onbekwaam.

— Rutten, Gwendolyn, Belgische liberale politica, °1975, in Humo 07-06-16

Ik ben niet tégen de overheid: de overheid mag zelfs sterk zijn. Maar ze mag enkel de doelstellingen uitzetten.

— Rutten, Gwendolyn, Belgische liberale politica, °1975, in Humo 07-06-16

Ik geloof heel sterk dat je nooit gedurende een bepaalde periode de ‘voormalige’ wat dan ook moet zijn.

— Rice, Condoleezza, Amerikaanse Republikeinse politica, minister van Buitenlandse Zaken 2005-2009, °1954, in Harvard Business review, jan-feb 2010

We moeten oude ideeën waarin we gevangen zitten ontmaskeren en ze vervangen door nieuwe ideeën die ons kunnen inspireren.

— Raworth, Kate, Engelse econoom, ‘de nieuwe Keynes’, °1970, in De Donut Economie, 2015

Als je mijn kinderen vraagt wat voor werk hun mama doet, antwoorden ze: ‘Telefoneren’.

— Rutten, Gwendolyn, Belgische liberale politica en partijvoorzitter Open Vld, °26 juni 1975, in De Tijd 28-12-2018 (Kaaimanquotes)